סטירת לחי ללפיד: הכלכלן הראשי באוצר מתפטר בגלל המע"מ 0% ותוקף חזיתית את השר - "צעד שגוי מכל הבחינות"

מיכאל שראל שהוא גם הממונה על הכנסות המדינה מתפטר היום ומוציא את הכביסה המלוכלכת - צפו במכתב המלא - והצפי בשוק הדיור
 |  (109)
יאיר לפיד מיכאל שראל, צילום: ניב קנטור; Bizportal
רעידת אדמה במשרד האוצר. עדיין לא חלפו 48 שעות מאז הודלפה כוונתו של לפיד לאשר מע"מ 0% לזוגות צעירים, מיכאל שראל שהינו הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה מגיש ללפיד התפטרות בשל אותה כוונה לאשר מע"מ 0%, מהלך שלדבריו ממשיך במדיניות הלא נכונה של המשרד.

וכך כותב שראל: "הצעד המוצע על ידי שר האוצר (הטבת מע"מ לרכישת דירות מגורים חדשות על ידי אוכלוסייה מוטבת) שגוי לדעתי כמעט מכל זווית אפשרית ואינו בהכרח צפוי לתרום להפחתה במחירי הדירות, שהיא מטרתו המוצהרת של הצעד, או להקל על בעיית המחסור בהיצע של דירות יחסית לביקוש המוגבר. להיפך, הוא עלול להגביר את עודף הביקוש בשוק הנדל"ן וליצור לחץ מחודש לעלייה במחירי הדירות (ההשפעה תלויה, בין היתר, במידת הגלגול של ההטבה לרווחי הקבלנים). הצעד מושתת על ניתוח כלכלי שטחי ולא נכון של תחום הנדל"ן ושל השפעות המדיניות המוצעת על צד ההיצע וצד הביקוש בשוק זה."

"אבל לא זו הסיבה להתפטרותי. צעדים רבים הננקטים במסגרת המדיניות הכלכלית של משרד האוצר לא זוכים להסכמה מלאה של המנהלים הבכירים במשרד, ולעיתים קיים גם חוסר הסכמה מקצועית בקרב המנהלים עצמם. לא ראוי ולא נכון יהיה שבכל פעם שיש חוסר הסכמה מהותי מצד מנהל לגבי המדיניות המוצעת, המנהל יתפטר מתפקידו. נוהג כזה עלול לפגוע ביחסי האמון בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי ובפעילות התקינה של הממשלה. אולם, טענתי היא כי המקרה הספציפי הנוכחי הוא יוצא דופן בחריפותו ובשלכות הרוחב שלו ואינו מאפשר לי כל דרך פעולה סבירה אחרת. בהמשך המכתב אנסה להסביר בקצרה טענה זו."

ממשרד האוצה נמסר: "שר האוצר, יאיר לפיד, מודה לכלכלן הראשי במשרד האוצר, מיכאל שראל, על שירותו המקצועי והמהימן, מצר על החלטתו לעזוב ומאחל לו הצלחה רבה."

לכתבה נוספת בעניין: שלמה מעוז - "אומר בעדינות, מדובר בצעד לא חכם"

המשך המכתב המלא - התייחסות ספציפית לעניין הטבת המס

בהמשך המכתב מתייחס שראל באופן ספציפי לחסרונות של המהלך שיוזם לפיד. "הטבת מס מיטיבה אומנם עם מקבליה, אך היא מעבירה את נטל תשלום המס אל שאר האוכלוסייה ובכך מֵרֵעָה את מצבה (הטבות המס מחייבות להעלות את שיעורי המס, כדי לכסות על עלותן). הטבות מס משַנות את חלוקת הנטל, אך תוך כדי כך מסבכות את חוקי המס, מעודדות התחמקות והימנעות מתשלום מס אמת, פוגעות ברווחת כלל הציבור ומסתירות את ההיקף האמיתי של מעורבות הממשלה במשק."

חסרונות בולטים של הטבות המס:
• עיוות הקצאת המקורות במשק (כתוצאה מניסיון "לנצל" את הזכאות להטבות המס) ופגיעה ביעילות ובפריון.
• ייצור שתדלנות ולחצים של אינטרסנטים על מקבלי ההחלטות במטרה להרחיב עוד יותר את תחולת הטבות המס; לחצים אלה בעצמם גורמים עיוות נוסף בהקצאת המקורות, ביעילות ובפריון במשק. ככל שהאינטרסנטים מזהים נכונות של הממשלה להרחיב את היקף הטבות המס, הסיכוי להצלחה במאמציהם עולה והדבר ממריץ אותם להגביר את לחציהם ושתדלנותם.
• שימוש בהטבת מס כדי לעקוף כללים פיסקליים המגבילים את ההוצאה ולטשטש את גודלה האמיתי של הממשלה, בניגוד לכללי שקיפות ציבורית ולמטרה המוצהרת של חקיקת כללים פיסקאליים.
• הנטל שהטבות המס מטילות על שלטונות המס, הנאלצים להקדיש חלק מתקציבם למניעת השימוש לרעה בהקלות מס, ועל מקבלי ההטבות, הנדרשים להוכיח את זכאותם.
• העדר דיון ציבורי אודות התועלת שבהטבות המס - ומכך שמרביתן אינן זוכות לאישור תקופתי, להבדיל מתקציב ההוצאות של הממשלה, המאושר בחוק הכנסת מידי שנה. לרבים נדמה, שניתן להשיג באמצעותן "יש מ?ין" – כיוון שעלותן אינה ידועה לכול. יש אף שיטענו, כי אין להן עלות כלל. לא חסרות מטרות נעלות שראוי לתמוך בהן – משפחות חד הוריות ומשפחות ברוכות ילדים, עולים חדשים ותושבים חוזרים, זוגות צעירים ופנסיונרים, חיסכון לטווח ארוך וחיסכון לטווח קצר, נשים ואם אפשר אף גברים. לכל המטרות האלה, ימצא המציע לסייע והדרך – הטבות מס, ולו במחיר של עיוות המערכת ותחושה של אי צדק מצד משלמי המס המלא.


"מעבר לכל החסרונות של הטבות המס, בעיה בולטת היא הפרמננטיות שלהן. תוחלת החיים של הטבות המס ארוכה למדי. גם הטבה זמנית, כגון הזיכוי לעבודה במשמרות, שהונהגה בשנת 1986 לשנה אחת בלבד, זוכה להארכה מידי שנה עד לימנו. ניתן לשער שהוצאה תקציבית חלופית לא הייתה מאריכה ימים כמותה (בשל כך ברור מדוע הנהנה מהטבת מס לא יתנדב לוותר עליה גם בתמורה למענק תקציבי שווה ערך)."

"כתוצאה מכך, קשה מאד לבטל הטבת מס, גם אם קיימת הסכמה כללית שההטבה לא משיגה את יעדיה, או שהיא אינה האמצעי המתאים להשגת יעדים אלו. נראה שהדבר נכון במיוחד לגבי הטבות מע"מ. הטבות המע"מ שהוענקו בעבר (פירות וירקות, שירותי תיירות והעיר אילת) זוכות לביקורת רבה מצד כלכלנים, כאשר יש הסכמה כללית שאילו הן לא היו קיימות והיה נערך כיום דיון לגבי הענקת הטבות אלה, הן לא היו זוכות לתמיכה מקצועית וציבורית. גופים מקרו-כלכליים בינלאומיים, ובראשם ה-OECD וה-IMF, המליצו לבטלן. ממשלות שונות ניסו לבטל את הטבות המע"מ במהלך השנים, אך ללא הצלחה, לנוכח הקושי הציבורי הכרוך בכך וההתארגנות הפוליטית של הנהנים מההטבות לשימורן."

"האחריות של מנהלים במשרד האוצר בהקשר של הטבות המס
לעיתים קרובות, מקורה של הטבת מס הוא ברצון אמיתי וכן של שר אוצר או של ממשלה נבחרת לקדם מטרה הנתפסת כראויה מבחינה כלכלית ופוליטית. זכותם המלאה של שר אוצר ושל ממשלה לנקוט במדיניות הכלכלית הראויה בעיניהם. בסופו של דבר, זו הרי המטרה שלשמה הם נבחרו לתפקידם, והם נושאים באחריות הציבורית, גם מבחינת השיפוט ההיסטורי לגבי מעשיהם ומחדליהם וגם מבחינת דין הבוחר בבחירות הבאות."

"אם כן, נשאלת השאלה – מה תפקידם ואחריותם של מנהלים במשרד האוצר בהקשר של צעדי מדיניות כלכלית בכלל והענקת הטבות מס בפרט.
ראייה מינימליסטית של הנושא תקבע שאחריותם היא להציג את הניתוחים המקצועיים בפני מקבלי ההחלטות, להמליץ בפניהם לגבי המדיניות הרצויה ולנמק אותה (או, לחילופין, להציג תרחישי מדיניות שונים ולהסביר את יתרונותיו וחסרונותיו של כל אחד מהתרחישים). ובזאת תמה אחריותם. במידה והשר או הממשלה החליטו לבחור במדיניות אחרת ואף הפוכה להמלצותיהם, המנהלים צריכים להתיישר ולתמוך במדינות הנבחרת ואף לעשות את מירב מאמציהם לקדם מדיניות זו ולנמק אותה בפני הציבור והתקשורת."

"ברוב המקרים הראייה המינימליסטית קבילה ולגיטימית. לעיתים קרובות ניתנת הטבה כלכלית לקבוצה אחת על חשבון קבוצה אחרת, והתועלת לקבוצה הראשונה שווה בקירוב לעלות המוטלת על הקבוצה האחרת. במקרה זה מדובר בסך הכול בשינוי סדרי העדיפויות, וההחלטה האם להעניק או לבטל את ההטבה היא החלטה פוליטית, במסגרת המגבלות החוקיות והחוקתיות, ועל המנהלים במשרד האוצר לא מוטלת אחריות יתירה, מעבר לזו הנגזרת מהראייה המינימליסטית."

"אולם, המדיניות הכלכלית אינה תמיד משחק-סכום-אפס ולא תמיד מדובר בשינוי ניטראלי של סדרי העדיפויות. לעיתים ניתנת לקבוצה אחת הטבה שהתועלת שבה נמוכה לאין-ערוך מהעלות המוטלת על יתר הציבור. אם הממשלות מתחלפות ושרי האוצר באים והולכים, ובכל פעם ננקטים צעדי מדיניות מהסוג הזה (שבו התועלת נמוכה מהעלות החברתית), התוצאה לא תהיה רצף של החלטות אשר השפעותיהן עשויות להתקזז, אלא פגיעה הולכת וגוברת בכלל הציבור."

"צעד פופוליסטי הנתפס בטעות בעיני רוב הציבור כצעד נכון מבחינה כלכלית"

"הדבר חמור אף יותר במקרה בו הצעד הוא צעד פופוליסטי הנתפס בטעות בעיני רוב הציבור כצעד נכון מבחינה כלכלית, אף שיש הסכמה גורפת בקרב אנשי המקצוע שאין הדבר כך. במקרה זה, אין שום מכשול ושום חסם פוליטי שימנע רצף אומלל של החלטות שתתקבלנה על ידי נבחרי הציבור, בממשלות עוקבות ולאורך זמן, אשר יפגע ברווחת הציבור, וללא אפשרות ממשית להפוך החלטות אלה ולבטלן, גם אם בעתיד רוב הציבור יבין שההחלטות אינן משרתות את טובתו."

"לכן, לדעתי, במקרה הספציפי של הטבות מס, ובמיוחד במקרה הספציפי עוד יותר של הטבות מע"מ (אשר הלכה למעשה, מבחינה פוליטית, נראה שהן בלתי הפיכות), מוטלת על מנהלים במשרד האוצר אחריות רחבה יותר, מעבר לזו הנגזרת מהגישה המינימליסטית."

"הדבר נכון במיוחד עבור הכלכלן הראשי – הממונה על הכנסות המדינה, אשר אחד מתפקידיו המרכזיים הוא לסייע בהובלת מדיניות מסים שקולה ואיכותית, תוך ראייה מקרו כלכלית רחבה. הצלחה בתפקיד זה, גם בהגדרה הכללית והסלחנית ביותר, אינה מתיישבת עם הסכמה לתמוך בהרחבת תחולת הטבות המע"מ במשק. תמיכה כזו תסמן למעשה חוסר אחריות אישית וכישלון מקצועי קולוסאלי."

"מכיוון שאני מעוניין להצליח בתפקיד שמוניתי אליו על ידי ממשלת ישראל ולא להיכשל בו, ומכיוון שאני מרגיש אחריות כבדה כלפי הציבור הרחב שאותו אני מחויב לשרת והוא המממן את משכורתי, ראוי בעיני שלא אמשיך בתפקידי. התפטרותי תשחרר אותי מן החובה לתמוך במדיניות של הרחבת הטבות המע"מ."

תגובות לכתבה(109):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 80.
  אם בודקים זווית הסנטר של שראל אז כפי הנראה הוא חטף את
  אחד שלא סובל אותם 21/03/2014 11:02
  הגב לתגובה זו
  0 1
  הסטירה המצלצלת אותי מעניין מי התחמנים באוצר שתיחמנו את לפיד עם הבור הפיננסי שגרם לו להטיל גזרות הזויות מה שבטוח באוצר יש ארכי רמאים ותחמנים
  סגור
 • 79.
  בחיים הוא לא ידאג להורדת מחירי הדירות כי אז הוא יפגע בצ
  תומר 20/03/2014 16:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בחיים הוא לא ידאג להורדת מחירי הדירות כי אז הוא יפגע בציבור גדול ועשיר שתומך בו ע"י כך שנכסיהם יהיו שווים פחות חחחח פשוט חלם
  סגור
 • 78.
  מחר ימצא עבודה אחרת. (ל"ת)
  אני 20/03/2014 10:47
  הגב לתגובה זו
  0 2
  סגור
 • 77.
  בלה ער׳גה. ותיקח איתך את כולם לאלף עזזאל (ל"ת)
  אמיר 20/03/2014 08:50
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • 76.
  שיבוא הכלכלן הזה ויגיד שהמע"מ על המים הוא מס גולגולת
  ישראל ישראלי 20/03/2014 02:36
  הגב לתגובה זו
  0 1
  ויש להסירו . חכם בלילה או במיסתרין. שילחם על ביטול מס הגולגולת הזה.
  סגור
 • 75.
  אדם אחד אמיץ שמוכן להגיד המלך עירום. ראוי לכל הערכה. (ל"ת)
  ד"ש 19/03/2014 23:13
  הגב לתגובה זו
  5 2
  סגור
 • 74.
  לפיד -פופןליסט זול (ל"ת)
  arui 19/03/2014 23:01
  הגב לתגובה זו
  5 1
  סגור
 • 73.
  מה אתה עשית כל הזמן הזה??חוזה לך ברח (ל"ת)
  כלומניק הלך יבוא אחר 19/03/2014 21:55
  הגב לתגובה זו
  1 4
  סגור
 • 72.
  אתה מדבר שטויות אין לך שמץ של מושג בכלכלה
  כלכלן בכיר 19/03/2014 21:54
  הגב לתגובה זו
  2 4
  רשמתה שהמדינה שנותנת הטבת מס יגרם לה הפסד אז זה לא נכון מס שלא ניכנס זה לא הפסד זה פשוט לא רווח אז במקום להרוויח היא פשוט לא הרוויחה ודבר זה לא גורם נזק אפילו אם כן יש להטיל מס על משכירי הדירות ולקחת את הכסף מישם ולא מאלו שאין להם שיוויון בנטל תיקח מאלו שיש להם ותיתן לאלו שאין להם המשחק בכסף הוא סכום אפס אין כסף שהולך לאיבוד אתה לא לוקח מהחזקים אתה רוצה לקחת מהחלשים כי אתה לא במקום שלהם וזה הכי גרוע אני כבר אבא ויש לי דירות לכל ילד וממש אני כואב את כאבם שאין להם את מה שיש לי ואני מוכן שהדירות ירדו והם ירדו בעל כורחם לא אפרט כאן למה אבל הם ירדו ב 100% סיכוי אז אין דאגה , הדבר השני שיותר חשוב באמת זה שאני בתור אדם שיש לו כבר נכסים ולא מעניין אותי מה יהיה המחיר מחר כואב את כאבם ואתה כאיש ציבור שאמור לעזור לאלו שמינו אותך שזה האזרחים אתה מפנה גב לחלשים ונותן שכם לחזקים עדיף שתתפטר כי אתה לא מתאים להיות בתפקיד בעל אחריות כזאת
  סגור
 • כי אתה משפר דיור מפונק שלא יכול לשפר דיור בגלל שגם אם
  אמיר 20/03/2014 08:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  צריך לשפר דיור צריך להביא מהבית הרבה מאוד כסף
  סגור
 • טען עוד
 • לפני שתתיימר להיות קלקלן בכיר תלמד לכתוב עברית, (ל"ת)
  מאיה 20/03/2014 07:30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 71.
  במקום לברוח תן פתרון אחר. למה לא יתפטר שהמחירים עלו ?? (ל"ת)
  ירון 19/03/2014 21:21
  הגב לתגובה זו
  4 6
  סגור
 • 70.
  זו לא רעידת אדמה... זה ממש בולען שבלע את הכלכלן בשלמותו
  פרילאנסר 19/03/2014 20:51
  הגב לתגובה זו
  5 4
  יודעי דבר יודעים לספר שלפיד ארב להזדמנות הראשונה כדי להיפטר מהפרסונה נון גרטה ממשרדו וזו, אכן הגיעה ולכן לא מדובר ברעידת אדמה כפי שבעלי עניין מעוניינים לצייר כאן.
  סגור
 • 69.
  הכלכן החליט לקלקל את המהלך של לפיד וחיפש לעצמו כותרת
  ע.מ. י. 19/03/2014 20:42
  הגב לתגובה זו
  4 5
  מסתבר, שהאיש היה כנראה שליחם של פוליטקאים מהאופוזציה ולכן לפיד החליט להתנער מהתנגדותו של הקלקלן למהלך המבריק והראה לו את הדלת החוצה ...לאמור , ככה ייעשה לכלכלן הסורר אשר לפיד ממילא לא היה חפץ מהמשך נוכחותו במשרדו
  סגור
 • 68.
  לשר האוצר ולכולם ..
  כלכלן 19/03/2014 20:21
  הגב לתגובה זו
  3 2
  אם אני גר בבית שאן הורי מבוגרים שמישתכרים רק מביטוח לאומי חסרי כל הון שיכול לעזור לי ואני שרתתי בצנחנים ואישתי שירתה גם בצהל כקצינה ...שנינו למדנו ובעלי תואר עובדים במרכז בחב ממשלתית כ-8 שנים הכנסה משותפת בסך 14000 משלמים שכר דירה בחודש ברמת גן בסך 5000 שח ויש לנו ילד אחד בן שנה וחצי .....אז איך אדון שר האוצר התוכנית שלך מקרבת ואו עוזרת לזוג כזה ?????? האם זוג דומה שהוריו גרים בהרצליה פיתוח ויש להם הון עצמי יקבלו הטבת מס ערך מוסף ????? זה הזוי !!!! הטבות צריכות להינתן לפי קריטריון מוביל אחד שנקרא מבחן הכנסה !!!!! ועוד שאלה למה מושב של עשירים כמו רמות נפתלי ...בית הילל ...שאר ישוב ...כפר יובל .....מרגליות זכאים להטבת מס הכנסה בסך 13% ????? גם כאן הטבות צריכות להינתן לפי מבחן הכנסה -מדובר בחקלאים עשירים מאוד והמדינה נותנת להם הטבות מס הכנסה ......כספ ציבורי מוזרם למי שאינו זקוק לו בצורת הטבות ....מס הכנסה או מעמ ....לפי התוכנית של שר האוצר הבן של ציפי ליבני ששירת בצנחנים במידה ויינשא ויהייה לו ילד אחד יהייה זכאי להטבת מס ממש כמו זוג שהוריו גרים בשלומי או בבית שאן ......
  סגור
 • 67.
  ...תחילת או המשך נפילתו של לפיד...
  דוד ישראלי 19/03/2014 19:52
  הגב לתגובה זו
  6 2
  חבר'ה, מרגע שהבן אדם (?) הזה, לפיד, נכנס לאוצר כי הוא רכב על גל של שנאה, הוא רק עושה שטויות. אפילו סטודנט לכלכלה יכול לתפקד פי כמה יותר טוב ממנו ויותר שקול. צריך בחירות דחוף ולהעיף את השלטון הכושל הזה שלא פתר כלום. אדרבה, אם היו מרחיבים את ההיצע של הדירות לכל המגזרים בלי ליבון שנאה על ערבים, מיעוטי יכולת, חרדים ועוד, אז הכלכלה היתה משגשגת יותר. תעשיית הדיור שגודלת באופן ניכר כמו 100000 או 150000 יחידות דיור בשנה תביא לביקושים בתחומים אחרים כמו: הובלה, ריהוט, מזון, מוצרי חשמל, ביגוד ועוד. במקום לצמצם יש להרחיב לפחות ב5-10 שנים באות את הדיור. האוכלוסיה רק גדלה אצל הצעירים, הערבים, החרדים ועוד עולים חדשים שבאים אלינו וחבל לפספס את ההזדמנות הזאת. מבחינה רוחבית, המדינה תהנה ממע"מ ויותר הכנסות. אינפלציה? יש פיתרונות לזה ע"י מומחי כלכלה. יש ביקושים אמיתיים וזה גורם לפלונטר כי לפיד וחבורתו עסוקים בשטויות של "שויון נטל" במקום להתעסק בדברים מהותיים אחרים. שיהיה כבר בחירות!!!
  סגור
 • 66.
  בטח יש לו איזה חמש או 10 דירות
  alond78 19/03/2014 19:45
  הגב לתגובה זו
  4 3
  שהוא מפחד להפסיד זה כמה משכורות שלו
  סגור
 • 65.
  מע"מ
  קובי 19/03/2014 19:31
  הגב לתגובה זו
  4 2
  מעניין אפוא למד לפיד כלכלה ? קצת צניעות עד שילמד.
  סגור
 • 64.
  האם זה אותו כלכלן שהמציא את הבור הגירעוני ? (ל"ת)
  ישראל ישראלי 19/03/2014 18:47
  הגב לתגובה זו
  4 5
  סגור
 • הוא עובד פה רק 19 חודשים, יחצנים, אין תגובות לענין? (ל"ת)
  עמיר 19/03/2014 20:42
  הגב לתגובה זו
  4 1
  סגור
 • 63.
  בטח קיבל הצעה מאחד הטייקונים (ל"ת)
  שון 19/03/2014 18:43
  הגב לתגובה זו
  5 7
  סגור
 • 62.
  רוחה בעלר"גה וקח איתך את היתר (ל"ת)
  אמיר 19/03/2014 18:35
  הגב לתגובה זו
  5 4
  סגור
 • בלה-רג'עה (ל"ת)
  שון 19/03/2014 20:29
  הגב לתגובה זו
  2 2
  סגור
 • 61.
  נערי האוצר דואגים לעצמם ולבעלי ההון ומנותקים מהעם (ל"ת)
  אנונימי 19/03/2014 18:09
  הגב לתגובה זו
  7 3
  סגור
 • 61-אנונימי
  שרון ב 20/03/2014 08:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  נכון. ועוד יותר נכון, שאתה מנותק היגיון וחשיבה סדורה. תנסה להבין את המשמעויות של ההחלטה, אם חלילה תתקבל, ותבין כי זה לא סתם פופוליזם אלא ההיפך ממה שצריך לעשות. המשמעות עם לא הבנת, זה עליית מחירים מהדהדת.
  סגור
 • 60.
  אחרי שנים של התעלמות מהציבור שיסע הביתה באמת (ל"ת)
  טוב שפטרנו 19/03/2014 18:03
  הגב לתגובה זו
  15 4
  סגור
 • 59.
  לא צריך להיות גאון בכלכלה להבין שההטבה תגולגל לקבלנים
  אמא 19/03/2014 18:03
  הגב לתגובה זו
  11 4
  ןשלא טובת הזוגות הצעירים בפני לפיד. ברור לי שהוא עומד לחולל שורת צעדים דרקוניים שהשלכותיהן על המשק הרת אסון. איך אפשר להושיב במשרד האוצר ילד טיפש ומושחת? איפה ביבי? מישהו בכלל מנהל את המדינה או מבין את האסון שהדגנרט הזה ולהקת הצבועים שהריצה אותו ואת שאר אפסיו עומדת לחולל במשק? אני לא מוכנה לשלם את תוצאות המעשים שלו. ביבי תתעורר. הבנו את הנקודה, לכול רע יש יותר גרוע, אבל זה כבר מוגזם.
  סגור
 • 58.
  ישר כח ללפיד !תן לחתולים השמנים ילל ולכלבים לנבוח !!!
  חיים הורוביץ 19/03/2014 17:57
  הגב לתגובה זו
  7 11
  נבואות הזעם של ביקושים אדירים לא התממשו ,,,,המחירים ירדו משום רק חלק קטן מהשוק יקבל הנחה זו ,,,אבל זה יצור אפקט דומינו ואז כולם יקבלו את ירידת המחירים. ההתנגדות באה מבעלי עניין(כמו בעלי דירות,לא עומדים בקריטריונים,קנו כבר דירה, ועוד,,,,) לפיד המשך המלוא הקיטור לעתיד!!!
  סגור
 • 57.
  אוקי ביבי, צחקנו מספיק מהמצלמה הנסתרת, אפשר עכשיו
  מאיר 19/03/2014 17:54
  הגב לתגובה זו
  9 2
  להפסיק סוף סוף את מתיחת הקוף מנהל משרד האוצר? זה כבר לא מצחיק, זה ממש מדאיג!
  סגור
 • 56.
  שרשרת תגובות מתוזמנות מלמקת מריצי לפיד. מפחיד לחשוב מה
  מירב 19/03/2014 17:45
  הגב לתגובה זו
  6 3
  האפס הזה עומד לעולל לכלכלת ישראל. אבן שזרק אדיוט אחד גם 10 חעכמים לא יוציאו, אבל פה זה גשם של אבני טימטןם.
  סגור
 • 55.
  שלום ולא להתראות .בתי הקברות מלאים באנשים שאין להם
  בדבכט 19/03/2014 17:40
  הגב לתגובה זו
  7 6
  תחליף .האדון עושה דברו שטייניץ וזבליהו שהביאו עלינו את שואת הדיור ויוקר המחיה
  סגור
 • 54.
  בעלי הדירות להשקעה אוכלים את בלב
  עזריה 19/03/2014 17:36
  הגב לתגובה זו
  5 5
  ככל שהבחירים שיושבים בקודקוד מיתנגדים ככה אני בטוח שהמהלך נכון
  סגור
 • 53.
  ברגע זה יש רק אפשרות אחת - מס רכוש!
  פילוסוף 19/03/2014 17:32
  הגב לתגובה זו
  3 6
  אין כל דרך להוריד מחירי דירות בטווח קצר ובינוני ("בטווח הארוך כולנו נמות") אלא בהטלת מס רכוש (ובשעור שהולך וגדל ככל שהמחזיק הוא בעחים של יותר מדירה אחת ) .זו האפשרות האחת והיחידה שבה "ינזקו " בעלי דירות להשקעה, הכנסות המדינה, לא רק שלא יפגע,ו אלא יגדלו!!! ,והציבור לא יצטרך לממן את ההטבה שתינתן לכמה עשרות אלפים של משפחות, שרק בדיקת הקריטריונים לזכאותן תיגזול זמן ומשאבים עצומים. הייתי מצפה מהכלכלן הראשי שהתפטר, שיכתוב מה הוא מציע ולא רק לכתוב שההצעה הנוכחית לא נכונה -עובדה שעליה אין עוררין.
  סגור
 • ללא דירות להשקעה לא לדירות להשכרה (ל"ת)
  אז תחשוב לפני...... 20/03/2014 11:13
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 52.
  לפיד הביא שיעור למנהיג נערי האוצר.עכשיו ברור מי הבוס!
  בנצי 19/03/2014 17:31
  הגב לתגובה זו
  9 12
  כול הכבוד לפיד!!!!!!!!!!!!!!!
  סגור
 • אני לא יודעת מי משתין יותר רחוק או למי יש יותר גדול,
  מאיה 19/03/2014 18:49
  הגב לתגובה זו
  7 1
  אבל די ברור מי פה מקצוען ומי פה אפילו לא קולט כמה הוא חובבן. אין לנו את הפריבילגיה לשלם על נזקים של]יד המוקיון יעולל.
  סגור
 • 51.
  44, מסכים איתך. מאוד מוכשר הלפיד הזה. (ל"ת)
  בנצי 19/03/2014 17:29
  הגב לתגובה זו
  2 8
  סגור
 • 50.
  הסיבה האמיתית להתפטרות
  בנצי 19/03/2014 17:27
  הגב לתגובה זו
  11 10
  הסיבה היא שהכלכלן לא יכול לסבול שסוף סוף שר אומר לפקידים מה לעשות ולא ההיפך. שקוף שזו הסיבה. לפיד כול הכבוד ! תמשיך להוריד לפקידים הוראות בלי חשש.
  סגור
 • לפיד בשביל כבוד צריך לעבוד, יש כאלו מקצוענים שעושים
  עמיר 19/03/2014 20:46
  הגב לתגובה זו
  4 2
  תואר אמחתח, לא יקרה לך כלום אם תקשיב להם. רק נאד קטן ונפוח מנסה לשלוט על אנשים מקצוענים בכול מחיר ועל חשבון הציבור.
  סגור
 • 49.
  מיכאל שראל התנגד באופן חריף להחלשת השקל
  ברוך שפטרנו 19/03/2014 17:25
  הגב לתגובה זו
  8 7
  על משטרת ישראל לבדוק מה היו מניעיו של מיכאל שראל ומי הרוויח מהשקל החזק.
  סגור
 • 48.
  לפיד
  שרון ב 19/03/2014 17:25
  הגב לתגובה זו
  4 3
  ככה זה כשבוגר תיכון רוצה להיטיב עם בוחריו במדינת תל-אביב. מי שיפסיד יהיו בדיוק אלה שזקוקים לסיוע. מה צריך לעשות? הכל ידוע ואפילו בפורום הזה נקבעו העיקרים. הבעיה היא שמדינת תל-אביב מנצחת וכופה עלינו את ערכיה ומחיריה.
  סגור
 • 47.
  איפה הוא ,כשעושים תספורות לטייקונים,ע"ח קרנות הפנסיה
  אבי 19/03/2014 17:23
  הגב לתגובה זו
  5 4
  ט
  סגור
 • ואיפה לפיד? עסוק עם שני ויוגב למצוא תפקידים ומשרות? (ל"ת)
  מאיה 19/03/2014 18:50
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 46.
  לך הביתה יה אפס, היית צריך ללכת לפני שנים
  יקיר 19/03/2014 17:21
  הגב לתגובה זו
  12 11
  מה עשית בשנים האחרונות, יה בהמה? אם לא רצית להוריד את מחירי הדירות, אז לך עוף,אם כן רצית , אז לא הצלחת , אז לך יה גולם דפוק, קישתא!!!!
  סגור
 • קראת בכלל את הכתבה? הוא בתפקיד 19 חודשים ומנסה לתקן
  מאיה 19/03/2014 18:51
  הגב לתגובה זו
  6 4
  כשלים של אפסים שבהמות כמוך מריצים לכנסת לתועלת אישית.
  סגור
 • 45.
  מדורג....!!
  עמית 19/03/2014 17:19
  הגב לתגובה זו
  3 0
  למה 18% ולמה גורף. קודם נשלם מע"מ . אחרי 5 שנים לבדוק. מי שמגיע לו שיקבל חזרה בצורה מדורגת לתקופה של 10 שנים. הה..נכון הון התחלתי ברור. יש דרכים יצירתיות. אני חרדי. המעמ שלכם לא מעניין אותי....חה חה חה
  סגור
 • 44.
  איש אמיץ מוכשר ומרשים ביותר (ל"ת)
  כלכלן MA 19/03/2014 17:09
  הגב לתגובה זו
  9 7
  סגור
 • 43.
  לפיד כבוי
  rafico3 19/03/2014 17:08
  הגב לתגובה זו
  12 3
  ברוו לשראל כל כלכלן במבוא לכלכלה שנה ראשונה היה מגיע לאותה דעה. כאשר אתה מגביר את הביקוש ,וההיצע נשאר כמות שהוא, הרי זה מביא לעליית מחירים, ומי שמרוויח זה הקבלנים. לא סתם נשיא התאחדות הקבלנים מחא כפיים לתוכנית, הם קיבלו בוננזה אמיתית , בלי כל מאמץ. הפתרון היחידי הוא הצפת השוק בקרקעות, אישור מהיר של תכניות בניה, וחיוב כל קבלן לבנות דירות 3 חדרים בכל פרוייקט בהיקף של -20 אחוז מן השטח.
  סגור
 • 42.
  לפיד קיבל יריקה והוא יגיד שיורד גשם . הצבוע במערומיו (ל"ת)
  קלקלן 19/03/2014 17:01
  הגב לתגובה זו
  13 4
  סגור
 • 41.
  למה שלא יגייסו זוגות צעירים לקבע על הנייר בלבד?
  לא איש קבע 19/03/2014 16:52
  הגב לתגובה זו
  1 3
  ככה יהיה אפשר לשאוב את הכסף מכולנו בתרוץ של צרכי בטחון,לא ישאלו שאלות וגם אם ישאלו לא יתנו תשובה,לפיד ירויח קולות והכול ישאר פוליטיקה ישנה ולא טובה.....
  סגור
 • 40.
  ואיזה הצעות יש לכם אחרות, כל "נערי האוצר"? (ל"ת)
  אני 19/03/2014 16:49
  הגב לתגובה זו
  5 10
  סגור
 • אנחנו לא יודעים, לפיד מתעלם ועושה כמיטב טיפשותו (ל"ת)
  עמיר 19/03/2014 20:44
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 39.
  איזה סטירה זה נהדר פחות פקיד פחות משכורת
  יאיר שיחקת אותה 19/03/2014 16:49
  הגב לתגובה זו
  8 10
  משכורת הפקיד הזה תממן את ההורדה
  סגור
 • מי סטר למי
  rafico3 19/03/2014 17:34
  הגב לתגובה זו
  4 3
  אתה ממש לא מבין איך לפיד עובד עליך, אין לו שום כוונה להוריד מחירים, הוא רוצה לעשות רושם של בחור טוב עליך ועל עוד כמה אלפי זו"צ , כשלמעשה לא תקבל דבר , קרא תגובתי מס 43 לפיד כבוי ותבין. הבחור באוצר אמיץ מאוד , הוא שרף את עצמו, אבל אמר את האמת ושטח בפני כולם את המציאות. קרא בעיון את מכתבו ותבין.
  סגור
 • הוא מגיב מטעם לפזר את הליכלוך לכול הכיוונים ולבלבל עד
  מאיה 19/03/2014 18:52
  הגב לתגובה זו
  3 0
  שגברת כהן לא תבין את המובן מאליו, מחירים מורידים ע"י הגדלת היצע והורדת מע"מ זו הטבה מובהקת לקבלנים בלבד ותגרום מפולת כלכלית.
  סגור
 • 38.
  מסכים עם הכלכלן, אף שהצבעתי עבור יאיר (ל"ת)
  גרין 19/03/2014 16:48
  הגב לתגובה זו
  8 5
  סגור
 • 37.
  לפיד מבריק עם ראייה חדה ונכונה (ל"ת)
  כלכלן עלוב ללא מעוף 19/03/2014 16:48
  הגב לתגובה זו
  5 9
  סגור
 • לפיד מתנהל כמו רפובליקת בננות (ל"ת)
  עמיר 19/03/2014 20:47
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • עוד אחד שלא מבין
  rafico3 19/03/2014 17:36
  הגב לתגובה זו
  5 0
  זה לפיד כבוי שעושה תרגילים עליך ועל עוד רבים כמוך
  סגור
 • 36.
  לפיד צריך לחזור בו מתכניתו
  אלי 19/03/2014 16:43
  הגב לתגובה זו
  10 13
  שר האוצר צריך לחזור מתכניתו כמה שיותר מהר, מדובר בתכנית שלהגיד עליה גרועה היא מחמאה, ד"ר שראל כלכלן משכמו ומעלה.
  סגור
 • שכמו ומעלה? ישראל עולם שלישי כבר שנים? (ל"ת)
  איינה כלכלנים 19/03/2014 16:59
  הגב לתגובה זו
  4 5
  סגור
 • 35.
  "סטירת לחי"? להפך. כל אחד כזה שעוזב זו ברכה למדינה
  אזרח 19/03/2014 16:39
  הגב לתגובה זו
  14 8
  בגללו ושכמותו יוקר המחיה בארץ בשמיים. בגללו ושכמותו הפערים בארץ הם בין הגבוהים בעולם, בגללו ושכמותו טייקונים חוגגים עושים תספורות ויכולים להמשיך כאילו כלום. בגללו ושכמותו אין תחרות אמיתית, בגללו ושכמותו אין חוקי הגנה לעובדים, בגללו ושכמותו מערכות הבריאות, החינוך, הרווחה והביטוח הלאומי קורסות. טוב שהוא עוזב , הלוואי שיעזבו עוד כמוהו
  סגור
 • 34.
  אוצר+ממשל=קפיטליזם החזירי=דמגוג לניצול פראייר=בועה50%! (ל"ת)
  קבלן,בנק,ממשל=גנבים 19/03/2014 16:38
  הגב לתגובה זו
  2 5
  סגור
 • 33.
  באוצר התרגלו לאכול לחרבן ולא לעבוד ,מאות אנשים
  בא 19/03/2014 16:36
  הגב לתגובה זו
  10 9
  מיותרים . כבלו את העם במיסים מכול הסוגים . שרי מיסים לענותם ,כן זה לא חדש .
  סגור
 • 32.
  מיליארדים ע"ח הפראייר=בועהמעל50%=מעמד ביניים עני=מיתון! (ל"ת)
  קבלן,בנק,ממשל=גנבים 19/03/2014 16:34
  הגב לתגובה זו
  1 4
  סגור
 • 31.
  עוד פקיד מנותק ,ואיפה היחס ההפוך בין גובה המשכורת
  בא 19/03/2014 16:31
  הגב לתגובה זו
  10 9
  לביטחון תעסוקתי ,למה יש לך משכורת של עשרות אלפים בחודש ,איפה כתבת על זה במכתב הקטן שלך ליצן . ואל תגמגם .
  סגור
 • עוד אחד שלא מבין
  rafico3 19/03/2014 17:38
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אם המשכורת היתה חשובה לו כמו שאתה אומר למה הוא וותר עליה והתפטר תבין עושים עליך סיבוב ואתה פרייר ולא מבין או שמא אתה חרב להשכיר והעובדות לא מענינות אותך
  סגור
 • 30.
  מיכאל שראל לך לשלום, הרסת את המשק, לך לך זה רק לטובה
  אלוני 19/03/2014 16:28
  הגב לתגובה זו
  13 11
  מה אתה חושב לעצמך שאתה שר האוצר?
  סגור
 • זה מה שקורה כשנותנים למגיבים ב-20 ש"ח להגיב, מצד שני גם
  עמיר 19/03/2014 20:49
  הגב לתגובה זו
  3 1
  הבוס לא ברמה יותר גבוהה...
  סגור
 • קלטתה את התמבל הזה די מהר!!!!!! (ל"ת)
  עמיר חזק ביותר!!! 20/03/2014 23:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 29.
  המסכן קנה דירה ב-5 מיליון בת"א
  נתי 19/03/2014 16:27
  הגב לתגובה זו
  8 8
  ירדה לו ל- 4 מיליון מיסכן
  סגור
 • 28.
  בטח יש לו חוזה חתום עם איזה טייקון אותו שירת נאמנה
  קלקלן 19/03/2014 16:27
  הגב לתגובה זו
  9 10
  כשהיה באוצר
  סגור
 • 27.
  נראלי שאנשים לא אהבו אותך בעבר ,לא אוהבים אותך בהווה
  בא 19/03/2014 16:25
  הגב לתגובה זו
  11 10
  ולא יואהבו אותך בעתיד . זוגות צעירים לא צריכים להיות פרה חולבת אדון חלבן .
  סגור
 • אני לא מחפש אהבה, אני מחפש מקצוענים ולא מתאגרפים חובבני (ל"ת)
  עמיר 19/03/2014 20:49
  הגב לתגובה זו
  2 2
  סגור
 • 26.
  ממתי פקיד קובע מדיניות? לחתום על טפסים ולשתוק (ל"ת)
  לזרוק אותו בלי פנסיה 19/03/2014 16:21
  הגב לתגובה זו
  9 9
  סגור
 • מאז שיש שרים שלא זוכרים את שם משרדם . (ל"ת)
  בא 19/03/2014 16:40
  הגב לתגובה זו
  6 2
  סגור
 • 25.
  לפיד גאים בך צעדים נהדרים פקיד קטן הביתה (ל"ת)
  גנבו לו שתו לו 19/03/2014 16:20
  הגב לתגובה זו
  8 10
  סגור
 • מתגובה מס' 13 ועד לכאן זה אותו אדם! כנראה מקבל מלפיד
  אזהרה!!! 20/03/2014 22:59
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לפי שעה... אפשר לראות לפי זמן התגובה. אבל זה לא יעזור ללפיד כלום כבר כולם יודעים מה הוא שווה בדיוק! אז זייפן קטן תגיד לבוס שחלך שחבל לו על הזמן והכסף (כנראה המיותר שיש לו ממשרד האוצר)
  סגור
 • 24.
  כשהמקומבנים והעושקים בלחץ כנראה שהמהלך נכון... (ל"ת)
  אריאל 19/03/2014 16:16
  הגב לתגובה זו
  4 7
  סגור
 • 23.
  צעד גאוני אנשים יקנו דירות צנועות זולות בלבד (ל"ת)
  מעולה 19/03/2014 16:12
  הגב לתגובה זו
  8 14
  סגור
 • 22.
  מצויין לבטל את התקן של אוכל החינם (ל"ת)
  לפיד מלך 19/03/2014 16:11
  הגב לתגובה זו
  12 13
  סגור
 • 21.
  יאיר
  אבי מורג 19/03/2014 16:11
  הגב לתגובה זו
  8 10
  יישר כוח. תן לכל הפקידונים ללכת ותמשיך במה שהתחלת!!! העם איתך!!! לפקידון הזה כבר מחכה עבודה באחד הבנקים למשכנתאות. השלב הבא זה לסגור את מינהל מקרקעי ישראל ולמכור דירות במחיר 150 אלף דולר. וכולם ירוויחו. גם המדינה!!!!
  סגור
 • בסדר אבי מורג, גם לך נסדר תפקיד, נגיד נגיד בנק ישראל (ל"ת)
  לפיד 19/03/2014 20:52
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 20.
  זה רק ממחיש עד כמה לפיד צודק הלאה שלטון הפקידים (ל"ת)
  העם איתך 19/03/2014 16:11
  הגב לתגובה זו
  10 12
  סגור
 • 19.
  עוד אחד
  RC 19/03/2014 16:09
  הגב לתגובה זו
  7 11
  מה אתה עשית עד עכשיו? חוץ מלהגיד לא ואין לי כמו המחסנאים בצה"ל, נערי האוצר לא נתנו פתרונות רק עסוקים כל היום לשבת על הקופה ולהגיד למה לא, לך הביתה ואל תחזור (או שהסיבה שסגרת עם איזה טייקון) אם לפיד ייקח את הצעד הזה עד הסוף הוא יהיה ראש הממשלה הבא. סוף סוף מישהו עם ביצים ולא רק נפיחות אוויר
  סגור
 • 18.
  לפיד אתה נהדר צעד גאוני מעודד לקנות דירות זולות (ל"ת)
  וגם למכור ולבנות 19/03/2014 16:09
  הגב לתגובה זו
  9 14
  סגור
 • 17.
  אתם יודעים מי מתלונן על לפיד? קופי המזרח (ל"ת)
  rr 19/03/2014 16:08
  הגב לתגובה זו
  8 13
  סגור
 • 16.
  צעד נהדר מחזקים את לפיד נמאס מכלכלנים (ל"ת)
  עם ישראל 19/03/2014 16:08
  הגב לתגובה זו
  8 13
  סגור
 • 15.
  מצויין שתי ציפורים במכה אחת שיעוף הקלקלן (ל"ת)
  חזק ואמץ לפיד 19/03/2014 16:05
  הגב לתגובה זו
  11 12
  סגור
 • 14.
  נהדר עוד איש מספרים ללא אנושיות עף הביתה חוסך לציבור (ל"ת)
  חזק ואמץ לפיד 19/03/2014 16:05
  הגב לתגובה זו
  7 11
  סגור
 • 13.
  נו בטח, עם משכורת של 50-60 אלף הוא ממש לא מוטרד ממחיר
  שלומי 19/03/2014 16:01
  הגב לתגובה זו
  11 15
  הנדלן שיילך הבייתה.!!!
  סגור
 • 12.
  יאיר לפיד
  אנונימי 19/03/2014 16:01
  הגב לתגובה זו
  11 6
  היה ונשאר פלצן תקשורתי. כולו בלון נפוחשל אוויר חם.
  סגור
 • מה עדיף להיות? קוף מזרחי? (ל"ת)
  רר 19/03/2014 16:14
  הגב לתגובה זו
  0 13
  סגור
 • זה אתה שצורח כל הזמן שאין הפליית מזרחיים? (ל"ת)
  ברבור אשכנזי 20/03/2014 11:21
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • מנסה נואשות להתסיס גזענות? לא הולך, פה מדובר במחדלים
  מזרחי 19/03/2014 20:53
  הגב לתגובה זו
  2 0
  פוליטיים מקצועיים חמורים מצד השר שלא מתפקד מלכתחילה.
  סגור
 • 11.
  שראל אמנם קפיטליסט קיצוני אך בעניין הזה הוא צודק וטוב ש
  ehudhl 19/03/2014 16:00
  הגב לתגובה זו
  21 6
  התפטר. הצעד של לפיד אינו מוצלח.
  סגור
 • אמא שלך לא מוצלחת (ל"ת)
  כככ 19/03/2014 16:22
  הגב לתגובה זו
  1 7
  סגור
 • מי זה אורי שני או יוגב? (ל"ת)
  מזרחי 19/03/2014 20:54
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 10.
  יאלה סע לשלום, נסתדר בלעדיך (ל"ת)
  אייל 19/03/2014 16:00
  הגב לתגובה זו
  12 16
  סגור
 • 9.
  לפיד
  גאון 19/03/2014 15:55
  הגב לתגובה זו
  10 10
  ירסק הכל הוא לא מתאים. רק ברורמן
  סגור
 • 8.
  יאיר לפיד
  אנונימי 19/03/2014 15:54
  הגב לתגובה זו
  19 5
  היה ונשאר פלצן תקשורתי. כולו בלון נפוחשל אוויר חם.
  סגור
 • 7.
  מנהלי האוצר חושבים שהם ריבונים ונבחרי ציבור.
  יוני 19/03/2014 15:51
  הגב לתגובה זו
  17 12
  ההתפטרות הזו מעידה על חוסר הבנה מוחלט של מושג הדמוקרטיה.
  סגור
 • 6.
  לא ראיתי בדיוק איך הצעדים של החברה באוצר פותרים
  אייל 19/03/2014 15:49
  הגב לתגובה זו
  13 11
  את הבעיה . אין ולא היה רצון אמיתי של נעריי האוצר לפתור את הבעיה . הדאגה העיקרית שלהם היא לבנקים .
  סגור
 • 5.
  עוד אפס אחד הלך הבייתה (ל"ת)
  יובל 19/03/2014 15:47
  הגב לתגובה זו
  19 15
  סגור
 • 4.
  לפיד האפס יהרוס את המדינה. (ל"ת)
  חיים 19/03/2014 15:46
  הגב לתגובה זו
  19 16
  סגור
 • 3.
  ותיקח אתך את החברים שלך
  אדריכל יוקר המחייה 19/03/2014 15:45
  הגב לתגובה זו
  21 12
  נמאס מכל הקלקלנים והמתכננים שהקימו לנו מדינה של יוקר מחיה, חוסר תחרות ופערים חברתיים. אני מקווה שזה צעד ראשון בדרך לטיהור המשרד מכל הקלקלנים "הגאונים"
  סגור
 • 2.
  לפיד
  אבי 19/03/2014 15:44
  הגב לתגובה זו
  20 8
  ...קופיקו במשרד האוצר...
  סגור
 • 1.
  רעידת אדמה? פחחחחחחח...
  אורי 19/03/2014 15:36
  הגב לתגובה זו
  22 15
  בתי הקברות מלאים באנשים שחשבו שאין להם תחליף.
  סגור
 • אז יאללה תעיפו כבר את הלפיד הזה, כול סטודנט שנה ראשונה
  מזרחי 19/03/2014 20:55
  הגב לתגובה זו
  3 1
  בכלכלה יהיה יותר מתאים ובטח פחות יהיר.
  סגור