אודות החברה

שיכון ובינוי בע"מ
2,917,317
נדל"ן ובינוי
1987
סומך חייקין
1068
520036104
03-6301111
03-6301595
רח' הירדן 1א', איירפורט סיטי, לוד 70100
החברה, שיכון ובינוי בע"מ, והחברות בשליטתה עוסקות בארבעה תחומי פעילות:
- קבלנות תשתית ובניה בארץ ובחו"ל: עבודות תשתיות בתחום התחבורה (לרבות תשתיות רכבת), המים, האנרגיה, הגז, הנפט והתקשורת, פרויקטים של בניה למגורים ושלא למגורים, עבודות גיאוטכניות תת קרקעיות (ביסוס), ייצור ומכירה של חומרי גלם שונים (כגון בטון למוצריו ואספלט) לשימוש עצמי ולמכירה לחיצוניים.
- יזמות נדל"ן בישראל ובחו"ל: השבחה ופיתוח של קרקעות בדרך של תכנון, ולאחר מכן בניה של יחידות דיור ומכירתן. בפרויקטים שלא למגורים, עוסקת קבוצת שיכון ובינוי גם בניהול והפעלת הנכסים, כולל מתן שירותי אחזקה וניהול.
- אנרגיה מתחדשת: ייזום, הקמה והפעלה של מתקנים ליצור חשמל.
- זכיינות: לקבוצה פרויקטים בישראל ובחו"ל בתחום התשתיות. הפרויקטים מוזמנים בדרך כלל על ידי גוף ציבורי, במסגרת מכרז פומבי.
לקבוצת שיכון ובינוי מספר אזורי פעילות עיקריים - אמריקה, אפריקה, אירופה וישראל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה