חדשות סלע נדלן

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • סלענד-דוח ה.מדף להנפקת אגח ג ע"פ ת. מדף מ,21.2.17הזמנות:1.4.19
   | קישור ל-PDF
  • סלע קפיטל נדל"ן - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • סלע קפיטל נדל"ן - מצגת לשוק ההון-פברואר 2019
  • סלע קפיטל נדל"ן - מצגת לשוק ההון-נובמבר 2018
  • סלע קפיטל נדל"ן - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • סלע קפיטל נדל"ן - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • סלע קפיטל נדל"ן - מצגת לשוק ההון
  • סלע קפיטל נדל"ן - מועד פרסום דוח רבעון 2 לשנת 2018 ביום 29.8.18
  • סלע קפיטל נדל"ן - מצגת לשוק ההון-אפריל 2018
  • סלע קפיטל נדל"ן - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי