קבינט הדיור אישר את תוכנית צוות 90 הימים: לפיד - "שמענו ביקורת, מידת האגרסיביות תואמת את עומק המשבר"

(עדכון) המהלך יהפוך להוראת שעה ל-4 שנים עם אופציית הארכה. "משרדי הממשלה מדברים בקול אחד, השוק רואה את זה"
 |  (8)
יאיר לפיד אורי אריאל, צילום: מרק ישראל סאלם; דוברות הכנסת
קבינט הדיור אישר היום את הצעת ההחלטה על בסיס המלצות צוות 90 הימים. תזכיר החוק יוגש לכנסת במשותף על ידי שרי האוצר, הפנים והשיכון. כמו כן אישר הקבינט את ההסדרים הנלווים לגבי החברה הממשלתית לדיור להשכרה, והצעת החלטה בנוגע לעידוד התחדשות עירונית באמצעות פרויקטים לבינוי-פינוי-בינוי ללא מעורבות יזם.

ההחלטה קובעת כי בידי קבינט הדיור תהיה הסמכות להכריז על מתחם המיועד ליותר מ-500 יחידות דיור כמתאים ל"פרויקט דיור לאומי". לאחר אישור המתחם יחולו עליו הסדרים מיוחדים שיקצרו את זמן התכנון ובניית הדירות. החברה הממשלתית לדיור להשכרה, רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון יהיו רשאים להגיש לקבינט הדיור תכניות לצורך הגדרתן כ"פרויקט דיור לאומי". הצעדים עליהם המליץ צוות 90 הימים וכלולים בהצעת ההחלטה חיוניים לצורך ההתמודדות עם ה"גירעון התכנוני" בישראל שעומד היום על 155,000 יחידות דיור. על מנת לסגור את הפער יש להעלות את יכולותיה של מערכת התכנון על מנת שתוכל להגיע לכ-86,000 יחידות דיור בשנה.

בנוסח הצעת ההחלטה התקבלו הצעות לשינוי שהציג שר הפנים, גדעון סער, להפוך את המהלך להוראת שעה סבירה מבחינת משך הזמן, ארבע שנים עם להארכה של שנה ועוד שנה. בהתייחס לכך שנוכח משבר הדיור יש לקבוע את המהלך בהוראת שעה סבירה ולא כתיקון קבוע. כמו כן התקבלה הצעתו לשינוי בעניין החרגת החופים שיקבלו מעמד מיוחד. לצורך כך, הצוותים המקצועיים של משרדי האוצר והפנים יגבשו עמדה בעניין עד הפצת תזכיר החוק, ההחלטה על המסלול תתקבל בהסכמת שרי האוצר והפנים בלבד. בנוסף סוכם כי יוקם צוות של משרדי האוצר והפנים שיקבע את המענים לסוגיות השונות הרלוונטיות לשלטון המקומי.

הצעת ההחלטה שאושרה בקבינט הדיור כוללת את ההמלצות הבאות:
1. תוקם "ועדה לתכנית מועדפת לדיור" (ותמ"ל) שתפעל באמצעות הליך תכנוני ייחודי בדומה למתכונת בה פועלת הוועדה לתשתיות לאומיות. הוועדה תטפל בכל שלבי התכנית המאושרת. משמעות צעד זה היא קיצור משך הזמן הקיים בין שלב איתור המתחמים לבין תחילת הבנייה. יו"ר הוועדה יהיה נציג שר הפנים והיא תורכב מנציגי משרדי המשפטים, אוצר, כלכלה, בינוי ושיכון, הגנת הסביבה, חקלאות, תחבורה, האנרגיה והמים ורשות מקרקעי ישראל. בנוסף, תכלול הוועדה גם שלושה נציגי שלטון מקומי בהתאם למיקום המתחם הנידון.

2. הפעלת הסדרים מיוחדים בתחום "פדיון קרקע", על מנת להשיב קרקע חקלאית עבור בניית עשרות אלפי יחידות דיור. על פי ההסדרים תכנון על קרקע חקלאית השייכת למדינה ייעשה בו זמנית עם הפנייה למחזיק בה כיום, בהצעה להשבת הקרקע בתמורה לפיצוי מוגדל. במידה והמחזיק בקרקע לא יסכים, המדינה תיטול את הקרקע ותפצה אותו בפיצוי סטנדרטי.

3. הסדרת אופן שיווק המתחמים לדיור מועדף להשכרה ארוכת טווח על פי עקרונות יסוד שביניהם: מגרשים שיכולים להכיל לפחות 200 יחידות דיור כאשר התחרות במכרז תהיה על מחיר הקרקע, הקמת מנגנון הבטחת אותו תקבע ועדת המכרזים הבינמשרדית שהוקמה על ידי החשבת הכללית, תקופת השכרת הדירות לא תפחת מעשרים שנה שלאחריה יוכל היזם למכור את הדירות בשוק החופשי.

במקרה שהפרויקט יהיה ללא כדאיות כלכלית, 25% מהדירות יוקצו במחיר מופחת. אם מדובר בפרויקט בעל כדאיות כלכלית גבולית, תוכל הוועדה להפחית את כמות הדירות שיימכרו במחיר מוזל. תקופת השכירות המינימלית תעמוד על 5 שנים עם אופציה להארכה ל-5 שנים נוספות. מנגנון פיקוח על הזוכים במכרזים שיפקח על רמת תחזוקה נאותה בדירות ובשטחים הסמוכים, על מחיר ההשכרה והקצאת דירות שיוויונית בהתאם לקריטריונים ועל האיסור למכור את הדירות בפרויקטים אלה לפני הזמן.

4. הקמת צוות משנה לבחינת החסמים הרגולטוריים לפעילות קרנות השקעה ("קרנות ריט") במימון, הקמה ותפעול של פרויקטים לדיור להשכרה. בראש הצוות יעמוד נציג , ויהיו חברים בו נציגי אגפי התקציבים, החשב הכללי, ושוק ההון, וחיסכון במשרד האוצר. בנוסף, יכלול הצוות את נציגי היועץ המשפטי לממשלה, רשות המיסים, הבורסה ונציג המועצה הלאומית לכלכלה.

תוכנית הבינוי פינוי של משרד השיכון אושרה במלואה
כמו כן אושרו בקבינט ההסדרים הנלווים להקמת החברה הממשלתית לדיור להשכרה. ההסדרים נוגעים לתיאום פעילות החברה עם משרד השיכון, מועצת מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל ומינהל התיכנון, והסדרת דרכי הפעולה של החברה בתחומי עיסוקיה הכוללים בין היתר: איתור המתחמים, הכנת תכנית סטטוטורית, הגשת התכניות לאישור מוסדות התכנון, ניהול הליכים משפטיים לתפיסת חזקה על קרקעות, גיבוש הסכמי פיתוח הסכמי פיתוח עם רשויות מקומיות רלוונטיות.

על מנת לפקח על פעילות הפיקוח של החברה, על ביצוע הסכמי הפיתוח הקרקע שיחתמו עם הרשויות ועל הקצאת התקציב תוקם ועדה שתורכב מנציגי הממונה על התקציבים, החשבת הכללית ומנהל רשות מקרקעי ישראל.

במסגרת ישיבת הקבינט אושרה גם הצעת החלטה שהוגשה על ידי שר השיכון והבינוי בנוגע ל תוכנית לפינוי בינוי בביצוע המדינה . מדובר במסלול נוסף של בינוי-פינוי-בינוי ללא מעורבות יזם, המאפשר מעבר של דיירים ישירות לדירות חדשות ופינוי קרקע לצורך בינוי חדש והתחלת התהליך מראשיתו. התהליך ינוהל על ידי עמידר ועמיגור, חברות בעלות ניסיון בניהול דירות בבעלות מדינה, טיפול באוכלוסיות מוחלשות, קיום משא ומתן במסגרת פרויקטים להתחדשות עירונית ופריסת סניפים ארצית.


היום (ב') התכנס קבינט הדיור לאישור המלצות צוות 90 הימים למציאת פתרון למצוקת הדיור. במסגרת הדיונים אושרה תוכנית שהוצגה אתמול פה אחד.

גדעון סער, שר הפנים, אמר במהלך הדיון: "מצר שלא עשו הידברות עם השלטון המקומי. צריך לקחת בחשבון מה עושות תוכניות אלו לרשויות המקומיות מבחינה פיננסית. אני רוצה להבהיר שזה עקרוני. אני לא מייצג רק את התכנון אלא גם את השלטון המקומי וצריך לדדעת שיש פתרונות לבעיות שיווצרו לרשויות."

אורי אריאל, שר הבינוי והשיכון השיב: "צריך לדעת שגם התוכנית שלנו היא לטווח הבינוני, דיברנו והסכמנו עם האוצר שגם הבינוי פינוי וגם הדירה להשכיר יהיו לטווח של עוד 4 שנים. אני יכול להסכים עם ההצעה של השר סער לגבי הוראת השעה, כל דירה שנוכל לייצר בהתחדשות עירונית תחסוך כניסה לקרקעות בשולי הערים."

"צריך לבדוק שלא קיבלנו סדרה שלמה של החלטות שלא תתקדם"
השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ, אמר: "המגמה הכללית היא נכונה, אבל צריך לבדוק שלא קיבלנו סדרה שלמה של החלטות שלא תתקדם. לפי מה שמוצג כאן, ב-2015 אמורים להביא לשיווק עוד 60 אלף יחידות דיור חוץ מהשיווק הרגיל. כושר הביצוע הוא נתון. ברגעים של שעת חירום לאומית בעניין הדיור, אני חושב שבתוך האלמנטים יהיה היקף מסויים של בנייה תקציבית. אני יודע שאצל חלק מיושבי השולחן זה נוגד את התפישות."

פרץ ממשיך: "אני יודע שיש ניסיונות להגיע להסדרים בין מינהל מקרקעי ישראל, משרד השיכון ומשרד האוצר. האוצר הפך להיות משרד וינהל את החברה להשכרה. מה שמשתקף מהמסמכים זה שאין לחברה סמכויות במתחמים מתוכננים."

שר האוצר, יאיר לפיד, אמר:" בימים האחרונים שמענו ביקורת על עבודת צוות 90 הימים, גורמים שונים טענו שהצעדים שהצענו אגרסיביים מדי, אלו הן טבען של רפורמות מבניות שעתידות ליצור שינוי משמעותי. הצעדים שאושרו הם אמנם אגרסיביים, אך מידת האגרסיביות תואמת את עומק המשבר".
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 7.
  היה רעיון טוב, אבל אם עמיגור ועמידר יטפלו בכך, זה נידון
  אייל 18/11/2013 23:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לכישלון, החברות הללו יגרפו אליהן את הרווחים. עדיף כבר לפנות אל יזם פרטי. הרעיון הופך לתירוץ לקיום 2 חברות מיותרות, שימשיכו לשאוב את הכספים המגיעים לאזרח.
  סגור
 • 6.
  לקראת אסון. מזכיר את תכניות החומש של רוסיה הקומוניסטית
  ברנדון 18/11/2013 18:57
  הגב לתגובה זו
  0 0
  עוד סמכויות לבירוקרטיה הממשלתית המושחתת ועוד פגיעה בזכות הקניין של הפרט. יש מספיק קרקעות במינהל למה צריך להפקיע קרקעות פרטיות חקלאיות?
  סגור
 • 5.
  דיבורים כמו חול. כשל שוק ואטימות שלטונית.
  המציאותי 18/11/2013 16:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ככל הנראה אין פתרון באופק. על המדינה לעשות את הדברים הבאים. 1. להתערב מיידית במחירים ולקבוע מחיר מקסימלי ממשלתי שנמוך ב-20% משווי העסקאות. (אם קבלן טוען שיפסיד - שיפתח את התיקים ויוכיח!) 2. לעקל קרקעות מקבלנים שלא התחילו בנייה. 3. להקים חברה ממשלתית חדשה שתעסוק בבנייה ותתחרה בקבלנים החמדנים.
  סגור
 • שהממשלה תתערב? ירדת מדעתך?
  ברנדון 18/11/2013 18:58
  הגב לתגובה זו
  0 0
  רק זה חסר לנו
  סגור
 • 4.
  עוברת שנה יעברו שנים אך גו"בים וספין
  חי 18/11/2013 13:49
  הגב לתגובה זו
  1 0
  לפיד עתיד ובנט..בינתיים. מסתמן ספינים ועדות ועוד משרדים לג"ובים להרבה שנים... 0 מעשה וכבר מדברים שזה יקח שנים.. לא לצפות בקיצור אין להם מושג כיצד לקדם מיד.. הוזלת הדירות.. הרי מי צריך לבנות זה הקבלנים..לא יקבלו תמריץ לא יבנו ובכלל האם יש פועלים.. חסר מיד תוך שנתיים 100 אלף דירות בושה וחבל שלא רואים חוץ מועדות דבר..
  סגור
 • 3.
  יופי. שיהיה בהצלחה !! אם רוצים, אין זאת אגדה...
  א.ק. 18/11/2013 12:45
  הגב לתגובה זו
  0 1
  חזון ישראל הוא מדינה מתוקנת וטובה לאזרחיה. וזה אכן יהיה כך. אם רוצים, אפילו את הבלתי אפשרי אפשר לעשות. ומי יודע יותר מאתנו אם לא הדורות הקודמים שייבשו ביצות והקימו מדינה מכלום...
  סגור
 • 2.
  הכול דיבורים...
  מיואש 18/11/2013 11:58
  הגב לתגובה זו
  5 0
  שום דבר לא יורד "לקרקע"!
  סגור
 • 1.
  מה הקשר בין לפיד לדינוזאורים ,בינתיים אין קשר.
  בא 18/11/2013 11:46
  הגב לתגובה זו
  1 3
  תמשיכו בעבודה הטובה ביבי ולפיד .
  סגור