חדשות הכשרת הישוב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הכשרת הישוב - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • הכשרת הישוב - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • השלמת הסכם גישור בין הכשרה,מישר וסלקן,נחתם תיקון להסכם-המשך
  • הכשרה-לאור הורדת דירוג,מעדכנת שיעורי ריבית אגח 20 ו -,22פרטים
  • הכשרת הישוב - מצגת למשקיעים, דצמבר 2018
  • הכשרת הישוב - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הכשרת הישוב - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הכשרה-עדכון בדבר החלטת הוועדה המחוזית למתן תוקף להקמת מגדל...
  • הכשרה-הגישה לרשות ני"ע הצעה פרטית לאישור מהלך השטחת מבנה ההון.
  • הכשרת הישוב - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי