חדשות ספיר קורפ

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ספיר קורפ - דוח תקופתי ושנתי - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • ספיר קורפ - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ספיר קורפ-הערכת שווי מלאה לפרוייקט סרפסייד
  • ספיר קורפ - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ספיר קורפ - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ספיר קורפ - מינוי מנכ"ל-יצחק ברוך
  • ספיר קורפ - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ספיר-מינוי ברוך יצחק כמנכל ודני אבידן כמשנה למנכל,תנאי כהונה..
  • ספיר-נחתם ההסכם לרכ אחז שותף במלוןNOVOSOHO כנגד הקצאת 26.08%מנ
  • ספיר קורפ-מצגת לשוק ההון-אפריל 2018

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי