אודות החברה

שיכון ובינוי בע"מ
3,702,476
נדל"ן ובינוי
1987
סומך חייקין
1068
520036104
03-6301111
03-6301595
רח' הירדן 1א', איירפורט סיטי, לוד 70100
החברה, שיכון ובינוי בע"מ, והחברות בשליטתה עוסקות בארבעה תחומי פעילות:
- קבלנות תשתית ובניה בארץ ובחו"ל: הפעילות כוללת בין היתר סלילת כבישים, תשתיות רכבת, תשתיות גז, בנית גשרים, ביסוס, מינהור, עבודות קידוח, דחיקת צנרת, תשתיות חשמל, מים וביוב, הנחת סיבים אופטיים, הקמת תחנות הידרואלקטריות וחפירה.
- ייזום למגורים בישראל ובאירופה: ייזום פרויקטים לבניה למגורים ושלא למגורים, המיועדים למכירה ו/או השכרה, לרבות רכישה, תכנון, השבחה פיתוח ומכירה של קרקעות בבעלות הקבוצה וכן החזקה של נכסים מניבים.
- אנרגיה מתחדשת: ייזום, הקמה והפעלה של מתקנים ליצור חשמל.
- זכיינות: מימון, תכנון ותפעול פרוייקטים בתחום התשתיות, בישראל ובחו"ל.
לקבוצת שיכון ובינוי מספר אזורי פעילות עיקריים - אמריקה, אפריקה, אירופה וישראל.
באוג' 2018 הושלמה עסקת העברת השליטה, מידי אריסון השקעות לידי חב' Capital שבשליטתו העקיפה של מר נתי סיידוף.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה