חדשות ב.יאיר

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ביאר-אושרה תב"ע למגרש המצוי ברובע העשירי בבודפשט,הושלם ההסכ...
  • ב.יאיר - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ב.יאיר - דוח רבעון 2 לשנת 2018 - דוח משלים-הוספת הצהרות מנהלים
   | קישור ל-PDF
  • ב.יאיר - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ב.יאיר - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • ב.יאיר - דוח רבעון 3 - תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • ב.יאיר - דוח רבעון 2 לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • ב.יאיר - דוח רבעון 2 לשנת 2017
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי