חדשות כלכלית ירושלים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אישור הסכם מיזוג כלכל לתוך מבני, תקנון,שיפוי,אסיפה ב14.5.19
   | קישור ל-PDF
  • אישור מיזוג כלכל לתוך מבני,יחס ההחלפה שנקבע : 1.935:1-המשך
  • כלכלית ירושלים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • כלכלית ירושלים - מצגת
  • כלכלית ירושלים-דוח חב בת/מוחזקת-מבני תעשיה בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • הסכם פשרה בתביעה נגד מבני וכלכל בטענה להפרת הוראות ש.נאמנות...
  • כלכלית ירושלים - מצגת לשוק ההון - אנגלית
  • כלכלית ירושלים - מצגת שוק ההון-נובמבר 2018
  • כלכלית ירושלים - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • כלכלית ירושלים - מצגת לשוק ההון,אוגוסט 2018

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי