אודות החברה

לוינסקי עופר בע"מ
85,832
נדל"ן ובינוי
1977
קוסט פורר גבאי את קסירר
200
520036005
03-5001500
03-5750780
שד' רוטשילד 74, תל-אביב 6578517
תחום פעילותה של החברה, לוינסקי עופר בע"מ, הינו יזמות, נדל"ן ובניה. בתוך כך עוסקת החברה בבניה ופיתוח בעסקות התחדשות עירונית וכן בבניה ופיתוח של מקרקעין פנויים, בעסקאות רגילות או בעסקאות קומבינציה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2016
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה