חדשות ביג

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ביג-דוח הצעת מדף להנפקת אגח יא ו-יב, הזמנות-4.4.19
   | קישור ל-PDF
  • ביג - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ביג - מצגת שוק הון-31.12.18
  • ביג הגישה הצעה לרכישת כ-13% ממניות אפנכ במסגרת הסדר אפרק
  • ביג - פתיחת מסחר ביום 23.12.18-ביג אגח יב
   | קישור ל-PDF
  • ביג-דוח ה.מדף להנפקת אגח יב ע"פ ת.מדף מ-,8.6.18הזמנות:19.12.18
   | קישור ל-PDF
  • ביג - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ביג - מצגת שוק ההון
  • ביג-ועדת הערר המחוזית דחתה עררים שהוגשו בק"ע אישור תוכנית...
  • ביג - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי