חדשות מגדלי תיכון

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מגדלי ים תיכון - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • מגדלי ים תיכון - נחתם הסכם דבוקת שליטה חדש בחברה,פרטים
  • מגדלי ים תיכון - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מגדלי ים תיכון - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מגדלי ים תיכון - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מגתכ-הצעת חוק הדיור המוגן בק"ע לבטוחות עברה בכנסת בקריאה 2 ו-3
  • מגדלי ים תיכון - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מגדלי ים תיכון - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • מגדלי ים תיכון - השלימה עסקת מקרקעין ברחובות
  • מגדלי ים תיכון - פתיחת מסחר ביום 1.1.18-מגדלי תיכון אגח ג
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי