חדשות אספן גרופ

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אספן גרופ - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אספן גרופ - מצגת לשוק ההון-מאי 2019
  • אספן גרופ - דוח רבעון 1 לשנת 2019- תיקון טעות סופר
   | קישור ל-PDF
  • אסגר-התקשרה עם יובלים במערך הסכמים להקמת בנייני משרדים ...
  • אספן גרופ - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018 - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • אספן גרופ - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אספן גרופ - מצגת לשוק ההון-מרץ 2019
  • אספן גרופ - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אספן גרופ - מצגת לשוק ההון - נובמבר 2018
  • אספן גרופ - הושלמה עסקת רכישת בניין משרדים בהולנד,המשך

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי