אודות החברה

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
40,227
נדל"ן ובינוי
1985
קוסט פורר גבאי את קסירר
531
520040304
03-9064640
03-9064650
רח' הרוקמים 26, חולון 5885949
החברה, בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ, פועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בייזום והקמת פרוייקטים של בניה בישראל, בעיקר למגורים. פעילות קבוצת בוני תיכון נכון לשנת 2017 הינה:
- יזום, תכנון, בניה ושיווק של יחידות דיור ב-8 פרוייקטים שונים ברחבי הארץ.
- ייזום של פרוייקט פינוי בינוי בקרית אונו.
- ייזום של פרוייקט ליחידות נופש בנתניה.
- הפעלת מרכז מסחרי בכפר סבא.
נציין כי בחודש אפריל 2017, זכתה בוני תיכון במכרז "מחיר למשתכן" לחכירת מגרשים במודיעין.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה