אודות החברה

פוליגון נדל"ן בע"מ
128,104
נדל"ן ובינוי
1962
סומך חייקין
---
745
520029562
03-9229225
03-9229255
רח' גרניט 8, פתח תקוה 4951407
ממועד הקמתה ועד שנת 1998 עסקה החברה, פוליגון נדל"ן בע"מ, בפעילות טקסטיל. לאחר מכירת פעילות הטקסטיל כאמור, נותר העיסוק בתחום הנדל"ן המניב כעיסוקה היחיד של פוליגון במסגרתו עוסקת החברה בייזום, פיתוח, רכישה והקמת מבני מסחר וכן בהשכרה של נכסי מקרקעין שבבעלותה.
נכון למרץ 2011, פעילות פוליגון מתבצעת בישראל בלבד ומתמקדת בפיתוח והקמה של מרכז מסחרי וחניון עילי במקרקעין בחדרה ובהשכרת נכס המקרקעין בחיפה.
בכוונת פוליגון להרחיב את בסיסי הכנסותיה על ידי רכישה ופיתוח של נכסיה או נכסים מניבים באזורים נוספים, בארץ ובחו"ל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה