חדשות להב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • להב - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • להב - מצגת לשוק ההון - דצמבר 2018
  • להב - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • להב - דוח רבעון 3 - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • סולגרין קיבלה הצעה לרכישת פעילותה של להב הרים ירוקים-ב.שליטה..
  • להב השלימה עסקת רכישת מניות סולגרין
  • להב - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • עדכון-חברות שחל שיפור בנתוניהן ואינן נכללות ברשימת החבר שאי..
   | קישור ל-PDF
  • להב - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • להב- הושלמה עסקת רכישת נכס נדל"ן מניב הלוזעוK בגרמניה-המשך

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי