חדשות מבני תעשיה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אישור הסכם מיזוג כלכל לתוך מבני, תקנון,שיפוי,אסיפה ב14.5.19
   | קישור ל-PDF
  • אישור מיזוג כלכל לתוך מבני,יחס ההחלפה שנקבע : 1.935:1-המשך
  • מבני תעשיה - מצגת שוק ההון
  • מבני תעשיה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הסכם פשרה בתביעה נגד מבני וכלכל בטענה להפרת הוראות ש.נאמנות...
  • מבני תעשיה - מצגת לשוק ההון באנגלית
  • מבני תעשיה - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מבני תעשיה - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מבני תעשיה - מצגת שוק ההון מאי 2018
  • מבני תעשיה - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי