חדשות עזריאלי קבוצה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • עזריאלי קבוצה - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • עזריאלי קבוצה - מצגת משקיעים-רבעון 1 לשנת 2019
  • עזריאלי קבוצה - עדכון בק"ע ניי"ע מסחריים סדרה 3
  • עזריאלי קבוצה - מועד פרסום דוחות כספיים לרבעון 1 לשנת 2019 ושיחת ועי
  • עזריאלי קבוצה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • עזריאלי קבוצה - מצגת לשיחת ועידה - דוחות כספיים 31.12.18
  • הושלמה העסקה למכירת אחזקות לאומי ועזריאלי בלאומי קארד -המשך
  • לאומי, עזרל-טרם התקיים התנאי להשלמת עסקת לאומי קארד,מגעים להאר
  • עזריאלי קבוצה-פתיחת מסחר ב-24.1.19-עזריאלי אגח ה,עזריאלי אגח ו
   | קישור ל-PDF
  • עזריאלי קבוצה - מצגת שתוצג למשקיעים מוסדיים בק"ע הנפקת אגח

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי