אודות החברה

מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ
181,769
נדל"ן ובינוי
1973
בריטמן אלמגור זהר ושות'
444
520039264
02-6214444
02-6232444
רח' אגריפס 40, ירושלים 9430122
החברה, מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ, והחברות המאוחדות שלה עוסקות במספר תחומי פעילות בענף הנדל"ן:
- ייזום ובניה (בעיקר מסוג פרויקטים למגורים): ייזום, תכנון, הקמה, שיווק ומכירה של נכסי נדל"ן בארץ ובהונגריה. נציין כי תחום פעילות זה מהווה את עיקר פעילותה העסקית של קבוצת אביב בניה.
- השכרה והפעלה של נכסים מניבים: הקבוצה משכירה נכסים מניבים בירושלים, אשר מהווים נדל"ן להשקעה. כמו כן, יש לה הכנסות משכירות בשותפות באזור התעשיה תלפיות בירושלים.
- קבלנות: ביצוע עבודות בניה בפרויקטי נדל"ן, עבור מזמיני עבודה מחוץ לקבוצת אביב בניה בקבלנות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה