למשקיע המבולבל: 6 גזירות מס שהוטלו על דירות ודרכי התמודדות

Bizportal ועו"ד ניר הורנשטיין מפרטים את שינויי המס המהותיים שחלו על דירות בשנה החולפת - ומספקים עצות שחוסכות הרבה כסף
 |  (69)
נדל"ן, צילום: Getty images Israel
שוק הנדל"ן הבוער הוביל בתקופה האחרונה למספר רב של תכניות מצד הממשלה להרגעת מחירי הדירות, תוכניות דוגמת מחיר מטרה ומע"מ 0% נועדו להוזיל את דירות חדשות שייבנו, ושינויי מס שנועדו להקטין את הביקוש לדירות מצד המשקיעים, אשר בעייני רבים מתחרים במקרים רבים על הדירות של הזוגות הצעירים.

שנת 2014 הביאה עמה מספר רב של שינויים בתחום מיסוי דירות המגורים. Bizportal בשיתוף עו"ד ניר הורנשטיין, שותף ומנהל מחלקת מיסוי נדל"ן במשרד אלתר המתמחה במיסים, מסבירים מה היו השינויים המשמעותיים ביותר שחלו השנה, ולמה חשוב שנשים לב כשאנו משקיעים בנדל"ן.

ביטול הפטור ממס שבח למכירה אחת ל – 4 שנים
החל מתחילת השנה הנוכחית בוטל הפטור ממס שבח למכירת דירה אחת ל - 4 שנים. פטור ממס שבח יוענק רק למוכר דירת מגורים יחידה. בכל מקרה אחר, שבו למוכר יש יותר מדירה אחת (ולמעשה די אפילו בחלק של למעלה משליש דירה על מנת שייחשב כדירה נוספת) יחול מס שבח במכירת הדירה. שיעור מס השבח הרגיל הוא 25%, כלומר שיעור מס זה יחול על הרווח ממכירת הדירה בעתיד.

לפי הורנשטיין, משקיעים, השוקלים היום רכישת דירה, צריכים כמובן לשקלל נתון זה בעת בחינת כדאיות ההשקעה ומדידת התשואה הכוללת - דמי השכירות והצפי לתמורה במכירה.

העלאת מס הרכישה
הועלו מדרגות מס הרכישה לגבי דירה שניה ואילך. מדרגות מס הרכישה לכל מי שאינו בעל דירה יחידה מתחילות ב - 5% כבר מהשקל הראשון, עולות ל - 6% על החלק העולה על סכום של 1,123,911 שקל, 7% החל מסכום של 3,371,711 שקל, 8% החל מסכום של 4,642,751 שקל ועד 10% על דירות יוקרה בסכום של מעל 15,475,836 שקל. מס הרכישה הופך איפוא למרכיב משמעותי בעלות רכישת הדירה, בייחוד ביחס לדירה שניה, שכן ביחס לדירה ראשונה קיים פטור מלא ממס רכישה עד לשווי של 1,517,210 שקל.

לדברי הורנשטיין, "רצוי איפוא לשקול היטב כיצד ועל שם מי לרכוש דירה. כך לדוגמה, בעבר, הורים לא מעטים רכשו דירה לבנם או בתם אך רשמו אותה על שמם (כהורים) לצורך מטרות של שמירה על ההון המשפחתי (כגון למקרה של גירושין). חשוב להיות מודעים לכך, שלמהלך כאמור יש השלכות מס לא פשוטות: הוא עלול לשלול את האפשרות של ההורים למכור את דירת מגוריהם בפטור ממס (מאחר שיחשבו כבעלי יותר מדירה אחת), וכמו כן, רכישת הדירה לילד תחוייב במס רכישה גבוה. כך לדוגמה ביחס לדירה בסכום 1.5 מיליון שקל יחול מס רכישה בסכום של כ - 78,000 שקל ככל שמדובר בדירה נוספת הרשומה על שם ההורים, לעומת 0 (אפס) אם הדירה נרכשת על שם הילד (כדירה ראשונה שלו)".

הורנשטיין טוען כי קיימות דרכים חלופיות להגנה על ההון המשפחתי, כגון רכישת הדירה על שם ההורה אך בנאמנות לטובת הילד, וכך לחסוך מס לא מבוטל.

דירות יוקרה
הוחמר המיסוי גם ביחס לדירות יוקרה - וזאת הן במישור מס השבח והן במישור מס הרכישה. במישור מס השבח, נקבע כי הפטור ממס לבעל דירה יחידה יחול רק אם שווי מכירת הדירה אינו עולה על 4,500,000 שקל. חלק השווי שעולה על סכום זה, יהיה חייב במס בכל מקרה. במישור מס הרכישה - הועלו כאמור שיעורי מס הרכישה עד ל - 10% (על חלק השווי מעל 15.47 מיליון שקל).

תושבי חוץ
הכבדת מיסוי נעשתה גם ביחס לתושבי החוץ. לגביהם – הוחלט לשלול כליל את הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים, אף אם הדירה הנמכרת הינה דירתו היחידה של תושב החוץ בישראל. החריג לכך, העשוי לזכות את תושב החוץ בפטור הינו אם יוכיח שאין דירה בבעלותו גם במדינת תושבתו. גם מדרגות מס הרכישה הנמוכות לדירה יחידה נשללו מתושבי חוץ, וזאת אלא אם כן יעלו לישראל בתוך שנתיים ממועד רכישת הדירה.

חישוב מקל לגבי דירות שנרכשו לפני 1 בינואר 2014
לאור השינויים המהותיים של הרפורמה ביחס לדין קודם לשנת 2014, הוחלט לקבוע הוראות מקלות ביחס לבעלי דירות שנרכשו לפני 1 בינואר 2014. ביחס לאלה נקבעה הוראה כי גם כאשר המכירה תהפוך לחייבת במס, הרי שלא כל הרווח ימוסה. חלק מהרווח שיחושב כחלק היחסי של תקופת ההחזקה בדירה לפני 1 בינואר 2014, ביחס לסה"כ התקופה עד המכירה, יהיה פטור ממס. לדוג', אם דירה נרכשה ביום 1 בינואר 2000, ותימכר ביום 1 בינואר 2015, חלק של 14 מתוך 15 מהרווח יהיה פטור ממס ורק 1/15 יהיה חייב במס בשיעור של 25%. הוראה זו משקפת הטבת מס גדולה לבעלי דירות קיימות.

בתקופה שעד 31 בדצמבר 2017 ההטבה מוגבלת למכירה של עד 2 דירות לכל תא משפחתי (וכן במספר תנאים נוספים כגון שהמכירה איננה לקרוב), אולם החל מ – 1 בינואר 2018 היא ניתנת לניצול ללא הגבלה, כמובן – הכל ביחס לדירות שנרכשו לפני 1 בינואר 2014. אופן חישוב זה מכונה "מס לינארי מוטב.

עו"ד ניר הורנשטיין, קרדיט: יח"צ
הורנשטיין מוסיף כי "הוראה זו עשויה ליצור הטבת מס לא מבוטלת למרובי דירות, בייחוד ביחס לדירות ותיקות. היא גם פותחת פתח לתכנוני מס מעניינים. כך לדוגמה, היא תחול גם כאשר קודם לשנת 2014 הבעלים לא החזיק בדירה אלא בקרקע בלבד (נניח משנת 1980). אותו יחיד יקבל בעתיד במסגרת עסקת קומבינציה כנגד חלקו בקרקע מספר דירות. הוא יוכל למכור את הדירות במס נמוך מאוד על פי החישוב הלינארי המוטב, שכן חלק יחסי של 34 שנה (1980 עד 2014) מתוך סך הכול תקופת ההחזקה עד המכירה, יהיו פטורים ממס כליל. אותו יחיד יוכל למכור 2 דירות במס המוטב בתקופה שעד סוף שנת 2017, ואת יתר הדירות החל מיום 1 בינואר 2018. הוראות אלה מחזקות את היתרון שבבניה עצמית על מגרשים (או עסקת קומבינציה) על פני מכירה מלאה של המגרש, העלולה להתחייב במס שבח בשיעור גבוה העלול להגיע עד 40% ויותר.

מתנות
במסגרת הרפורמה תוקנו גם ההוראות ביחס לתקופות צינון ביחס לדירות שהתקבלו במתנה. על מנת למנוע תכנוני מס קובע החוק כי פטור ממס שבח לדירה שהתקבלה במתנה מקרוב יותנה בכך שחלפה תקופת צינון מאז קבלת הדירה במתנה ועד מכירתה. בעבר, עמדו תקופות הצינון על בין שנה לארבע שנים, בהתאם לנסיבות - מיהו הנותן והמקבל, והאם המקבל גר בדירה או לא. כך לדוגמה, במקרה של ילד נשוי שקיבל מתנה מהוריו וגר בדירה, עמדה תקופת הצינון על שנה אחת בלבד. בעקבות הרפורמה נקבעו הוראות חדשות, לפיהן תקופת הצינון תעמוד על 4 שנים אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגורי מקבל המתנה או 3 שנים, אם שימשה דרך קבע למגוריו. חשוב לציין בכל מקרה כי התקופות האמורות נמנות החל מהמועד בו הילד הינו בגיר (גיל 18).

דמי שכירות
דמי שכירות מדירת מגורים פטורים ממס אך ורק אם אינם עולים על סכום של 5,080 שקל לחודש (זהו הסכום המעודכן לשנת המס 2014). במהלך השנה הנוכחית, החמירה רשות המיסים את האכיפה ביחס לנושא היעדר דיווח על הכנסות משכר דירה. זאת, הן במסגרת מבצעים מקומיים (אם כי מועטים) והן בדרך של דרישת פרטים על מקורות הכנסה מיחידים שהינם בעלים של יותר מדירה אחת. קיימים מספר מסלולי מיסוי לדמי שכירות, בין אם פטור חלקי (לפי תקרה פוחתת) או במסלול של 10% מס קבוע על כל דמי השכירות (שאינו מחייב פתיחת תיק במס הכנסה אלא תשלום המס בשובר פעם אחת בשנה – עד סוף ינואר של השנה העוקבת).

הורנשטיין אומר כי "מוצע להתייעץ ולבחון את מסלול המס העדיף, ולהסדיר את אופן הדיווח מבעוד מועד, לרבות ביחס לשנים קודמות".

תגובות לכתבה(69):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 36.
  במקום לבנות דירות הם רודפים אחרי כולם
  אריאלה 18/11/2014 09:09
  הגב לתגובה זו
  0 1
  אני יזם מצד אחד הם עושים ממני גנב ומטלים עלי כל מני מסים ומצד שני הם מחפסים יזמים שישקיעו בדירות להשכרה ממשלת אבראבנל
  סגור
 • 35.
  במקום לטפל בבעיה מטפלים באנשים, פחות אנשים פחות בעיות (ל"ת)
  אזרח 12/11/2014 16:39
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 34.
  תקנו משרדים/חנויות
  חני 12/11/2014 09:37
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הכי כדאי מבחינה כלכלית הוא לקנות משרדים/חנויות בקניון ערי החוף בראשל"צ. תבדקו את הכתוב!
  סגור
 • 33.
  שכירות
  אבי 10/11/2014 16:05
  הגב לתגובה זו
  2 2
  לשלם מס מהשקל הראשון. למה בבורסה גם סיכון וגם 25%. וכל בעלי הדירות גם על שם הסבתא ישלמו .
  סגור
 • 32.
  ממשלת המיסים
  עינת 09/11/2014 09:24
  הגב לתגובה זו
  4 1
  הפיתרונות של ממשלת חלם זו זה תמיד עוד מיסים ,זו הממשלה שקיבלה הכי הרבה מיסים ועשתה הכי פחות למען האזרח כי את כספי המיסים שלנו היא לוקחת ובונה בהתנחלויות אז הפיתרון של הצעירים זה להקים בית באיזו התנחלות .
  סגור
 • 31.
  משכיר דירת יחיד ושוכר אחרת ?
  היי טק 09/11/2014 08:37
  הגב לתגובה זו
  8 3
  מדוע אני אמור לשלם על זה מס ?
  סגור
 • 30.
  צריך מס אמת על רווחים משכירות ומס מוגדל על דירה שלישית+
  מולי 09/11/2014 07:36
  הגב לתגובה זו
  3 4
  וכדי לעודד קבלנים לבנות יש להחזיר את המס על האדמות שאושרו לבניה.
  סגור
 • אתה סובל מרוע כרוני. קח מריחואנה (ל"ת)
  מירי 09/11/2014 18:47
  הגב לתגובה זו
  1 2
  סגור
 • 29.
  כל כך הרבה טמבלים יש לנו במדינה. שכחו מי היא האבא שלו
  19 מנדטים 09/11/2014 07:31
  הגב לתגובה זו
  3 2
  ומאמינים שלפיד היהיר יהיה המשיח? זה האיש שהלך לבית ספר עם גלביה כי הכל מותר לו. זה האיש שלקח על עצמו ביהירותו את תיק האוצר בלי להבין כלום . זה האיש שפגע הכי הרבה במעמד הביניים. זה האיש שגרם נזק עצום למדינה בכך שלא מכר את כיל בשיא לפוטאש וכל זה בגלל שפחד משלי יחימוביץ ורוזנטל חבריו העיתונאים שעשו הון פוליטי מהסתה נגד כיל זה האיש שעושה כעת פיגוע כלכלי למדינה . וביבי שותק כי הוא מרויח מהטעויות של לפיד . טוב אמרו בממשל אובמה צ'יקן שיט
  סגור
 • 28.
  איך יחשבו מחיר דירה שנבנתה על מגרש משנות החמישים
  א 09/11/2014 01:10
  הגב לתגובה זו
  2 0
  והבניה נעשית היום?
  סגור
 • טען עוד
 • על הקרקע משלמים לחוד מיסים יש טבלאות על קרקעות
  ל א 09/11/2014 08:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  משלמים מס השבחה ומס שבח. על דירות משלמים מס שבח בעת המכירה . אפשר לקזז הוצאות ץ יש פטור עד לגודל דירה של 120 מ"ר.
  סגור
 • 27.
  מכירה דירה יחידה
  ליאור 08/11/2014 23:31
  הגב לתגובה זו
  0 1
  אני רכשתי דירה בשנת 2010 והיא דירה יחידה , האם אני יכול להנות מהפטור כאשר אמכור אותה ? אני בתהליך של רכישת קרקע לבניה אז תוך כמה זמן אני צריך למכור אותה ? שלא לשלם מס רכישה גבוה על הקרקע ?
  סגור
 • אם זאת דירה ראשונה אתה תהנה מפטור. אם אתה קונה מגרש
  לליאור 09/11/2014 08:40
  הגב לתגובה זו
  0 1
  ובונה יש לך מיסים על המגרש. ואם אתה מצהיר על כך שאתה רוצה למכור את הדירה שלך ולבנות אחרת יש לך שנתיים זמן
  סגור
 • 26.
  אם יש לי דירה שאני משכיר ושוכר בדירה גדולה יותר אשלם מס (ל"ת)
  ארז 08/11/2014 21:44
  הגב לתגובה זו
  9 2
  סגור
 • 25.
  שאלה
  שי 08/11/2014 21:16
  הגב לתגובה זו
  0 2
  למחזיק דירה יחידה, יש שינוי לגבי מס שבח? או שיש חבות מס כבעבר...
  סגור
 • המצב האידאלי אליו שואף האוצר. אין שינוי במס (ל"ת)
  דירה 1 09/11/2014 07:08
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 24.
  לא רק שהשוק תקוע אלא גם שוק השכירות יהיה תקוע. אנשים
  יפה 08/11/2014 21:09
  הגב לתגובה זו
  6 6
  יעדיפו להעמיד דירה ריקה ולא להסתבך עם החוקים החדשים ושוכר שאי אפשר לפנות כמו בהגנת הדייר. אי אפשר להתנההל במדינה הזויה הכזו שלא מבינה מה היא עושה ומזגזגת לפי כול רוח נושבת.
  סגור
 • כשהפופוליזם פגע בחברות שמחתם. עכשיו תורכם (ל"ת)
  יפיופה 09/11/2014 07:09
  הגב לתגובה זו
  5 1
  סגור
 • 23.
  ממשלת חלם
  לפידי 08/11/2014 18:18
  הגב לתגובה זו
  2 2
  חייבים להבין המדינה שלנו שאנו בוחרים אנו נותנים רשות ליצג את האזרחים על המצע שהוצג לנו בלבד ! מה שקורה לאחר מכן הינו מנדט שלא הרשנו לנבחרים שאנו נבין נצא לרחובות ונביע את דעתנו ונבהיר שלא יותר יהיה קיים פער כזה בין המצע לבין הנעשה בפועל תחשוב טוב אז ממשלה מכהנת לפני שמטילה גזרות על עם שלא יכול להכיל יותר .
  סגור
 • מה לעשות 19 מנדטים של טיפשים . שכחו מי היה אבא שלו
  לפיד הפופוליסט 09/11/2014 07:10
  הגב לתגובה זו
  5 1
  לפיד פופוליסט עלוב
  סגור
 • 22.
  ממשלת חלם
  לפידי 08/11/2014 18:18
  הגב לתגובה זו
  3 1
  חייבים להבין המדינה שלנו שאנו בוחרים אנו נותנים רשות ליצג את האזרחים על המצע שהוצג לנו בלבד ! מה שקורה לאחר מכן הינו מנדט שלא הרשנו לנבחרים שאנו נבין נצא לרחובות ונביע את דעתנו ונבהיר שלא יותר יהיה קיים פער כזה בין המצע לבין הנעשה בפועל תחשוב טוב אז ממשלה מכהנת לפני שמטילה גזרות על עם שלא יכול להכיל יותר .
  סגור
 • 21.
  ממשלת חלם 3
  יאיר ורע לו 08/11/2014 18:00
  הגב לתגובה זו
  4 2
  לטיולי שנה שנתיים אחרי צבא רובנו עבדו ביום למדו בלילה כולל ניקוי דירות .. .. עד גיל 25 הצלנו לחסוך לפחות 20% מערך דירה וכן דירה על עמודים ישנה ללא חניה2 חדרים ללא מעלית אכלנו בשבתות אצל ההורים חסכנו 90 מהמשכורות המשותפות ..אנו התחלנו לחסוך מגיל 21 ולא 25 27 כפי שאתם היום ... לא גרנו בדירות שכורות בת"א לא התעקשנו לגור בת"א חולום בת ים יבנה ... והרי גם היום דירות אלה על עמודים קומה שלישית דירה בת 30 שנה בנוסחא של עבודה מידית אחרי צבא רצינות ואחריות מובילה לתוצאה .. לא הדור הזה רוצה מיד ונרגע חומד ..והממשלה הזאת הולכת אחריו בטעות .. במקום להגיד לו את האמת עליו .הדור הזה צריך להאבק בממשלה במיסים העקיפים כמו מס על רכבים הזוי כמו מע"מ על אוכל כמו מחירי מים הזוהים כמו כך שאנו העצמאים ללא פנסיה למשל תקציבית מה ההבדל בין עובדי מדינה בעבר לעצמאים בעבר מה אנו לא ההינו עובדי מדינה בבודאי שההינו!2200 שקל אחרי שנים של תשלומים לביטוח לאומי . ? שפוי . ?אין 70% מההכנסה שלנו זולגת למס הכנסה .. ותראו מה עושים לנו מע"מ על דירה מס רכישה הזוי .. ביטול פטורים ומה מקבלים תמורה בסוף 2200 שקל פנסיה !
  סגור
 • 20.
  באוסטרליה שם המדינה מחזירה כסף לקונים. (ל"ת)
  תקנו דירות 08/11/2014 17:53
  הגב לתגובה זו
  5 1
  סגור
 • 19.
  שר אוצר חכם היה קובע שנתיים בהן החוק שבוטל יתקיים זמנית
  משקיף 08/11/2014 17:51
  הגב לתגובה זו
  6 3
  כדי להמריץ מוכרים פוטנציאליים להפטר מדירה נוספת ללא מס לתקופה מוגבלת שלא תמריץ רכישת דירות להשקעה וכך יגדל היצע הדירות בתקופה הקריטית הנוכחית.
  סגור
 • נתנה זמן עד סוף דצמבר 2014. רוץ למכור לפרייאר (ל"ת)
  ממשלת ליצנים 09/11/2014 07:13
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור
 • 18.
  ממשלת חלם 2
  יאיר ורע לו 08/11/2014 17:49
  הגב לתגובה זו
  3 1
  בזה התקנא האוצר ? ובזה קמו עלינוילדינו הצעירים שראו בכול משקיע דירה כאשם בהתיקרותהנדלן בארץ .. נוח להם היבה לשכוח שעבדנו יום ולילה חסכנו שקל לשקל לא ראינו חו"ל בטח לא הודו אחרי הצבא .. מעצם בחירתנו להיות עצמאים נוכיח שאנו הבנו שלא ניתן לסמוך על הממשלות באשר הם .. הבנו שאם לא נדאג לאיזה ביטחון לעצמנו נזרק לרחובות בזיקנתנו .ומה עושה ממשלת החלם הזו .. מס לינארי ביטול פטורים .. עוד ועוד גביית מס על מה על כסף ששלמנו עליו מזיעה עבודה בפרך שכול המס שולם עלייו ?שמעולם לא הכירו לנו בריבית המשכנתא כהוצאה .. ככה פתאום לשנות חוקים בסיסים שאנו עצמאי פנסיות הדירות לא יכולים לעשות מהומה .. מה הם רוצים לכול הרוחות שנמכור את הדירות ואז מה נכניס את הכסף למניות ? לסיכונים בגיל מתקדם ? מילא היו מנפיקים אג"ח עם ריבית שמאפשרת פנסיה לא מסוכנת ..זוהי ממשלה ללא הבנה .. אני חויתי תקופות שלא היה ניתן להשכיר את הדירה גם שמחירי הדירות היו בצלילה מי אז חוקק חוק לעזרה כול שהיא מי ? ואתם אתם הצעירים שבאים בלי סוף בטענות ..תעשו מה שאנו עשינו סימנו צבא בבוקר חלקנו עיתונים ב8 עבדנו בכול עבודה שהיא לא נעלמנו לטיולי ס
  סגור
 • אתה צודק. יהיר דוחף את חסרי הפנסיה לקו העוני.
  יהיר המנותק 09/11/2014 07:18
  הגב לתגובה זו
  3 1
  הם יהיו נטל על החברה. כשיצטרכו בית אבות הממשלה תממן אותם כי הכסף יגמר להם. שתקתם כשהעלו מס על הבורסה. שתקתם שהקימו את שישינסקי וניצלו את משקיעי הגז. שתקתם כשלקחו מכיל עוד ועוד והחברה משלמת מס הכי גבוהה בענף כולל קציר מלח שלא הכל באשמת כיל גם שם המדינה שסגרה את סכרי הכנרת. שתקתם כשבעלי המניות נעשקו וכן עובדי כיל. שתקתם כשהעבירו לכם את קופות הגמל למניות. קופות הגמל ירדו אבל אגח ממשלתי עשה 24% השנה.
  סגור
 • 17.
  זהו נמאס !
  יאיר ורע לו 08/11/2014 17:32
  הגב לתגובה זו
  10 2
  מי שראה את הכתבה על מצוקת הפנסיה .. שהתיחסה ברובה לשכירים פשוטים שכפי הנראה לא יצאו לפנסיה אלא יאלצו לעבוד עד הרגע האחרון ... חמור מכך העצמאים אשר רובם לא חסכו לפנסיה וחלק לא מבוטל רכש "פנסיה באמצעות דירות אשר רכש אם במשכנתא ואו בהון עצמי שחסך בכול כוחתיו על מנת שהשכר או מכירת הנכס יההוה מקור ביטחון לעת זיקנה .. ומדינת החלם הזאת אשר מעולם לא דאגה לעצמאי זה .. לא כאשר חלה במחלה לא כאשר סגר את עיסקו ולא היה זכאי לדמי הבטלה .. לא כאשר היו שנים או חודשיים ששקל לא נכנס לעיסקו ..מעולם לא זכה לדמי הבראה משכורת 13 שוברי הנחה או מתנות לחג .. אף אחד לא עזר לו כאשר הריבית על המשכנתא שלקח היתה בזמנו 9% צמודה למדד .. .. מה רצה סה"כ אותו עצמאי לדאוג לעצמו לאיזה הגנה לימי סגריר לימי זיקנה .. ואז מה החליטה הממשלה שאותו עצמאי שווה לאותו שכיר רם מעלה שבנוסף לפנסיה שלו רכש גם דירות ..אז פתאום כולם שווים מה ? אני שואל אותכם העצמאים כן באמת כולם שווים ?האם אני שברשותי 2 דירות להשקעה ושקל אחד לא צבור לפנסיה האם אני אתם שהחלטנו לשים כספנו לפני 20 30 שנה בפנסית הדירה .. שהניבה תשואה זבל של כ 3.5% מקסימו
  סגור
 • אתה צודק בכל מילה. מי שאשם פה זה ביבי
  ל 17 09/11/2014 07:22
  הגב לתגובה זו
  5 3
  שרק רוצה לשרוד בכסא המלכות. ולא אכפת לו שהעם קולט באיחור מה שעושים לו. קומץ קנאים הסית נגד בעלי דירות. עכשיו יש להם דירה לקניה?
  סגור
 • 16.
  ל - 10
  כלכלן בדימוס 08/11/2014 16:56
  הגב לתגובה זו
  2 2
  רעיון מצוין איך לא חשבו על זה קודם ?!
  סגור
 • 15.
  שביבי טומן ראשו בחול ונותן לדברים להתנהל ע"י שלי,
  ככה זה 08/11/2014 16:50
  הגב לתגובה זו
  1 1
  ברוורמן, רוזנטל , שישינסקי ולפיד. שעושים הון פוליטי מפופוליזים הבעיה שאת הכסף לא תראו זה ילך לסקטורים נבחרים אחרים. אל תקנו דירות ואל תשקיעו במניות הגז ואל תקנו כיל. זאת ממשלה של חזירים כוחניים שחולבים את הציבור. לפיד = פיגוע כלכלי
  סגור
 • 14.
  כתבה מעניינת ונכונה
  עו״ד דקל דרעי 08/11/2014 15:52
  הגב לתגובה זו
  5 1
  תמצות נכון ונעים לאזרח. מתחבר לסוף הכתבה כי אכן רצוי עכשיו יותר מתמיד לקיים תכנוני מס ראויים אצל בעלי מקצוע מתאימים.
  סגור
 • הציבור מוזמן להתקשר לעורך דין הנ"ל.
  כמובן 08/11/2014 16:28
  הגב לתגובה זו
  3 2
  מה יש לתכנן מס? ההשקעה בדירות לא משתלמת ובלי ההתערבות של לפיד בעוד שנה עם עליית הריבית משקיעים היו משנים השקעות. בעוד כמה שנים יתננו לציבור שיקנה דירות ויורידו את המיסים האלה.
  סגור
 • 13.
  המסקנה המתבקשת היא שמדינת ישראל מנצלת את חוסר
  תל אביבית 08/11/2014 15:28
  הגב לתגובה זו
  11 2
  תיפקודה להגדלת מס ולהתעשרות. המיסים הנ"ל לא יגרמו להגדלת היצע הדירות להפך. כעת מי שיש לו 2 דירות יחשוב פעמיים אם כדאי לו למכור . משקיעים חדשים יעדיפו לרכוש דירות בחו"ל ולקבל תשואה גבוהה יותר. לפיד נבחר לעזור למעמד הביניים והוא פגע בהם הכי הרבה . אבל לא נורא, תקנו שמנת מתוקה וקוטג' בקרוב גם שמן ולחם מקמח מלא. במקום דירות .
  סגור
 • 12.
  במדינת הגנבים רעש מהומה
  מדינת הישרים!!! 08/11/2014 14:32
  הגב לתגובה זו
  9 1
  האוצר לבוש בחוק יוצא למלחמה ולבזוז את הציבור הפך לשיטה.
  סגור
 • ביבי לא צריך עוד שום דבר עם אוצר כה נהדר. לפיד קומוניסט
  שר אוצר ממש אוצר 08/11/2014 16:30
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מוסווה. מעשיר את המדינה . הכל על חשבון האזרח. הוא המציא שיטה מדהימה לקחת מאחד ולתת לשני. וכלום לא בא מכיס הממשלה .
  סגור
 • 11.
  רק במדינת ישראל משנים מהיום למחר תקנות וחוקים.
  eby 08/11/2014 13:38
  הגב לתגובה זו
  4 2
  אחר כך מתפלאים שפוליטיקאים וראשי ממשלה לא מתכננים לטווח ארוך ולא מוכנים שהבא בתור יקצור את הפירות על המאמץ שהשקיעו.בארה"ב אין טווחי שינוי של פחות מחמש שנים.
  סגור
 • מה אתה רוצה? העם שתק והתלהם כשהאשימו את הטייקונים
  אלי אקספרס 08/11/2014 16:33
  הגב לתגובה זו
  2 2
  אבל כזה נוגע לכיס הפרטי שלהם הם בוכים.
  סגור
 • 10.
  מע"מ על דמי השכירות (בשבילך לפיד)
  אבו געפר הכלכלן 08/11/2014 13:08
  הגב לתגובה זו
  6 11
  הגיע הזמן לחוקק חוק המגביל את דמי השכירות, כמובן לפי גודל ומיקום !!. כמו כן על המשכירים לשלם מע"מ על דמי השכירות, סכוי להוזיל את מחירי הדירות !!.
  סגור
 • מעמ, מס, תכף יתלו את בעלי הדירות וזהו. תפנה לממשלת
  די כבר עם הצעות 09/11/2014 07:25
  הגב לתגובה זו
  3 3
  האימפוטנטים ותגיד להם להתחיל לבנות ולבנות אבל פה ממשלת צ'יקן שיט כוןןןןןלם! אובמה צדק.
  סגור
 • יישר כח על ההצעה
  זלמן התימני 09/11/2014 05:59
  הגב לתגובה זו
  3 2
  הצעה גאונית כל הכבוד
  סגור
 • ומשכירי הדירות "יפילו" את המע"מ על השוכרים = התייקרות !
  שוכר 08/11/2014 22:30
  הגב לתגובה זו
  4 3
  או שייתכן שהם לא ישכירו כלל את דירותיהם ומי יפסיד שוב ?! נכון... השוכרים.
  סגור
 • באותה ההזדמנות שיגבילו את מחיר הדירות ואת גובה הריבית. (ל"ת)
  בן אהרון 08/11/2014 22:23
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • תציע את זה ללפיד נראה לי שהוא יסכים להכל . מע"מ על
  חחחח 08/11/2014 16:54
  הגב לתגובה זו
  1 1
  שכירות זאת המצאה גאונית איך לא חשבו על זה קודם? מה שבטוח שההמון הזועם של שוכרי הדירות יצאו לרחובות והפעם לא כדי לשבת באוהלים בקיץ ולעשות פיקניק. הם יעברו לגור באוהלים .( חכה עם ההצעה לקיץ כי בחורף לא יקרה כלום)
  סגור
 • צודק
  שוכר 08/11/2014 16:52
  הגב לתגובה זו
  5 3
  הלוואי ודבריך יתממשו אמן.
  סגור
 • 9.
  מי שלא חייב למכור, לא מוכר!!
  בן אהרון 08/11/2014 13:04
  הגב לתגובה זו
  5 3
  המשקיעים שכל כך נלחמים בהם, הם הספק היחיד של דירות להשכרה. האם כל השוכרים מסוגלים לרכוש דירה כך שלא יהיה צורך בדירות להשכרה??? כמובן שלא.
  סגור
 • 8.
  מפלגה חדשה הנוער הוא השלטון הטוב (ל"ת)
  הנוער לשלטון 08/11/2014 12:33
  הגב לתגובה זו
  4 3
  סגור
 • הספיק לנו האינטילגנטים ממעמד הביניים עם המחאה
  נוער 08/11/2014 17:54
  הגב לתגובה זו
  4 1
  רק גרמו נזקים ואיפשרו למדינה לגבות עוד מיסים.
  סגור
 • 7.
  לגבי מס שבח
  כולכם גמלים! 08/11/2014 12:20
  הגב לתגובה זו
  10 4
  למה שאמכור דירה ואשלם ככ הרבה מס שבח? עדיף להשאיר ריקה. ככה פותרים את בעיית הדיור? לא מובן בעליל!
  סגור
 • תשאיר ריקה תאבד את שכר הדירה ותשלם גם ארנונה ומס שבח
  קשקשן 09/11/2014 14:05
  הגב לתגובה זו
  1 1
  מס שבח תשלם בכל מקרה במכירה פוטוס ...
  סגור
 • 6.
  המיסוי האגרסיבי חונק את השוק!!!
  בן אהרון 08/11/2014 11:36
  הגב לתגובה זו
  19 3
  מי שרוצה למכור כדי לקנות משהו יותר גדול, לאחר כל המיסים שצריך לשלם, אי אפשר לקנות את אותו הדבר!!! אז איך אפשר לעשות משהו? הכל קפוא. לא מוכרים ולא קונים. בטוח שזה לא טוב למדינה כי הכל משותק. אף אחד באוצר לא מבין את זה? אף אחד לא רואה את זה?
  סגור
 • בעלי דירות להשקעה לא ימכרו לא כדאי להם. (ל"ת)
  צודק מאוד 08/11/2014 15:18
  הגב לתגובה זו
  9 3
  סגור
 • 5.
  מס שבח
  עליזה 08/11/2014 11:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם במקרה בו לאדם דירה בה מתגורר וגם מחזיק 1/3 בדירה יחד עם שני אחיו . במידה ומוכר כעת את הדירה המשותפת וירצה למכור את דירת המגורים.מה המס שיחול במכירה על דירת המגורים אם בכלל. שכן הבנתי בדירה נוספת נחשבת לאחזקה של יותר מ-1/3 בדירה נוספת.
  סגור
 • שליש בדירה יהיה פטור (ל"ת)
  לעליזה 08/11/2014 15:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  ומיקום זה קרוב לשביל אופניים איכותי
  דירה זה מיקום 08/11/2014 11:19
  הגב לתגובה זו
  1 3
  כדי לצמצם תלות בקופסת הפח. למשל. הדר יוסף.
  סגור
 • 3.
  ומה קורה למי שמחזיק 20 דירות ששוות רק מיליון אחד ?
  מוטי 08/11/2014 10:55
  הגב לתגובה זו
  6 3
  מדוע הוא לא משלם מס אמת על דמי השכירות ?
  סגור
 • אין קשר לשווי
  עו״ד דקל דרעי 08/11/2014 15:53
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מוטי לשאלתך, אדם שנכנס עם 20 דירות ל-01.01.2014 לא יוכל להנות מפטור ואין קשר לשווי הדירות (מובן שיש חריגים כמו מס לינארי מוטב, דירות ירושה וכיוצ״ב)
  סגור
 • הוא שאל על שכירות . וקצת התבלבל עם שווי הדירות
  עורך דין חובב 08/11/2014 16:58
  הגב לתגובה זו
  3 0
  איפה יש 20 דירות במליון אחד? אולי בתי בובות של ברבי
  סגור
 • הוא כן משלם יש פטור על ל 5080 על השאר הוא משלם (ל"ת)
  למוטי 08/11/2014 15:20
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • יעקב
  m2041 08/11/2014 18:10
  הגב לתגובה זו
  2 0
  יש פטור עד 5080, אבל על 19 דירות משלם רק 10 אחוז !!!
  סגור
 • 2.
  אני רק שאלה
  שושו 08/11/2014 10:12
  הגב לתגובה זו
  0 2
  יש לי דירה אחת בה אני גר, ובנוסף יש לי זכות לדירה במסגרת קבוצת רכישה אליה הצטרפתי לפני 3 שנים, ובשלב זה הזכות מתבטאת רק ברישום הערת אזהרה על הקרקע שעדיין בבעלות אחרים. אם אמכור את דירתי כעת-האם חייב במס?
  סגור
 • תהיה חיב במס שבח על הקרקע. אבל צריך לבדוק כמה
  לשושו 08/11/2014 15:22
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הרווחת מקנית הקרקע עד מכירתה. יתכן שהמס יהיה קטן עד אפסי עדיף לך גם לעשות חוזה ולקבל מתחת לשולחן כסף כך שלא תשלם לגנבים כלום.
  סגור
 • שלילי,
  רו"ח 08/11/2014 14:35
  הגב לתגובה זו
  2 0
  כל עוד אין בעלות רשומה או לחילופין הסכם מותנה לבעלת זכאות הכולל תשלום אתה לא מוגדר כבעלים של דירה נוספת. אם ברור כי החוזה הוא למראית עין בלבד ובפועל רכשת את הקרקע אך לא נרשמה בעלות בפועל בשל עניינים טכניים, אתה חשוף כמו בת ימית בחוף טובגו
  סגור
 • 1.
  חוצפה!!!! האם למי שיש קצת כסף צריך לקבל עונש על זה?
  גועל נש 08/11/2014 10:07
  הגב לתגובה זו
  15 8
  זה שהמדינה לא יודעת להתמודד עם מצוקת הדיור ויוקר המחייה, האזרח האמיד צריך לקבל על זה עונש על זה?
  סגור
 • ככה במדינת צרי העין ותאבי השלטון. מזמן לא היה פה
  לגועל נפש 08/11/2014 17:00
  הגב לתגובה זו
  5 3
  אוסף של ציקן שיט כמו שיש כעת
  סגור
 • מה פתאום להעניש עשירים?
  עושק מורשה 08/11/2014 15:08
  הגב לתגובה זו
  8 2
  מענישים רק עניים! הממשלה התבלבלה בזמן האחרון והתחילה לדאוג לחסרי היכולת במקום לאמידים...
  סגור
 • המדינה מרשה רק לחונטה המקורבת להתעשר
  על משרתים ואדונים 08/11/2014 13:35
  הגב לתגובה זו
  6 5
  כל השאר אמורים לשרת את המועדון
  סגור
 • לא הבנתי מה כתבת. מי זאת החונטה? המס על דירות
  אדונית התבלינים 08/11/2014 16:38
  הגב לתגובה זו
  7 3
  זה לחונטה כלשהי? זה מס למעמד הביניים המבוסס אלה שקנו דירה להשקעה . או אלה שאין להם פנסיה וקנו דירה להשקעה במקום לקבל חצי אחוז ריבית על כספם. כעת מי שלא מכר יענש לפיכך כולם יעדיפו לא למכור ולהתקע עם הדירות עד שהשלטון הנ"ל יוחלף. להעניש את בעלי הדירות כי דאגו לעצמם זה נבזי וגם מטופש.
  סגור
 • החלטות אלו התקבלו בכנסת הקודמת והיה מספיק זמן להערך.
  לירן 09/11/2014 13:00
  הגב לתגובה זו
  1 1
  לא יהיו שינויים משמעותיים בעקבות הכניסה שלהם לתוקף, דווקא המשך קיום החוקים מראה על יציבות שלטונית, היה פטור והוא אפילו הורחב, כעת מי שרצה לצאת יצא ומי שלא נא לשלם מס. לא יתכן שחלק מהנושאים יהי לא ממוסים!
  סגור