אודות החברה

אחים דוניץ בע"מ
387,656
נדל"ן ובינוי
1968
הורוביץ, עידן, סבו, טבת את כהן, טבח ושות'
400
520038605
03-9673650
03-9673651
רח' ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון 7521819
החברה, אחים דוניץ בע"מ, פועלת הן במישרין והן באמצעות חברות בנות בענף הבנייה ועוסקת בייזום, תכנון, פיתוח, בנייה, שיווק ומכירה בעיקר של פרויקטים למגורים, בין לבדה ובין במסגרת עסקאות משותפות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה