זינוק של 73% בקניית דירות חדשות להשקעה בת"א, מאיפה מגיע רוב הכסף?

האוצר: 42% מהדירות החדשות בת"א נרכשו ע"י משקיעים ב-Q3. באיזו עיר מתפתחת משקיעים מתחרים עם זוגות צעירים על כל דירה?
 |  (20)
מלונות בתל אביב, צילום: Getty images Israel
בחודש אוקטובר נרשמה ירידה מחודשת בסך העסקאות, לאחר העלייה החדה יחסית שנרשמה בספטמבר, כך עולה מסקירת ענף הנדל"ן למגורים של משרד האוצר לחודש אוקטובר ולרבעון השלישי של 2014. סך הדירות שנרכשו באוקטובר עמד על 7,000 דירות, ירידה של 14% לעומת החודש הקודם. בכך חזרה רמת העסקאות לרמת השפל שנרשמה בחודש אוגוסט. בהשוואה לאוקטובר אשתקד מגיע שיעור הירידה ל-24%.

הירידה במספר העסקאות באוקטובר בולטת במיוחד בפלח השוק של דירות יד שניה (ירידה של 17% לעומת ספטמבר וירידה של 30% לעומת אוקטובר אשתקד). עם זאת יש לציין כי גם בפלח השוק של הדירות החדשות נרשמה ירידה (של 6% ו-12%, בהתאמה), לאחר העלייה החדה שנרשמה בספטמבר.
בפילוח גיאוגרפי נמצאה שונות גבוהה בשיעורי השינוי ברכישת דירות חדשות. כך, לצד ירידות חדות של קרוב ל-40% באזור ירושלים ובאזור ת"א, נרשם גידול בעסקאות באזור חדרה (בין היתר על רקע שיווק פרויקט חדש באור-עקיבא) ובאזור השפלה והדרום. מנגד, בפלח השוק של דירות יד שניה הקיפו הירידות את כל האזורים (למעט טבריה).

הזוגות הצעירים הובילו את הירידה בעסקאות באוקטובר
רוכשי דירה ראשונה (מרביתם זוגות צעירים), אשר הובילו את הגידול בעסקאות בחודש ספטמבר, היו אלו שהובילו את הירידה בעסקאות באוקטובר. סך הדירות שרכשו עמד על 2,200 דירות, ירידה של 19% לעומת החודש הקודם וירידה חדה יותר, של 36%, בהשוואה לאוקטובר אשתקד. מאז חודש אפריל השנה, עם ההכרזה על תכנית מע"מ אפס על דירה ראשונה, נרשמו שיעורי ירידה חדים ברכישת דירות ע"י זוגות צעירים (למעט חודש ספטמבר). סך הדירות שרכשו הזוגות הצעירים בחודשים אפריל-אוקטובר השנה נמוך בשבעת אלפים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

נתונים ראשוניים לחודש נובמבר מצביעים על עליה חדה בעסקאות בהשוואה לאוקטובר (על רקע האצה בקצב הרכישות במחצית השנייה של החודש).

נבלמה הירידה החדה בהיקף העסקאות ברבעון השלישי
משרד האוצר מפרסם גם נתונים בנוגע לרבעון השלישי, אשר מראים כי נבלמה הירידה החדה בעסקאות אשר אפיינה את שני הרבעונים הקודמים. סך העסקאות עמד על 23 אלפי דירות, גידול מתון של 4% בהשוואה לרמת השפל שנרשמה ברבעון הקודם. רכישות הזוגות הצעירים והמשקיעים גדלו בשיעורים של 5% ו-2%, בהתאמה. רכישות משפרי הדיור ירדו בשיעור מתון של 2%.
סה"כ רכישת דירות - רבעון שלישי; מקור: האוצר
סה"כ רכישת דירות - רבעון שלישי; מקור: האוצר

את הגידול בעסקאות הוביל פלח השוק של הדירות החדשות (גידול של 13%), על רקע גידול חד ברכישות אלו ע"י הזוגות הצעירים והמשקיעים (גידול של 24% ו-21%, בהתאמה). רכישת דירות יד שניה נותרה ללא שינוי.

הגידול ברכישת דירות חדשות ע"י הזוגות הצעירים התרכז בישובים בהם פוטנציאל ההטבה הגלום בתוכנית מע"מ אפס הינו נמוך או כלל לא קיים. דהיינו, בישובים בהם רמת המחירים נמוכה משמעותית מתקרת המחיר המזכה בהטבה, או גבוהה ממנה.

משקל המשקיעים בסך העסקאות ברבעון השלישי עמד על 25%, ללא שינוי מהותי בהשוואה לשני הרבעונים הקודמים. עם זאת, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד גבוה משקל המשקיעים ב-3 נקודות אחוז, בין היתר על רקע ירידת הריבית הריאלית של .

המשקיעים קונים דירות חדשות
הגידול ברכישות המשקיעים ברבעון השלישי התרכז בפלח השוק של הדירות החדשות, אשר רשם גידול חד של 21%, בעוד רכישת דירות יד שניה ע"י משקיעים ירדה ב-1%. פילוח גיאוגרפי מלמד כי את הגידול החד ברכישות המשקיעים (בדירות חדשות) הוביל אזור תל אביב עם גידול של 73%. במונחים מוחלטים רכשו המשקיעים באזור זה כ-400 דירות חדשות ברבעון השלישי, מרמות השיא שנרשמו בפרמטר זה באזור ת"א בשנים האחרונות (ברמה הרבעונית).

באוצר מציינים כי גידול זה הושג בין היתר על רקע שיווק של פרויקט חדש, תוך התרחבות התופעה המאפיינת את המשקיעים בת"א, הרוכשים יותר מדירה אחת. כך, כ-42% מהדירות החדשות שנרכשו בת"א ברבעון השלישי ע"י משקיעים, נרכשו על ידי מי שרכשו יותר מדירה אחת להשקעה באזור זה באותו הרבעון. שיעור זה גבוה משמעותית מהממוצע הארצי (בניכוי ת"א), העומד על 25%. זאת כאשר המחיר הממוצע לדירה חדשה בת"א (בפרט דירות הנרכשות ע"י משקיעים) גבוה משמעותית מאשר באזורים אחרים. בהקשר זה יש לציין למשל כי גובה המס הממוצע בו התחייבו משקיעים אלו בת"א עמד על 153 אלף שקל גבוה ב-56% מהמס הממוצע בו התחייבו יתר המשקיעים "הכבדים" (מי שרכשו יותר מדירה אחת חדשה להשקעה).

השכר הממוצע של משקיע - 58 אלף שקל
באוצר מוסיפים כי ניתוח מאפייני השכר והתעסוקה של המשקיעים "הכבדים" בת"א מלמד כי השכר הממוצע למשק בית של אוכלוסייה זו עומד על 58 אלפי שקל, כאשר שכר זה אף מוטה כלפי מטה בשל העובדה ש-30% מהם מחזיקים "חברות ארנק" (דהיינו, לא בהכרח כל הרווח נמשך כשכר). ניתוח ענפי של משקיעים אלו מצביע על שכיחות גבוהה של עובדים מענף הפיננסים. עם זאת נמצא גם ייצוג לענפים המאופיינים ברמות שכר נמוכות יחסית, כגון בתי הקפה ותעשיית העופות (למותר לציין כי מי ש"מייצגים" את הענפים האלו באוכלוסיית המשקיעים הזו הם בעלי החברות).

אזור נוסף שרשם גידול משמעותי (18%) ברכישות המשקיעים ברבעון השלישי, בפרט בפלח השוק של הדירות החדשות הוא אזור חדרה. בולט במיוחד השיעור הגבוה יחסית (42%) של משקיעים מקרב רוכשי הדירות בקציר-חריש (מכלל מכירות הקבלנים בישוב, לא כולל קבוצות רכישה).

כמו כן ניכר גידול ברכישות המשקיעים בעיר חדרה עצמה (כ-36% מסך הרכישות מקבלנים בעיר, לעומת שיעור של 24% ברבעון הקודם). יש לציין כי בשני ישובים אלו רמות המחירים של הדירות הנרכשות ע"י משקיעים דומות לאלו הנרכשות ע"י הזוגות הצעירים. במובן זה המשקיעים והזוגות הצעירים באזור זה מתחרים על אותן הדירות (בניגוד למשל לאזור ת"א בו קיים פער משמעותי ברמות המחירים של הדירות הנרכשות ע"י שני סגמנטים אלו של השוק).
מקור: האוצר
מקור: האוצר

כמחצית מהדירות שרכשו המשקיעים ברבעון השלישי התחייבו במדרגת המס התחתונה (מחיר דירה בשווי של עד 1.09 מיליון שקל). שיעור זה נמוך בעשר נקודות אחוז בהשוואה למשקלן היחסי של דירות אלו ברבעון השני של 2013, טרם העלאת שיעור המס התחילי מ-3.5% ל-5%.

יש לציין כי בקרב רוכשי "דירה יחידה" לא חל שינוי מהותי במשקל היחסי הדירות בשווי עד 1.09 מיליון שקל בין שתי התקופות לעיל. לאור העובדה שבניגוד לדירה שנרכשת להשקעה (הכוונה ל"דירה נוספת"), "דירה יחידה" פטורה ממס בטווחי מחיר אלו (ואף למעלה מזה), סביר להניח שהכבדת המיסוי במדרגת המס הנמוכה הביאה לשינוי בתמהיל הדירות הנרכשות להשקעה
תגובות לכתבה(20):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 17.
  זה נכון שבעיר רחובות יש ירידה גדולה בקניית דירות
  אזרח 25/12/2014 15:27
  הגב לתגובה זו
  4 0
  כי כל מי שקנה ועבר לגור/השכיר בשנים האחרונות הבין שזו עיר גרוע, עוני רב ופשע ברחובות, רחוב ראשי שנראה כמו רחוב אחרי שחברי דאעש עברו בו, המון המון סודנים בקיצור לא משהו.
  סגור
 • 16.
  חדרה מובילה
  הקוף סבבה 24/12/2014 18:45
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הצרפתים באים והעיר משנה את פנייה ראש העיר תותח
  סגור
 • 15.
  הפראיירים ימותו בעזה והמניאקים יקנו דירות להשקעה (ל"ת)
  הומלס 24/12/2014 14:58
  הגב לתגובה זו
  14 3
  סגור
 • 14.
  זינוק או ירידה את מי מייצגים בביזפורטל!!!!!
  itsbig9 24/12/2014 14:18
  הגב לתגובה זו
  6 0
  ירידה של 24 אחוז במכירות לעומת השנה שעברה ולמרות זאת הכותרת נותת להבין שיש גידול במכירות מעניין למה ?????
  סגור
 • 13.
  ניצול=קרטלגנבים=שוק קפוא=היצע מוסתר=בועהמעל50%=דור עני! (ל"ת)
  נתוני בלוף=הרצהפראיי 24/12/2014 13:36
  הגב לתגובה זו
  4 2
  סגור
 • אתה צודק ,רק הפורמט לא כול כך מוצלח ,המוני אנשים נחנקים
  בא 24/12/2014 14:37
  הגב לתגובה זו
  1 0
  בגלל בועת הנדלן ,ואין תנועה בחנויות בגלל שהיא שואבת כסף מהכיסים ,אבל המנהלים לא יודעים את זה .
  סגור
 • 12.
  קרטל דמגוג=שליט מחירגבוה=מניע פיצוץטבע=מעל50%=דור עני!! (ל"ת)
  קבלן,בנק,ממשל=חזירות 24/12/2014 13:30
  הגב לתגובה זו
  4 3
  סגור
 • 11.
  ביבי מכריח אנשים לבחור בין המדינה לבין רווחתם הכלכלית
  בא 24/12/2014 13:23
  הגב לתגובה זו
  8 0
  הוא לא שפוט של אמריקאים אבל עשה בועת נדלן ,השאלה שלי לביבי למה ,למה ,למה זה צריך להיות ככה ,זה לא חכם .
  סגור
 • 10.
  מדור נדל"ן בלי תגובות של צביקה דורון - זה פשוט לא זה!!! (ל"ת)
  מתגעגע 24/12/2014 13:14
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • 9.
  מושכים את הכסף המולבן מבנק לאומי ומשקיעים בדירות בת"א (ל"ת)
  ד"י 24/12/2014 13:03
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • 8.
  ביבי נכשל כשלון חרוץ בטיפול ביוקר המחיה והדיור (ל"ת)
  חובה להגיד את האמת 24/12/2014 12:58
  הגב לתגובה זו
  9 0
  סגור
 • 7.
  גם במיאמי היה רוב למשקיעים, היא נפלה 65% כשהריבית עלתה
  אל תקנו דירה 24/12/2014 12:52
  הגב לתגובה זו
  17 2
  מצחיק שאנשים מצפים לעליית ערך בת"א, אנחנו במצב דומה לארה"ב של 2006 וראינו כעבור שנתיים שככל שבעיר מסוימת היו יותר משקיעים, כך היו בה עליות מחירים חדות יותר אך גם נפילות מחירים חדות יותר (כל הדרך בחזרה למחיר ההיסטורי...)
  סגור
 • 6.
  ממשלות כושלות רק משגשגות ספסרות בדירות
  pan 24/12/2014 12:44
  הגב לתגובה זו
  6 0
  וחבל אין איש חזק ואמיתי באופק להנהיג,,, הכל בכיוון ה מגה י,,בלוף
  סגור
 • 5.
  58 + 5000 שכירות =63 אלף שה5 בשחור (ל"ת)
  מדינה מוש 24/12/2014 12:39
  הגב לתגובה זו
  4 1
  סגור
 • 4.
  מהיכן הכסף???
  רון 24/12/2014 12:29
  הגב לתגובה זו
  2 0
  ראבק לקנות דירה בת"א זה לפחות 1.5K סכום לא קטן בכלל.
  סגור
 • 3.
  כלכלה במיטבה
  אזרח 24/12/2014 12:26
  הגב לתגובה זו
  1 2
  הלא אמרו לנו כי העושר יחלחל מטה. הנה דוגמא. שהרי אם לא היו העשירים קונים העניים לא היו בונים. אוי לה למשנה הכלכלית הזו אשר מותירה רבבות רבות מחטטי אשפה ,חסרי בית, ובעזות מצח מטיחם בהם אשם כי יורים עכשיו. על מי?
  סגור
 • 2.
  זו בשורה מצוינת לשוכרים בתל אביב! יש עוד דירות להשכרה!!
  בן אהרון 24/12/2014 12:22
  הגב לתגובה זו
  9 6
  ככל שיהיו יותר משקיעים, יהיו יותר דירות להשכרה וזה מצויין. הציבור צריך להבין שלא חייבים לרכוש דירה. מי שיש לו ההון הדרוש שיקנה וישכיר למי שאין כסף לקנות דירה. ככל שיהיו יותר משקיעים, כך יהיו יותר דירות להשכרה ומחירי השכירות ירדו גם בלי החוקים של סתיו שפיר. מי שרוצה דוגמה יש בחיפה, שעה מתל אביב, הצע גדול של דירות להשכרה במחירים ותנאים מאד מאד סבירים. ההיפך המוחלט מתל אביב. הממשלה צריכה דווקא לעודד משקיעים לרכוש דירות ולא לפעול נגדם כדי להרחיק אותם מהשוק, כי מי שנפגע הם השוכרים החלשים שלא יכולים לקנות דירה וגם נאלצים לשלם שכירות גבוהה כי אין מספיק דירות להשכרה בגלל שהממשלה פועלת נגד המשקיעים.
  סגור
 • 1.
  זה שהבלון ממשיך להתנפח זה לא אומר שהוא לא יתפוצץ (ל"ת)
  אורן 24/12/2014 11:49
  הגב לתגובה זו
  17 6
  סגור
 • בשלב זה רק הקנאים מתפוצצים, והרבה הרבה שנים...... (ל"ת)
  מישה 24/12/2014 16:47
  הגב לתגובה זו
  2 3
  סגור
 • כל בלון מתפוצץ בסוף, השאלה האם יש כאן בלון
  אלי 24/12/2014 12:52
  הגב לתגובה זו
  6 8
  יש אין סוף דעות לשני הכיוונים אבל שקובע הוא מה שוק הנדל"ן עושה.
  סגור