אודות החברה

אפריקה ישראל נכסים בע"מ
2,818,915
נדל"ן ובינוי
1971
בריטמן אלמגור זהר ושות' / סומך חייקין
1172
510560188
03-5393586
03-5393523
דרך החורש 4, יהוד 56470
החברה, אפריקה ישראל נכסים בע"מ, פועלת בעצמה ובאמצעות חברות הקבוצה, בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים לתעשייה, משרדים ומסחר בישראל ומחוץ לישראל, וכן בפיתוח מקרקעין למגורים באירופה. נכון למרץ 2010 מקיימת אפריקה נכסים את פעילותה בישראל, גרמניה, הולנד, צ'כיה, רומניה, בולגריה, סרביה, לטביה, פולין והונגריה.
נציין כי אפריקה נכסים הינה חברה בת של החברה הציבורית אפריקה השקעות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה