אודות החברה

חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
816,157
נדל"ן ובינוי
1909
קוסט פורר גבאי את קסירר
612
520020116
03-7962224
03-7962226
רח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261
התאגיד, חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ, עוסק במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות בשלושה תחומי פעילות עיקריים:
- השכרת נכסים: השכרה וניהול של נכסים מניבים בישראל ובפולין.
- עסקות בנייה: ייזום, פיתוח, בנייה וביצוע של פרוייקטים של בנייה למגורים (לרבות התחדשות עירונית, משרדים ומסחר) בישראל, בפולין וברומניה.
- מלונאות: בעלות וניהול רשת בתי מלון תחת שם המותג "רימונים", ברחבי הארץ.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה