מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 7.26 2 86,808.18
בעלי עניין 67.19 1 803,309.39
ציבור 25.55 -- 305,443.19

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
18 0.7 125,407 7,381.46

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלטשולר שחם 2.36 25,108
אלטשולר שחם 1.52 16,130
מור 1.46 15,523
ילין לפידות 1.07 11,310
מיטב תכלית 0.64 6,858

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה