אודות החברה

רני צים מרכזי קניות בע"מ
265,082
נדל"ן ובינוי
2009
קוסט פורר גבאי את קסירר
1588
514353671
073-7962555
03-6096000
רח' אודם 11, פתח תקוה 4951794
עיסוקה העיקרי של החברה, רני צים מרכזי קניות בע"מ, (לרבות באמצעות חברות מוחזקות שלה) הינו בתחום הנכסים המניבים בישראל. במסגרת פעילות זו עוסקת קבוצת רני צים ביזום, פיתוח, הקמה וניהול של פרויקטים מסחריים בישראל - החל מרכישה ו/או החכרה של הקרקע, השבחתה, השלמת הליכי התכנון והאישור, בנייתם כמרכזי מסחר פתוחים (POWER CENTER) ובתפעול, ניהול, שיווק והשכרה של מרכזי המסחר האמורים.
לקבוצת רני צים זכויות במרכזי מסחר הממוקמים בערים בית שאן, ערד, מעלות ונתיבות וכן הינה בעלת זכויות במקרקעין ופרויקטים בכפר סבא, שדרות והמועצה האזורית שער הנגב, מעלות תרשיחא, בישובים אום אל פחם, ירכא וטירה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה