חדשות פרשקובסקי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פרשקובסקי - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • פרשקובסקי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פרשקובסקי - פתיחת מסחר ביום 9.1.18-פרשקובסקי אגח יב
   | קישור ל-PDF
  • פרשקובסקי- דוח הצעת מדף עפ"י תשקיף מיום ,30.8.18הזמנות-7.1.19
   | קישור ל-PDF
  • פרשקובסקי - היקף מכירות עד ליום 31.12.18
  • פרשקובסקי - מצגת לשוק ההון לקראת גיוס אג"ח
  • פרשקובסקי - היקף מכירות עד ליום 30.11.18
  • פרשקובסקי - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פרשקובסקי - עדכון בדבר היקף מכירות הבחרה עד ליום 30.10.18
  • פרשקובסקי - עדכון בדבר היקף מכירות החברה עד ליום 30.9.18

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי