אודות החברה

ב.ה וואיטסטון גרופ בע"מ
12,629
נדל"ן ובינוי
1990
פאהן קנה ושות'
---
2093
520042870
077-9981271
09-8849441
רח' אריה שנקר 1, הרצליה פיתוח 4672501
בעבר עסקה החברה, ב.ה וואיטסטון גרופ בע"מ (לשעבר אורכית), בתחום הציוד להעברת שירותי טלקום, אשר תומך בשירותי אתרנט (ETHERNET) ושירותי וידאו ברוחב פס גבוה, כמו גם סוגים אחרים של שירותי העברת נתונים וקול, על גבי רשתות קוויות וסלולריות.
לאור הליכי הפירוק והסדר הנושים המתנהלים בעניינה, אין החברה עוסקת עוד בפיתוח ושיווק מוצרים וציוד.
ביוני 2014 אישר בית המשפט מינוי מפרק זמני לחברה. ביולי 2015 הושלם הסדר הנושים ונמכר השלד הבורסאי, ובכך חדלו ובוטלו הליכי הפירוק.
בחודש אוגוסט התקשרה וויאטסטון במערכת הסכמית לפיה יועברו אליה 4 חברות נכס, העוסקות בתחום הנדל"ן להשקעה במדינת ניו יורק בארה"ב. בתוך כך, שונה הסיווג הענפי של החברה מהשקעה ואחזקות לנדל"ן ובינוי.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה