אודות החברה

צ.מ.ח המרמן בע"מ
232,216
נדל"ן ובינוי
1997
זיו האפט
1442
512531203
04-9049999
04-8214724
רח' התעשיה 47, נשר 20302
החברה, צ.מ.ח המרמן בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בשני תחומי פעילות:
- יזום, פיתוח, הקמה, ניהול, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל.
- ביצוע עבודות בניה קבלניות, בפרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל למגזר העסקי, הפרטי והציבורי.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה