חדשות גזית גלוב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גזית גלוב - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • גזית גלוב - מצגת -תוצאות כספיות לרבעון 1 לשנת 2019
  • גזית גלוב - דוחות חברת הבת ATR(מאוחדת) לרבעון 1 2019
  • גזית גלוב - מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום 2.3.19
  • גזית גלוב - תיקון-מועד פרסום דוח רבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועידה ביום
  • גזית גלוב - דוחות כספיים של חברת הבת CTY לרבעון 1 לשנת 2019
  • גזית גלוב - השלמת עסקת למכירת מרבית החזקות החברה בFCR
  • גזית גלוב - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • גלוב-הצעת רכש עצמית לכ-5.3% ממניות החב במחיר 29 שח למניה-מפרט
   | קישור ל-PDF
  • גלוב-מצגת לשיחת ועידה-תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2018

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי