אודות החברה

ביג מרכזי קניות בע"מ
3,425,775
נדל"ן ובינוי
2004
קוסט פורר גבאי את קסירר
1327
513623314
073-2600400
073-2600426
רח' ספיר 1, הרצליה 46733
מאז היווסדה עוסקת החברה, ביג מרכזי קניות בע"מ, בעצמה ובאמצעות חברות בנות, בתפעול ובהשכרה של שטחי מסחר (בעיקר במתכונת של מרכזי קניות ובייזום פרויקטים), הן באמצעות הקמה של מרכזים כאמור והן באמצעות רכישתם.
כמו כן עוסקת קבוצת ביג בהקמה, תפעול והשכרה של מרכזי קניות סגורים (קניונים) ומרכזי LIFE STYLE, בסגנון STREET MALL - כלומר בנויים בסגנון של רחובות של חנויות לא מקורות, תחת קורת גג אחת.
בנוסף, פועלת קבוצת ביג בביצוע השקעות ופעילות בתחומי האנרגיה הסולארית. בתוך כך, מפעילה החברה מערכות פוטו וולטאיות על גגות מרכזי הקניות (צעד אסטרטגי המשלב ניצול כלכלי של פוטנציאל הגגות הנרחב, יחד עם מיצוב ביג כחברה ירוקה הנעזרת באנרגיית השמש לשם ייצור חשמל וחיסכון באנרגיה).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה