חדשות דמרי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דמרי - מצגת למשקיעים-אפריל 2019
  • דמרי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דמרי - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דמרי - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דמרי - פתיחת מסחר ביום 19.8.18-דמרי אגח ח
   | קישור ל-PDF
  • דמרי-מצגת חברה בצירוף דיווח בדבר מידע שטרם נכלל בדיווחי החברה
  • דמרי-מידרוג מעלה דירוג אגח סד ד-ז מ-A2 ל-,A1משנה אופק ליציב
  • דמרי - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דמרי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017-תיקון טעות סופר
   | קישור ל-PDF
  • דמרי - מצגת למשקיעים- מאי 2018

  חדשות סקטור נדל"ן ובינוי