מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 5.59 1 43,195.4
בעלי עניין 74.21 1 573,211.75
ציבור 20.2 -- 155,986.47

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
72 8.3 1,049,599 64,340.42

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מור 5.34 41,396
ילין לפידות 1.71 13,223
הראל 0.63 4,882
פסגות 0.32 2,508
מיטב דש 0.25 1,949

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה