אודות החברה

קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ
434,762
נדל"ן ובינוי
1950
עמית חלפון / קדרון ושות'
823
520033309
03-6081936
03-6952958
רח' הארבעה 30, תל אביב 6473926
החברה, קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ, במישרין ובאמצעות חברות בנות פועלת בתחום הנדל"ן בישראל. פעילות קבוצת חג'ג' כוללת ארגון קבוצות רכישה, ייזום, השקעה בשטחי מסחר והחזקה בנכסים מניבים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה