מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 3.82 1 31,017.47
בעלי עניין 74.21 1 603,049.91
ציבור 21.97 -- 178,532.68

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
72 7.11 898,420.56 56,870.02

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מור 5.6 44,792
הראל 0.5 4,021
פסגות 0.45 3,624
מיטב תכלית 0.43 3,450
קסם 0.06 481

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה