חדשות מניבים ריט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מניבים ריט - מצגת החברה לשוק ההון-מאי 2019
  • מניבים ריט - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • מניבים ריט - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מניבים ריט - מצגת לשוק ההון
  • מניבים ריט - מועד פרסום דוחות כספיים לשנת 31.12.18 ביום ,13.3.19כפוף
  • מניבים ריט - מצגת מעודכנת- דוחות ספטמבר 2018
  • מניבים ריט-הושלמה העסקה לרכישת 50% מזכויות במתחם לוגיסטי ברמלה
  • מניבים ריט - פתיחת מסחר ביום 2.12.18-מניבים ריט אגח ב
   | קישור ל-PDF
  • מנרט-דוח ה.מדף להנפקת אגח ב ע"פ ת.מדף מ-,4.4.17הזמנות:28.11.18
   | קישור ל-PDF
  • מניבים ריט - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי