חדשות אלוני חץ

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אלוני חץ - דוחות PSP (מוחזקת 10%) לרבעון 1 2019
  • אלחץ-פףבלעוצE מןפכדןעB בהסכם לרכישת בניין משרדים בלונדון ...
  • אלוני חץ - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלחץ-מומ לרכישת נכס נוסף בלונדון באמצעות פףבלעוצE מןפכדןעB-המש
  • אלחץ- מצגת לשוק ההון-סיכום שנת ,2018שיחת ועידה היום בשעה 30:15
  • אלוני חץ - דוחות PSP (כ-10%) ליום 31.12.18
  • אלוני חץ - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אלוני חץ - מצגת-רבעון 3 לשנת 2018
  • אלוני חץ - דוחות PSP (כ-12.21%) ליום 30.9.18
  • אלוני חץ - מצגת לאנליסטים

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי