שיעבוד: חולמים על דירת 5 חד' חדשה? תתכוננו להיפרד מ-180 משכורות

משרד השיכון: "המחירים לא חורגים מקו המגמה ארוך הטווח" - ההכנסות ממיסי מקרקעין נסקו 23% בשנה - כנסו לנתונים
 |  (18)
נדל"ן, צילום: באדיבות סביבת מגורים
ברבעון השלישי של 2013 נדרשו 136 משכורות חודשיות לרכישת דירה, לעומת 132 משכורות בשנה הקודמת ו-103 משכורות ב-2008, כך עולה מסקירת משרד הבינוי והשיכון עבור הרבעון השלישי של 2013.

עבור דירת 4 חדרים נדרשו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013 134 תלושי שכר (142 משכורות עבור חדשה ו-129 עבור יד שנייה) ועבור דירת 5 חדרים נדרשו 182 תלושי שכר (180 עבור חדשה ו-185 עבור יד שנייה). ב-2012 נדרשו עבור דירת 4 חדרים 133 תלושי שכר ועבור 5 חדרים 184.

לפי משרד השיכון, קצב עליית המחירים הריאליים, על פי אמידת קו מגמה ארוך טווח, החל בשנת 1967, הוא 2.1% בממוצע לשנה. למרות העלייה הריאלית החדה מ-2008 (50%), רמת המחירים אינה חורגת בהרבה מקו המגמה ארוך הטווח. בחודשים ינואר–אוגוסט 2013 הייתה רמת המחירים גבוהה ב-2.4% בלבד מקו מגמה זה, זאת לעומת פער חיובי של 28% בשנת 1997 ופער שלילי של 19% בשנת 2007. לפי משרד השיכון החל מ-2008 עלו מחירי הדירות נומינאלית ב-77% ומדד תשומות הבנייה עלה 16.7%.
מקור: משרד השיכון
מקור: משרד השיכון

ברבעון השלישי של 2013 עמד מחיר דירה ממוצע על כ-1.26 מיליון שקל, גבוה יותר ב-5.3% מהרבעון המקביל אשתקד (ריאלית גבוה ב-3.7%), וב-2.6% בהשוואה לרבעון קודם. המחיר החציוני ברבעון השלישי עמד על 1.18 מיליון שקל, עלייה של 11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

עלייה של 6.9% ב-12 חודשים
ב-12 החודשים, אוקטובר 2012-ספטמבר 2013, הסתכמה העלייה הריאלית במחירי הדירות בשיעור של 6.9%, זאת בהשוואה לירידה של 0.3% במשך 12 החודשים שקדמו לאוגוסט 2012. לפי משרד השיכון, קצב עליית מחירים גבוה ונע בתשעת החודשים האחרונים בשיעור של 6%-9%, אחרי שחלה התמתנות עד כדי ירידה מסוימת בראשית השנה. עם זאת, קצב זה נמוך בהשוואה לאמצע 2010, עת עלו מחירי הדירות בכ-17% ריאלית במשך 12 חודשים.

במחוז תל אביב מחירה של דירה ממוצעת הוא הגבוה ביותר – כ-1.79 מיליון שקל, גבוה יותר ב-46% מהממוצע הארצי, לעומת זאת במחוז צפון המחיר הנמוך ביותר, 748,000 שקל, נמוך ב-39% מהממוצע הארצי. עליית המחיר הממוצע מאפיינת את כל המחוזות, מלבד מחוז ירושלים, אך היא בולטת בעיקר במחוזות חיפה ודרום. מחירה החציוני של דירה חדשה הוא 1.41 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2013, גבוה ב-1.7% ריאלית, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אך בכ-6.5% ריאלית בהשוואה לרבעון קודם שבו נרשמו רמות מחירים נמוכות במיוחד.
מחירי דירות חדשות ויד שנייה (באלפי ש"ח) ממוצע; מקור: משרד השיכון
מחירי דירות חדשות ויד שנייה (באלפי ש"ח) ממוצע; מקור: משרד השיכון

מחירה החציוני של דירת יד שנייה הגיע ל-1.025 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2013, גבוה ב-8% ריאלית בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ודומה לרבעון הקודם (עיבוד המשרד לנתוני רשות המסים). המשמעות היא שבשנה האחרונה עלה מחיר דירה מיד שנייה יותר מאשר מחיר דירה חדשה.

דירה יד שנייה - 1.14 מיליון שקל
מחירה הממוצע של דירה יד שנייה עמד על כ-1.14 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013, עלייה של 3.1% לעומת רבעון מקביל אשתקד, ריאלית 1.5%. לעומת רבעון קודם חלה ירידה של 1.5%. במחוזות חיפה, צפון ודרום בולטת העלייה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במחוז תל אביב המחיר הממוצע של דירת יד שנייה הוא הגבוה ביותר, כ-1.58 מיליוני שקל, גבוה ב-40% יותר מהממוצע הארצי. במחוז צפון המחיר הנמוך ביותר, כ-674,000 שקל, נמוך ב-41% מהממוצע הארצי. מחיר חציוני של דירה יד שנייה ברבעון זה עמד על 1.03 מיליון שקל, עלייה של 10% לעומת רבעון מקביל אשתקד, ונמוך בכ-10% מהממוצע.

המחיר הממוצע של דירה חדשה בת 4 חדרים עמד על כ-1.33 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013, עלייה של כ-1.1% לעומת רבעון מקביל אשתקד (0.5%- במונחים ריאליים). לעומת רבעון קודם חלה עלייה של 5.8%. מחיר דירת יד שנייה בת 4 חדרים היה כ-1.2 מיליון שקל, ובהשוואה לרבעון מקביל אשתקד חלה עלייה של 2.3%. שיעור דירות 4 חדרים מסך העסקות (בשנת 2013) הוא כ-31%, כשני שלישים מהן עסקות בדירות יד שנייה.

מחירה הממוצע של דירה יד שנייה בת 3 חדרים עמד על 855,000 שקל, עלייה של 5.6% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד ושל 2.5% לעומת רבעון קודם. שיעור דירות 3 חדרים בסך העסקות בשנת 2013 עמד על כ-26%, וכ-89% מהן היו עסקות בדירות יד שנייה. נתון זה מלמד על מחסור בולט בדירות חדשות בנות 3 חדרים.

מראשית השנה עלו מחירי הדירות בשיעור ריאלי של 2.2%, דומה לתקופה המקבילה אשתקד. בחישוב שנתי, מאוקטובר 2012 עד ספטמבר 2013, הגיע קצב עליית מחירי הדירות הריאלי ל-6.9%. קצב זה יציב ברמה של כ-8% החל בדצמבר 2012 (עיבוד המשרד לנתוני למ"ס).
מחירי דירות חדשות ויד שנייה; מקור: משרד השיכון
מחירי דירות חדשות ויד שנייה; מקור: משרד השיכון

42 אלף דירות ב-2013
מהנתונים עולה כי בשנת 2013 צפויה להסתיים בניית 41,000–42,000 דירות, בהשוואה לפחות מ-30,000 בשנת 2007. גמר הבנייה הגיע בתשעת החודשים הראשונים של 2013 לכ-31,000 אחרי שעמד על 37,535 בכל שנת 2012. היקפים גבוהים צפויים גם בשנים הקרובות לאור הגידול בהתחלות הבנייה במשק מאז שנת 2010.

שכר הדירה החודשי, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013, בממוצע ארצי על פי סקרי למ"ס, עמד על 3,466 שקל. בתל אביב שכר הדירה הגבוה ביותר, 5,192 שקל, גבוה ב-58% מהממוצע הארצי, ובקריות הנמוך ביותר, 2,152 שקל, נמוך ב-35% מהממוצע הארצי. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013 חלה עלייה ממוצעת של 5.4% בשכר הדירה החודשי בהשוואה לממוצע 2012. העלייה בולטת במיוחד בתל אביב (8.4%). החל בשנת 2008, עלה שכר הדירה בממוצע ארצי בכ-50% במצטבר. העלייה בולטת במרכז הארץ: בתל אביב כ-63%, במרכז כ-56%, בשרון 54% ובגוש דן 53%.

אחד האומדנים למדידת יוקר הדיור הוא שיעור עלות שכר דירה ממוצע בהשוואה לשכר חודשי ממוצע. בשנים האחרונות גדל שיעור זה מ-30% בשנת 2007 (שכר דירה ממוצע של כ-2,300 שקל לעומת שכר ממוצע של 7,750 שקל לשכיר ישראלי) לרמה של 38% בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013: 3,466 שקל גובה שכר דירה לעומת 9,228 שקל שכר ממוצע.

6% מהתחלות הבנייה - בתל אביב וירושלים
בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013 החלה בנייתן של כ-32,300 דירות, גידול של 5% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. שיעור הדירות הקטנות בנות 1-3 חדרים ירד ל-5.4% מכלל התחלות הבנייה לעומת 9.8% בשנת 2007 (ו-8.1% בשנת 2012). בשנת 2012 החלה בנייתן של 42,540 דירות, ירידה של 9% בהשוואה לשנה קודמת. שיעור היוזמה הציבורית עמד על כ-15%, בהשוואה לכ-12% בלבד בשנת 2009. החל בשנת 2011, היקף התחלות הבנייה במשק עומד על כ-44,000 דירות בממוצע בשנה, גבוה משמעותית משנים קודמות (כ-32,000 בממוצע בשנה בשנים 2005–2008).

בתל אביב ובירושלים עמד שיעור התחלות הבנייה על כ-6% מסך ההתחלות בארץ בשנים 2009–2013, בפתח תקווה כ-5% ובנתניה כ-4%. בתל אביב, ברחובות, בפתח תקווה וביבנה בולט שיעור גבוה של בניינים בני 3 קומות ויותר – מעל 94% מהתחלות הבנייה. לעומת זאת שיעור גבוה יחסית של בנייה נמוכה מאפיין את ראשון לציון, כ-23%. בירושלים שיעור הבנייה הנמוכה הוא 11.3% מסך הבנייה, ובתל אביב – 5.4%. על פי חישוב של מספר התחלות בנייה לכל 1,000 תושבים, עולה כי ביבנה, מספר ההתחלות היחסי לאוכלוסייה ביישוב הוא הגבוה ביותר בשנים 2009–2013: בעיר נבנו 24 יחידות בממוצע שנתי לכל 1,000 תושבים, בירושלים נבנו 3 יחידות בלבד לכל 1,000 תושבים.

מספר הדירות בבנייה פעילה - הגבוה מ-1997
כ-89,640 דירות היו בתהליך בנייה בסוף ספטמבר 2013, גידול של 4% לעומת סוף ספטמבר 2012. מספר זה הגיע אף לכ-90,800 בסוף מרץ 2013. ביוזמה הציבורית חל גידול של 11%, וביוזמה הפרטית חל גידול של 3%. מספר הדירות שבבנייה בשנה זו הוא הגבוה ביותר מאז שנת 1997.

הגידול בדירות שבבנייה נמשך ברציפות מאז השפל בראשית 2007. סך הכול נוספו מאז כ-31,300 דירות בשלבי בנייה שונים. מספר הדירות בבנייה ביוזמה הציבורית עולה ברציפות מאז השפל בסוף 2009 (כ-8,950 דירות) והגיע בסוף ספטמבר 2013 ל-14,780, גידול של 65%. העלייה מושפעת מהגברת היקף השיווק על ידי המדינה החל בשלהי שנת 2009.

במחצית הראשונה של 2013 הגיע משך זמן הבנייה הממוצע של דירה ל-25.2 חודשים, ירידה מזערית לעומת מחצית מקבילה אשתקד (25.7 חודשים). בשנים האחרונות משך זמן הבנייה יציב יחסית, ועומד על 24–26 חודשים.
להערכת משרד השיכון, הסיבות העיקריות ליציבות משך זמן הבנייה, ולא לירידתו - למרות הגידול בביקוש - הן הגידול במשקל הבנייה בבניינים רבי קומות ובשטח דירה ממוצע, שינויים והחמרה בתקני הבנייה ומחסור בכוח אדם.

בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013 הסתכמו ההכנסות ממסי מקרקעין ב-5.5 מיליארד שקל, גידול ריאלי של 23% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. מתוך סך מסים אלו, 63% מקורם במס רכישה ו-36% במס שבח. לעומת תקופה מקבילה אשתקד חל גידול ריאלי של 23% בגביית מס רכישה ושל 22% במס שבח, גידול זה הושפע, בין היתר, מהגידול בהיקף העסקאות.
היקף גביית מיסי מקרקעין (מיליוני ש"ח) ממוצע חודשי; מקור: משרד השיכון
היקף גביית מיסי מקרקעין (מיליוני ש"ח) ממוצע חודשי; מקור: משרד השיכון


תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 16.
  נפער פער עמוק בראשל"צ בין מחירי דירות יד 2 וותיקות ובין
  שני 30/12/2013 16:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  דירות חדשות, המחיר יותר מכפול.
  סגור
 • 15.
  מעניין, מ02010 צריך אותו מספר משכורות ואפילו פחות
  שני 30/12/2013 16:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לרכישת דירות חדשות, אבל מספר משכורות גדל והולך לרכישת דירה יד 2, ההולך ומתקרב אליה במהירות.
  סגור
 • 14.
  מעניין, מ02010 צריך אותו מספר משכורות ואפילו פחות
  שני 30/12/2013 16:23
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לרכישת דירות חדשות, אבל מספר משכורות גדל והולך לרכישת דירה יד 2, ההולך ומתקרב אליה במהירות.
  סגור
 • 13.
  הזרים והמשקיעים מצרפת כדי לא לשלם מס עיזבון הכניסו לישר
  בדבכטי 24/12/2013 14:04
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אל מיליארדים של כסף שחור שכובס בנדלן .אמריקה וצרפת מבקשים את הרשימות של אותם נתינים והיום המצב שהרבה מיליארדים זורמים לאיי הבהמס ומקיין .צעירי המדינה סובלים מהמצב וראשי המדינה אטומים למצב .ישראל הפכה מדינת כל מלבינה יהודים עבריינים כסף שחור אוליגרכים רוסים שמכניסים מיליארדים ואין דין ודיין
  סגור
 • 12.
  כל עוד ההורים יתנו לילדים, הקבלנים ינצלו זאת ולא יורידו
  צביקה דורון יועץנדלן 23/12/2013 15:06
  הגב לתגובה זו
  4 1
  אין מדינה בעולם שבה עזרת ההורים באחוזים כל כך גדולה !
  סגור
 • פויה הורים, למה אתם עוזרים לילדים?! (ל"ת)
  שני 30/12/2013 16:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 11.
  הקבלנים הם הרעה החולה של כל סיפור הבועה הם חלאות אדם מז
  df 23/12/2013 13:42
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הקבלנים הם הרעה החולה של כל סיפור הבועה הם חלאות אדם מזילי ריר עם תאוות בצע. - הבעייה היא שיש הרבה אינפמטילים שמאפשרים להם זאת ....מעולם אי אפשר היה להאמין שהישראלים יגיעו לרמות כאלה של טימטום - טירוף עידרי - תמימות שנובעת מוואקום בין האזניים - כל סיפור הריצה אחרי דירה והנכונות לשלם כל מחיר והאמונה בכל קבלן מושתן שמספר להם סיפורים הןא דבר הזוי שמשקף את האוכלוסיה. והשפויים אוכלים אותה בגלל העדר. מקווה שעליית הריבית תגיע במהרה, מקווה שהקבלנים ייענשו יחד עם האוויל פישר ובראש ובראשונה האדם שהרס הורס וממשיך להרוס כל חלקה טובה גם בחברה הישראלית וגם בכלכלה. - ביבי שרה נתניהו! - הגיע הזמן להעיף את שיבלי האדם האלה לפח האשפה של ההיסטוריה.
  סגור
 • קבלנים, צרפתים זרים, הורים ומחסור בגשמים, כולם אשמים... (ל"ת)
  שני 30/12/2013 16:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 10.
  המחירים עלו בפי שתיים הוה אומר 100%
  אסף 23/12/2013 12:39
  הגב לתגובה זו
  2 1
  דירות שעלו 800000 ש"ח עולות היום לפחות 1600000 ש"ח ממש לא נכון שהם עלו רק ב77% הם עלו לפחות ב100% המדינה בכוונה לא מפשירה קרקעות לבנייה בכדי שנעבוד לפחות 10 שעות ביום ונהיה עבדים אנו וצאצאינו. מי שחכם שייקח אחריות על חייו ויעזוב את הארץ הזו
  סגור
 • 9.
  הכותרת הנכונה: נפילה של 7 משכורות למרות ירידה בריביות
  מומחה לנדל"ן 23/12/2013 12:37
  הגב לתגובה זו
  2 1
  אם תסתכלו על הגרף ותפעילו קצת שכל, תראו שמחיר דירת 5 חדרים חדשה, בשנת 2011 לעומת היום דווקא ירד. מ 187 משכורות ל 180. גם דירות 4 חדרים ירדו במחיר, מ 145 משכורות ל 143. לא רק זה, אלא שהרבעון הרביעי של 2013 הוא חלש במיוחד, עם ירידה רשמית במדד הלמ"ס למחירי הדירות לחוזי שכירות חדשים, וגם נפילה ממש משמעותית בנפח המשכנתאות. אז יש צפי לירידה נוספת במחיר. אני מזכיר לכם שמאז 2011 ועד עכשיו הריביות ירדו מאוד. אז ריבית בנק ישראל היתה 3% והיום רק 1% אז ריבית קבועה (קל"צ) היתה 5.5% והיום נותנים ב 4% לכן היום ההחזרים על המשכנתא קלים יותר לתשלום- גם נדרשות פחות משכורות, וגם משלמים פחות ריביות.
  סגור
 • 8.
  ביבי: אני חייב עוד קדנציה תרגישו בשינוי כבר ב 2030 (ל"ת)
  ביבי: מה באמת?? 23/12/2013 11:26
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור
 • 7.
  ביבי: מחר אני מביא את הפטיש 10 קילו וסופרטנקר (ל"ת)
  ביבי: דברו עם לפיד 23/12/2013 11:25
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור
 • 6.
  ביבי: אז איך יש לי וילה בקיסריה? (ל"ת)
  ביבי: מחר אני מטפל 23/12/2013 11:24
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 5.
  משרד השיכון: "המחירים לא חורגים מקו המגמה ארוך הטווח"
  זיו 23/12/2013 11:09
  הגב לתגובה זו
  0 2
  למרות העלייה הריאלית החדה מ-2008 (50%), רמת המחירים אינה חורגת בהרבה מקו המגמה ארוך הטווח. עכשיו, אני רגוע יותר מתמיד. תמיד ידעתי שאין בועה, רק בשנים האחרונות היה תיקון למצב מ 2007.
  סגור
 • 4.
  אני פשוט לא מבין מאיפה הנתונים השקריים האלה כנסו
  הצלף 23/12/2013 09:51
  הגב לתגובה זו
  7 1
  דירה 4 מודרים עולה 1.4 מיליון נגיד ששני בני הזוג יש להם 400 אלף והם לוקחים משכנתא של מיליון ש"ח היגיוני לא ? חישוב פשוט 200 משכורות של 5000 ש"ח לחודש ללא ריבית ללא ריבית בנק ישראל וללא כלום זה מיליון ש"ח גובה המשכנתא 200 משכורות של 5000 ש"ח לחודש לקחת דירה של מיליון ש"ח 3-3.5 חדרים ומשכנתא של 700 650 אלף וניפרדתה מ 4000 ש"ח לחודש ללא ריבית תצטרך לשלם 175 משכורות תיהיו ראלים וחישובי הם ללא ריבית ללא הצמדה זוג שמרוויח 16 -17 אלף ביחד יוכל לעמוד במשכנתא של 5 אלף ש"ח ??? נו באמת ??? אני רוצה להבין מי קונה דירות ומאיפה המחירים האלה
  סגור
 • 3.
  בקרוב הקבלנים יתחננו לקונים ,יש בניה הלי סוף . (ל"ת)
  בא 23/12/2013 09:44
  הגב לתגובה זו
  2 3
  סגור
 • 2.
  יש הזדמנות בעיר רמת גן,הן למגורים והן להשקעה - תעלה חזק
  מנחה בקורס נדל"ן 23/12/2013 09:44
  הגב לתגובה זו
  1 7
  רמת גן טסה לעליות מחירים, העיר מתפתחת חזק בשוק המשרדים וכתוצאה מכך יוצרת אלפי מקומות עבודה -איזור הבורסה, איזור הקניון, איזור מגדלי בסר, בנוסף יש בעיר אוכלוסייה ברמה גבוהה שתלך ותתחזק עקב עליית המחירים בעיר, החינוך בין הטובים בארץ, ראו דירוג אחרון שהתפרסם, המרחק מת"א אפסי ובכך מרווחים את כל היתרונות של ת"א רק בלי הבלגן שיש בעיר הזו, בעיקר בלגן הבילויים שלא מתאים למשפחות. ראוי לציין שיש הגירה חיובית לרמת גן מאוכלוסייה צעירה שבאה מת"א עקב רמות שכירות גבוהות בת"א בדירות ג'יפה, כך שגם בדירת השקעה רמת גן נראת מעולה. תרשמו ונפגש עוד שנתיים.
  סגור
 • 1.
  בגרף יפה מול העיניים - האם אמא של הבועות!
  ירושלמי 23/12/2013 09:41
  הגב לתגובה זו
  7 1
  מה לא ברור? מה לא מובן? מי קונה בשיא הבועה? מי משתעבד לכל החיים? מי מונע מעצמו חופש, זמן עם הילדים, חוגים, תחביבים, טיולים, איזה מסעדה לפעמים? עזרה לאחרים? מי? מי מכניס עצמו מרצון לכלא? מי עיניו לא בראשו ולא רואה את האסון הממשמש ובא - מחר, עוד חודש, עוד שנה, אבל זה יבוא... כי ניפחו לנו כאן ביבי ושטייניץ ופישר את אם כל הבועות נדל"ן, והנפילה תהיה קשה וכואבת - דור אבוד, מיתון חריף, 10 שנים גמורות וצעירים המנסים בכל כוחם לברוח מכאן... מה לא ברור???
  סגור