אודות החברה

לסיכו בע"מ
192,112
נדל"ן ובינוי
1969
הורוביץ, עידן, סבו, טבת את כהן, טבח ושות'
1680
510512056
03-5505453
03-5560279
שד' ירושלים 152, חולון 5882752
החברה, לסיכו בע"מ, בעצמה ובאמצעות חברות קשורות שלה, מתמחה בפרויקטים בתחום התשתיות, אנרגיה, צנרת, הנדסה אזרחית ואיכות הסביבה. קבוצת לסיכו עוסקת בתחומי הייזום, ההקמה והתחזוקה של פרויקטים בתחומי האנרגיה, מסילות רכבת, תחזוקת מערכות זורמות מוניציפאליות ופרטיות, עבודות צנרת והתקנות בתעשיות מיקרו-אלקטרוניקה, פרמצבטיקה, מזון ועוד. לקבוצה נסיון בביצוע פרויקטים בתחומי פעילותה, גם בחו"ל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה