אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים: דיבידנד זכויות

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
08/07/2019 אחר 15:00 רחוב הסיבים 49, בנין 6 קומה 5, פארק ינאי פתח תקווה