אודות החברה

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
30,215
נדל"ן ובינוי
1934
בריטמן אלמגור זהר ושות' / סומך חייקין
611
520005067
03-5393586
03-5393523
דרך החורש 4, יהוד 56470
החברה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, באמצעות חברות מאוחדות וכלולות שלה עוסקת בהחזקות ובהשקעות במגוון תחומים, בארץ ובחו"ל:
- פיתוח מקרקעין למגורים בישראל: ייזום של פרוייקטים על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, הקמת המבנים ומכירת היחידות.
- נכסים מניבים בישראל: ייזום, הקמה (לרבות על דרך שיפוץ ו/או השבחה), השכרה ותפעול של מבנים בעיקר בייעוד לתעשיה, משרדים ומסחר.
- פיתוח מקרקעין ונכסים מניבים במרכז ובמזרח אירופה.
- קבלנות בניה: ביצוע עבודות בניה, למגורים ושלא למגורים.
- תשתיות: הקמה והפעלה של תשתיות נתיבי תחבורה כגון כבישים, מסילות רכבת וגשרים. פעילות זו הינה בעיקר עבור הסקטור הממשלתי.
- פלדה: עיבוד ושיווק מוצרי פח ופלדה, פרופילים וצינורות, מסחר באלומיניום ונירוסטה, הגנה מפני קורוזיה, ייצור ושיווק חממות ומבנים קלים, ארונות תקשורת ועמודי תאורה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה