אודות החברה

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
318,769
נדל"ן ובינוי
1988
קוסט פורר גבאי את קסירר
1083
520041005
03-6891200
03-6911661
דרך מנחם בגין 154, תל-אביב 64921
החברה, קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות וקשורות, בשלושה תחומי פעילות:
- מגורים: איתור, ייזום ופיתוח של בנייני מגורים בארץ המיועדים למכירה.
- נכסים מניבים: איתור, ייזום, פיתוח, מכירה והשכרה של מבני משרדים ושטחי מסחר.
- ביצוע עבודות בניה: מתן שירותי קבלן מבצע לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים וציבוריים.
החברה הציבורית קרדן ישראל היא בעלת השליטה בחברה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה