המחירים יירדו? אושרה הרפורמה בתכנון ובניה בקריאה שניה ושלישית

מטרותיה העיקריות של הרפורמה הן הקלה על האזרחים על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים - צפו ברשימה
 |  (2)
גדעון סער, צילום: יותם פרום
ועדת הפנים של הכנסת אישרה היום ברוב של 9 תומכים מול 4 מתנגדים, את הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שמוביל שר הפנים גדעון סער, בקריאה שניה ושלישית. הרפורמה תובא לאישור מליאת הכנסת בעוד כשבועיים, לפני תום כנס החורף והוראותיה ייכנסו לתוקף באופן הדרגתי, החל בחודש אוגוסט הקרוב.

מטרותיה העיקריות של הרפורמה הן הקלה על האזרחים על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים, וכן פישוט הליכי התכנון והבנייה באמצעות מתן זמן קצוב למדינה למענה ולאישור תכניות. ברפורמה שולב פרק בדבר קידום דיור בר השגה בתיאום עם יו"ר הוועדה ח"כ מירי רגב.

שר הפנים, גדעון סער, אמר כי "הרפורמה בתכנון ובניה משחררת את האזרח מהצורך לקבל אישור מהרשויות לפעולות בניה פשוטות ברשות בפרט, כגון: הקמת פרגולה, הקמת מחסן, גדר, שער וכדומה, הכל בהתאם לתקנות שאקבע. בנוסף, מונעת הרפורמה מהרשויות את האפשרות שלא להשיב לפניית האזרח, וקובעת כי ביחס לפעולות בניה מסוימות כגון: תוספת ממ"ד, סגירת מרפסת או תוספת חדר, ככל שלא התקבלה תשובת הרשויות לבקשה להיתר שהגיש האזרח הופכת הבקשה להיתר להיתר בפועל".

נקודת המוצא בקידום הרפורמה הייתה ההבנה כי אין מערכת הדומה לישראל בתחום מנהל התכנון. בישראל ישנן שלוש רמות תכנון: ארצי, מחוזי ומקומי.

ריכוז הסמכויות ברובד האמצעי (הוועדות המחוזיות) מקשה על ההתנהלות ומייצר "פקק" במלאי יחידות הדיור הזמינות לציבור. כמו כן יש בחוק צמצום של מעורבות הממשלה בעניינים מקומיים של תכנון ובניה, העברת הסמכות, עם האחריות לרשות המקומית, תוך מתן תמיכה מקצועית וכספית ע"י הממשלה, וכן חיזוק השלטון המקומי כגורם מעצב ומשפיע על סביבת החיים של האזרח

בפעולות תכנון משמעותיות יותר המגדילות נפחי בניה, או משנות שימושים בקרקע, יפעל האזרח מול הרשות המקומית, ולא מול הוועדה המחוזית.

להלן עיקר השינויים במסגרת הרפורמה:

רישוי

לא לכל דבר צריך היתר (פטור)

בוטל הצורך בקבלת היתר בניה להקמת מחסן / פרגולה / סגירות חורף לבתי אוכל / גגון וכו'.

על מנת להקל ולקצר את הליכי הרישוי, נקבעו פריטים שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי, ולכן, מעכשיו ניתן פטור מהיתר להקמתם. הליך רישוי מקוצר

רלוונטי עבור הוספת ממ"ד, סגירת/הוספת מרפסת, תוספת בנייה שלא עולה על 25 מ"ר, הוספת מעלית, סגירת קומת עמודים בבניין.

על מנת להקל על האזרח, הוחלט על הליך רישוי מקוצר שיאפשר מתן אישור מהיר וקל עבור פעולות שכיחות, בעלות השפעה רבה על האזרחים. רשות הרישוי מחויבת לקבלת החלטה בבקשה ולהחזיר תשובה לפונה עד 45 יום. במידה ולא הוחזרה תשובה, רואים זאת כהחלטה לאישור הבקשה, ובסופו של התהליך יכול וינתן היתר באופן אוטומטי.

קיצור משמעותי של לוחות הזמנים

כדי להקל על האזרחים, לקצר הליכים ולקדם תכניות בנייה, נקבעו לוחות זמנים סגורים וקשיחים לדיונים בנושאים השונים. במידה של אי עמידה בלוחות הזמנים, מגיש הבקשה רשאי להעבירה לוועדה ברמה הגבוהה יותר. במסלול של הליך רישוי בדרך מקוצרת , אי התייחסות בזמן הקבוע בחוק, משמעו אישור אוטומטי של הבקשה. הוראות אלה מייצרות וודאות וסופיות עבור האזרח במהלך הליך התכנון והרישוי.

עבור בקשות במסלול רישוי מלא, הוועדה מחויבת להחזיר תשובה תוך 90 יום.

רישוי מקוון

כל מערכת התכנון והרישוי תעבור בהדרגה למערכת מקוונת.

המשמעות עבור האזרח – הגשה קלה, נוחה ומהירה יותר של בקשות לוועדות השונות, שיפור תהליך הרישוי, ובמקביל הנגשת כלל המידע לציבור (יהיה פתוח באמצעים הממוחשבים ונגיש לכל מבקש).

מכון בקרה – one stop shop

במסגרת החשיבה על נוחות ונגישות לאזרח, בכדי לחסוך זמן, עלויות ובירוקרטיה, יוקמו מכוני בקרה ברחבי הארץ, בהם יהיה ניתן להפיק את כל האישורים הנדרשים מכלל הגורמים הממשלתיים עבור אישור השיפוץ/הבנייה: מכבי אש, בריאות, המשרד להגנת העורף וכו'. (פיילוט יתקיים בזמן הקרוב, ייכנס לתוקף מלא ב-2016).

חלוקה מחדש של סמכויות בין הוועדות

רפורמת התכנון והבנייה מייחסת חשיבות מיוחדת להעברת חלק מסמכויות הוועדה המחוזית (העמוסה ביותר) לוועדות התכנון המקומיות.

השינוי יפחית בצורה משמעותית את הריכוזיות הקיימת במערכת התכנון, ישפר את השירות לאזרח ויצמצם את הבירוקרטיה.

במקום אישור תכנית בפרק זמן של שנתיים עד ארבע שנים, תכנית תאושר בממוצע תוך שנה.

במסגרת הרפורמה יעברו חברי הוועדות המקומיות הכשרות וקורסים אשר ישפרו את מקצועיותם ויעניקו להם כלי עבודה טובים יותר. במקביל, מנהל התכנון יפקח על פעילותם באופן שוטף.

וועדות המקומיות מכירות היטב את השטח ואת הצרכים של העיר/היישוב. העברת האחריות אליהם מעלה את זמינות נציגי ועדת התכנון ומגבירה את מחויבות חברי הוועדה לטובת הציבור והיישוב.

הסמכויות שמקבלות כל הוועדות המקומיות במסגרת הרפורמה: הוועדות המקומיות יוכלו לתת מענה לצרכי תושבים ותוכניות נקודתיות להן השפעה על המרחב המקומי והאישי. הרחבת דירה בנויה עד לגודל של 140 מ"ר, הוספת שטחי בניה במגרשים (לדוגמא: בבנייה רוויה עד 20% משטח המגרש, בבניה לא רוויה בישוב עירוני עד 7% משטח המגרש או 50 מ"ר), , הוספת שטחים למסחר ומלונאות בבנייני מגורים עד 25%, הוספת שטחי בנייה בתת הקרקע לצורכי שירות (חניה, מחסנים וכו'), שינוי במיקום מבני ציבור ושטחי ציבור שנמצאים בבעלות הרשות המקומית, קביעת מבנים לשימור.

דיור בר השגה

השכרה ארוכת טווח

יינתנו תמריצים לבניית דיור להשכרה ארוכת טווח על קרקע פרטית ותמריצים לדיור להשכרה בקרקע מדינה בתנאים הקבועים בחוק. על מנת לוודא שאכן מתאפשרת השכרה ארוכת טווח, ייבנו מנגנוני פיקוח, ניהול ורישום הדירות, מנגנוני פיקוח על עליית דמי השכירות ועוד

יחידות דיור קטנות

במסגרת הרפורמה בכל תכנית חדשה הכוללת למעלה מ-100 יחידות דיור חדשות, יש חובה לבנות לפחות 20% דירות קטנות, שמחירן נמוך יותר.

שיווק דירות בהישג יד על ידי המדינה

הרפורמה קובעת יעדים ברורים למדינת ישראל לשיווק יחידות דיור לשכירות במחיר מופחת וכן יחידות דיור לשכירות ארוכת טווח. בתוך כך, יש דגש לשיווק יחידות דיור בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל.

במידה והמדינה לא תעמוד ביעדים לדיור בר השגה שיוצבו מידי שנה, יועבר סכום מסוים המגלם את יחידות הדיור שלא שווקו לקרן להתחדשות עירונית. מטרות הקרן: סיוע לפעולות התורמות להתחדשות מרכזי ערים, לרבות חידוש מבנים בדיור הציבורי, שדרוג המרחב הציבורי, שיפוץ וחידוש מבנים ותשתיות, תוך מתן עדיפות למיזמי פינוי ובינוי וחיזוק מבנים ומיזמים שאין בהם כדאיות כלכלית.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 2.
  סוף סוף נעשה משהו. (ל"ת)
  אני 05/03/2014 15:14
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  מיליארדים ע"ח העם הפראייר=פרסום בלוף=מעמד ביניים עני!! (ל"ת)
  קבלן,בנק,ממשל=גנבים 05/03/2014 15:04
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור