אודות החברה

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
291,901
נדל"ן ובינוי
1988
קוסט פורר גבאי את קסירר
1083
520041005
03-6891200
03-6911661
דרך מנחם בגין 154, תל-אביב 64921
החברה, קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, עוסקת במישרין ובאמצעות חברות בנות וקשורות, בשלושה תחומי פעילות:
- מגורים: איתור, ייזום ופיתוח של בנייני מגורים בארץ המיועדים למכירה.
- נכסים מניבים: איתור, ייזום, פיתוח, מכירה והשכרה של מבני משרדים ושטחי מסחר.
- ביצוע עבודות בניה: מתן שירותי קבלן מבצע לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים וציבוריים.
החברה הציבורית קרדן ישראל היא בעלת השליטה בחברה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה