אודות החברה

הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ
39,376
נדל"ן ובינוי
2010
קוסט פורר גבאי את קסירר
---
1561
514423474
03-7962224
03-7962226
רח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261
עד אוג' 2016 עסקה החברה, הכשרת הישוב בישראל אלפא בע"מ (לשעבר הכשרה אנרגיה), בתחום חיפושי גז ונפט בישראל. בתאריך זה כאמור, קיבל דירקטוריון הכשרה אלפא החלטה להתחיל לפעול בתחום ההתחדשות העירונית.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה