חדשות אמות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אמות - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אמות - מצגת שוק ההון
  • אמות - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אמות - מצגת-דוחות כספיים 31.12.18
  • אמות - דיבידנד נוסף בגין 2018 ומדיניות דיבידנד לשנת 2019
  • אמות - שיחת ועידה בנושא הדוחות הכספיים לשנת 2018 תתקיים ביום 11.3.19
  • אמות - דוח תקופתי ושנתי - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • אמות - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אמות - מצגת לשוק ההון-רבעון 3 לשנת 2018
  • אמות - שיחת ועידה בנושא דוחות כספיים היום, ,7.11.18 בשעה 00:15

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי