חיפוש חברה  |   חשבונות צ'קים מוגבלים  |   תיאור השירות ומחירו  |   חברות חדשות  |   מאגר אישי/מעקב התראות

קו מנחה - הקו הישיר שלך לרשם החברות

רשם החברות - מאגר החברות הרשומות בישראל ע"פ משרד המשפטים
לקוח/ה יקר/ה
אנו שמחים על בחירתך בשירותי רשם החברות שמפעילה קבוצת קו- מנחה Bizportal. שירותי רשם החברות יספקו לך מידע עדכני
על כל החברות הרשומות במאגר רשם החברות בישראל: מנהלים, בעלי מניות, שעבודים, סטטוס, שינוי בתקנון וכדומה.המנויים על
השרות נהנים מאפשרות שמירת מידע על חברות באמצעות מאגרים אישיים: במאגר אישי ניתן לאחסן תדפיסי חברה לצפייה חוזרת
ללא תשלום בכל עת.באמצעות אחסון במאגר אישי המנוי על השרות יכול לדעת באם התדפיס שנשלף עדיין מעודכן, ואם אינו מעודכן,
ניתן לראות איזה פרק בתדפיס התעדכן. עוד בנושא זה בפרק 'מאגרים אישיים'.
כניסה לרשם החברות | המסך הראשי | הנחיות לחיפוש | תוצאות חיפוש | סוגי שאילתות
לעו"ד ורואי חשבון | מאגרים אישיים | פעולות במאגרים אישיים | הדפסה | תעריפים | יצירת קשר
   כניסה למערכת רשם החברות
."הגעה מאתר "ביזפורטל": בתפריט העליון, יש לבחור בלשונית "רשם החברות
.בשלב זה הנך נדרש להזין מספר משתמש וסיסמא. להזכירך מספר המשתמש הינו מספר הלקוח שלך

."לאחר הזנת מספר משתמש וסיסמא, לחץ על "כניסה
המסך הראשי של מערכת רשם החברות
.המסך הראשי של רשם החברות מכיל את אפשרויות החיפוש וכן את אפשרויות הניווט בין מסכי המערכת השונים
תפריט ראשי
.ניווט בין מסכי המערכת ניתן לבצע באמצעות התפריט בעמוד
לחיצה על קישור 'מאגר אישי' תניב את רשימת המאגרים האישיים שלך השמורים במערכת - אם יצרת כאלה. במסך זה ניתן
.להוסיף מאגרים חדשים ולמחוק מאגרים מיותרים
.1

לחיצה על 'חיפוש חברה' תוביל למסך הראשי של חיפוש במאגרי הרשם. בעמוד זה ניתן לצפות גם במסך סיכום הפעילות
. החודשית, בהודעות המערכת וכן בדו"ח החברות החדשות שנפתחו בשבעת הימים האחרונים
.2

.'מתוך התפריט ניתן לעבור למערכת "בדיקת חשבונות צ'קים מוגבלים" על ידי לחיצה על הקישור 'חשבונות צ'קים מוגבלים .3
.לחיצה על הקישור 'תיאור השירות ומחירו' תניב את מסך הוראות ההפעלה שבו הנך מעיין כעת .4
.לחיצה על קישורית 'חברות חדשות' תאפשר צפייה בדו"ח חברות חדשות מ 30 הימים האחרונים .5
עמוד חיפוש חברה - מסך הודעות:
.מסך ההודעות כולל שלושה עמודים שונים, כאשר הניווט ביניהם יתבצע באמצעות בחירה בלשוניות המופיעות בראש העמוד
פעילות חודשית - בחירה בלשונית 'פעילות חודשית' תאפשר קבלת דו"ח המפרט את כל השאילתות אשר בוצעו בחודש הקודם ובחודש
.הנוכחי וכן סיכום מספרי של שאילתות מלאות ושל שאילתות חלקיות
,הודעות מערכת - בחירה בלשונית הודעות מערכת תאפשר לנו, "קו מנחה", לשמור על קשר רציף ולעדכן אתכם בשינויים
.חידושים והודעות שונות שברצוננו להביא לידיעתכם
.חברות חדשות בחירה בלשונית זו תניב מסך אשר בו יוצגו שמות החברות שנפתחו ב - 30 הימים האחרונים, עם אפשרויות מיון שונות

:עמוד חיפוש חברה - אפשרויות חיפוש
.בצידו הימני של מסך חיפוש חברה מופיע מנוע חיפוש לאיתור החברות

?על פי מה ניתן לחפש
' המערכת מאפשרת איתור חברה ע"פ שמה או מספרה (ח.פ). ניתן אף לאתר חברה על פי מילים המופיעות ב 'תיאור עיסוק החברה
אע"פ שחיפוש זה מומלץ פחות [יהיה תוכן לשדה זה רק אם הוגדר תיאור כזה ע"י החברה, בעת רישומה ברשם החברות. בד"כ שדה
.[זה אינו בשימוש
במקרה של חיפוש ביותר משדה חיפוש אחד: אם הנתונים שהוזנו אינם כוללים את מספר החברה, תחזיר המערכת רשימה של חברות
.העונות לכל התנאים בכל שדות החיפוש, אבל אם הוזן נתון גם בשדה 'מספר החברה המבוקש' - יבוצע חיפוש רק לפי המספר

?באיזה מאגר יתבצע החיפוש
כברירת מחדל החיפוש יתבצע הן במאגרי רשם החברות והן במאגרים האישיים. כאמור לעיל, את המאגרים האישיים יכול ליצור מי שמנוי על השרות
. ומעוניין באחסון תדפיסי חברה שנשלפו או שמעוניין בשמירת פרטי חברה בכלל

?איך מחפשים חברה שנשמרה במאגר אישי
.יש לבחור בשדה 'חיפוש במאגרים' את הערך הרצוי: ניתן לבחור לבצע חיפוש ב: 'כל המאגרים האישיים' או במאגר אישי יחיד מסוים
עבור בחירת חיפוש במאגרים אישיים (כולם או מאגר כלשהו), ניתן לצמצם את החיפוש עוד יותר - לחברות אשר הנתונים בהם
,התעדכנו - ביום\ בשבוע\ בחודש האחרון. יבוצע באמצעות שדה 'שונה לאחרונה'.את תוצאות החיפוש ניתן למיין ע"פ סדר האלף בית
.או ע"פ מספרי חברות (ח.פ) רצים או ע"פ תאריכי ייסוד של חברות

,לחיצה על לחצן "חפש" תניב את מסך תוצאות החיפוש. מסך זה יכיל את רשימת החברות אשר מתאימות לפרמטרי החיפוש שהוזנו
.זאת על פי הקיים במאגר רשם החברות או במאגרים האישיים, או במאגר אישי מסוים שבו בחרת לבצע החיפוש
הנחיות לחיפוש
:'שדה 'מילים בשם החברה', 'מילים בעיסוק החברה

:חיפוש לפי מילת חיפוש בודדת
חיפוש בסיסי, ללא תוספות כלשהן: המנוע יאתר חברות שבשמן מופיעה מילת החיפוש: כמות-שהיא ללא תוספות, או מילת החיפוש
.עם תחיליות של סימנים מיוחדים, או בתוספת 'הא' או 'וו' החיבור בלבד
.למשל - חיפוש 'חלב' יניב חברות שבשמן מופיעה המילה: 'חלב' או 'החלב' או '(חלב' או '-חלב' וכולי

חיפוש עם סימנים מיוחדים
הוספת התו 'כוכבית' (*) לראש מילת החיפוש: המנוע יאתר את כל החברות שבשמן מופיעה מילת החיפוש או שבשמן מופיעה
.(מילת החיפוש עם תחיליות שונות ('*' מתפקד כמו ג'וקר
.למשל - חיפוש *חלב יניב חברות שבשמן מופיעה המילה: 'חלב' או 'בחלב' או 'החלב' או 'סחלב' וכולי

הוספת התו 'כוכבית' (*) לסוף מילת החיפוש: המנוע יאתר את כל החברות שבשמן מופיעה מילת החיפוש או שבשמן מופיעה מילת
.(החיפוש עם סופיות שונות ('*' מתפקד כמו ג'וקר
.למשל - חיפוש חלב* יניב חברות שבשמן מופיעה המילה: 'חלב' או 'חלבה' או 'חלבון' או 'חלבי' וכולי

הוספת התו 'רשתית' (#) לתחילת מילת חיפוש: יתקבלו שמות חברות שהמילה הראשונה בשמן היא מילת החיפוש, או שמילת החיפוש
.היא המילה השניה בהן אבל היא חלק מצמד מילים
.'למשל - חיפוש '#חלב' יניב חברות כמו 'חלב עזים' או 'א.א.חלב ודבש' או 'ריבת-חלב בע"מ

!לתשומת לבך
( ) ? = + & ^ % \ @ ! ~ :לא מתאפשר חיפוש הכולל את אחד הסימנים המיוחדים הבאים -
(# עבור חיפוש במאגרים אישיים בלבד: בשדה 'מילים בעיסוק החברה' לא מתאפשר חיפוש עם סימנים מיוחדים (* או -

חיפוש לפי יותר ממילת חיפוש אחת
חיפוש בסיסי, ללא תוספות כלשהן: המנוע יאתר חברות שבשמן מופיעות כל מילות החיפוש כשהן סמוכות האחת לשניה
ללא תוספות, או כשהמילה הראשונה עם תחיליות של: סימנים מיוחדים או בתוספת 'הא' או 'וו' החיבור בלבד
.'למשל - חיפוש 'מוצרי סבון' יניב תוצאות כגון: 'מוצרי-סבון בע"מ', או: 'ב.ב.מוצרי סבון', או 'נרות ומוצרי סבון

חיפוש עם סימנים מיוחדים: חיפוש עם סימן ג'וקר: '*' עבור צרוף מילים ניתן לבצע רק במצבים הבאים:'*' בתחילת המילה הראשונה
מבין כל המילים. למשל - חיפוש '*חלב דבש' יניב 'כוורת וחלב דבש' או: 'תמרים חלב ודבש בע"מ' '*' בסוף המיל ' ה האחרונה מבין
המילים המוזנות. למשל - חיפוש 'מוצרי חלב*' יניב 'אביב מוצרי חלב' או: 'מוצרי חלבון בע"מ

!לתשומת לבך
.'לא ניתן לבצע חיפוש כגון 'מוצר* חלב' או מוצרי *חלב -
.לא ניתן לבצע חיפוש עם '#' עבור מקרה שבו מוזנת יותר ממילה אחת -
( ) ? = + & ^ % \ @ ! ~ :לא מתאפשר חיפוש הכולל את אחד הסימנים המיוחדים הבאים -

מילות חיפוש המופרדות בפסיקים: .המנוע יאתר חברות שבשמן מופיעה לפחות אחת ממילות החיפוש
.'למשל - חיפוש 'אבא, אמא' יניב חברות כמו 'אמא בע"מ' או 'אבא שלי הוא הכי בעולם' או 'אבא פה אמא שם' או 'ואבא ואמא בע"מ

:חיפוש באנגלית
.'jesus' או 'JESUS' או 'JeSuS' ניתן לבצע עם אותיות גדולות, קטנות או שילוב שלהן. התוצאות זהות עבור חיפוש

:חיפוש מדוייק
לביצוע חיפוש מדוייק יש להקליד את שם החברה במלואו ולתחום אותו בגרשיים. למשל "ים כנרת בערבון מוגבל". לא ניתן לבצע
."חיפוש כזה עבור חברה שבשמה מופיעים גרשיים, כדוגמת: "ים כנרת בע"מ
תוצאות חיפוש:
.לאחר לחיצה על "חפש" יופיע מסך תוצאות החיפוש

עבור חיפוש שיניב יותר מ- 1000 תוצאות, תוצגנה רק 1000 התוצאות הראשונות, ותתקבל הודעה: "מספר ה חברות המתאימות**
."גדול מדי, מוצגות 1000 החברות הראשונות. אנא דייק בחיפוש

.' בדוגמא מטה מופיע דף תוצאות חיפוש לפי המילה 'אלביט

.בראש הדף יוצגו הפרמטרים שלפיהם בוצע החיפוש
.סימן "וי" כחול בעמודת 'נשלף בעבר' יופיע עבור חברה שפרטיה שמורים במאגר אישי. ניתן לשמור במאגר פרטי חברה, גם אם לא נשלף תדפיס עבורה
.לחיצה על צלמית ה '+' שמימין לכל שורה תציג את הפעולות השונות שניתן לבצע עבור החברה, כפי שמופיע באיור מטה
סוגי שאילתות

שאילתה מלאה – שאילתות כוללות לגבי החברה - הנתונים כוללים

 • מספר התאגיד
 • שמו הרשום של התאגיד (בעברית ובלועזית)
 • סוג התאגיד
 • כתובתו הרשומה של התאגיד
 • סטטוס התאגיד
 • תאריך ייסוד התאגיד
 • תאריך הפיכת התאגיד מפרטי לציבורי וההפך
 • מטרות התאגיד
 • תחום העיסוק של התאגיד
 • ההון הרשום של ומבנה ההון (סוג המניות, הערך הנקוב של המניות, סוג המטבע של הון המניות, ההון הרשום וההון המוקצה)
 • תאריך עדכון הדו"ח השנתי האחרון
 • שמות בעלי המניות, מספר תעודות הזיהוי של בעלי המניות (במקרה של תאגידים מספרי התאגיד), כתובותיהם וכמות אחזקותיהם.
 • שמות המנהלים, מספרי תעודות הזיהוי של המנהלים (במקרה של תאגידים מספרי התאגידים), כתובותיהם ותאריך מינויים
 • שינויים בתקנון התאגיד לרבות תאריכי ההחלטות לשינוי התקנון, תאריך רישום ההחלטות, תמצית ההחלטות ובמידה והשינוי נעשה בעקבות צו בית משפט ציון הצו.
 • פירוט שמות קודמים של התאגיד
 • פרטים על חוב האגרות של התאגיד
 • פרטים על שעבודי התאגיד לרבות מספר השעבוד, תאריך יצירת השעבוד, תאריך רישומו, הסכום המובטח, תיאור המסמך היוצר השעבוד, תנאים מיוחדים, פירוט הנכסים המשועבדים, פרטי המלווים וסיכום סכומי השעבודים ומעמדם (סולקו או לאו, ללא הגבלה וכיו"ב).
.לחיצה על 'הוסף למאגר אישי' - תאפשר העברת החברה למאגר. ניתן לשמור חברה במאגר גם מבלי לשלוף תדפיס שלה

עבור חברה שנשמרה במאגר אישי ואשר לא נשלף תדפיס שלה, תופיע טבלה - באיור למטה - בה ניתן לראות
:(שם המאגר שבו מאוחסנת החברה, כולל אפשרות גישה מהירה למאגר זהתאריך שליפת התדפיס ולינק לתדפיס (אם נשלף
.התאריכים שבהם בוצע עד כון אחרון לפרקי התדפיס השוניםאפשרות הסרת החברה מהמאגר האישי ואפשרות העברת\שמירת החברה במאגר אישי אחר


.עבור חברה שנשמרה במאגר אישי ואשר נשלף תדפיס שלה, הטבלה למטה תופיע עם תוספת. דוגמה בהמשך*
מיוחד לעורכי דין ולרואי חשבון
לחיצה על קישורית 'הצג תדפיס עדכני מלא בתשלום' (ראה איור למעלה) או על קישורית 'הצג תדפיס עדכני חלקי בתשלום' (ראה
איור למעלה) תגרום לפתיחת חלון עזר.בחלון רשות זה ני תן להזין פרטי לקוח שעבורו בצעת שליפת תדפיס, מה שיאפשר לך
. לעקוב אחר כיסוי הוצאות טיפול בתיק
.פרוט השאילתות והשמות שהזנת יופיע בתדפיס המצורף לחשבונית

'לאחר הזנת הנתונים יש ללחוץ על 'הצג שאילתא
מאגרים אישיים
לרשימת כל המאגרים האישיים, כפי שמופיעה באיור מטה, ניתן להגיע ע"י לחיצה על קישורית 'מאגר אישי' שבתפריט הראשי (מתחת
.(לבאנר
.'בעמוד המאגרים המדובר ניתן להוסיף מאגר חדש על ידי הזנת שם מאגר בשדה "הוסף מאגר חדש בשם" ולחיצה על 'הוספה
.כמו כן ניתן למחוק מאגר קיים על תכולתו על ידי לחיצה על צלמית ה- X האדומה הממוקמת משמאל לשם המאגר

.מאגר ברירת המחדל שהוא גם הראשון ברשימה יהיה תמיד מאגר 'היסטורי', שאר המאגרים הם כפי שנקבעו על ידך - המשתמש
מאגר 'היסטורי' נוצר ע"י התוכנה בהגדרה לכל משתמש ומיועד לתיעוד פעילות ברשם החברות. בעת סגירת חלון שאילתא, כברירת
מחדל נשאל המשתמש אם ברצונו לשמור במאגר ההיסטורי. לעומת זאת אין אפשרות להעביר אליו באופן יזום חברות ממאגרים
אחרים. יש לשים לב לכך שתוכנו של המאגר הוא זמני, קו מנחה שומרת לעצמה את הזכות לנקותו אחת לתקופת זמן. לכן אין
- להסתמך על תוכנו של המאגר ההסטורי לשמירת תדפיסי רשם החברות ומומלץ לשמור שאילתות שיתכן ותרצה לעיין בהן שוב
.במאגרים אחרים

.באמצעות מאגרים אישיים, המנויים על השרות נהנים מאפשרות שמירת מידע קיים על חברות, ללא תשלום נוסף

.לחיצה על שם מאגר תניב רשימה של כל החברות אשר נשמרו במאגר זה. ראה באיור שלהלןבמאגר אישי תוכל לאחסן חברה שלא בוצעה עבורה שליפת תדפיס. במאגר האישי חברה כזו תופיע כשעמודת 'סוג תדפיס קיים' שלה
'היא ריקה, למשל - באיור מעלה: חברת 'מנור בע"ם
.עבור אחסון חברה שבוצעה עבורה שליפת תדפיס, ניתן לצפות בתדפיס החברה באופן חוזר ללא תשלום נוסף
למשל - באיור מעלה: כל חברה שעמודת 'סוג תדפיס קיים' שלה מכילה צלמית 'מלא'.באמצעות אחסון במאגר אישי, המנוי על
השרות יכול לדעת באם התדפיס שנשלף עדיין מעודכן, ואם אינו מעודכן, ניתן לראות איזה פרק בתדפיס התעדכן. תאריכים המוארים
.באדום מעידים על כך שיש עבור פרק זה עדכון מרשם החברות

' עבור כל חברה שבוצעה עבורה שליפה בעבר, ניתן לבקש תדפיס מעודכן יותר מזה השמור במאגר. זאת על ידי לחיצה על צלמיות 'ח
.או 'מ' בעמודת 'הצגת תדפיס'. עדכון כזה יבוצע ע"י הצגת תדפיס חדש מרשם החברות וכרוך בתשלום


.המאגר האישי ניתן לתחזוק באמצעות צלמיות (אייקונים) של מחיקת חברה מהמאגר ושל העברת חברה ממאגר למאגר

פעולות העברה / העתקה בין מאגרים אישיים

:לחיצה על צלמית החץ (ראה באיור למטה) תגרום לפתיחת חלון שבו ניתן
,- להורות על שמירת חברה במאגר קיים אחר או על העברת החברה למאגר קיים אחר
.או לחילופין
- להורות על פעולות אלו: שמירה\ העברה למאגר אישי חדש


:החלון שבו מורים על הפעולה הנדרשת


הנחיות להדפסה

File >להדפסת תדפיס חברה, יש ללחוץ בחלון התדפיס, בראש המסך, על צלמית המדפסת.כמובן שניתן להדפיס גם באמצעות
.ואולם התוצאה שתתקבל תראה בדיוק כפי שנראה התדפיס על צג המחשב, כלומר - לא גרסה להדפסה Print

:אם פרטי החברה הודפסו הפוך (משמאל לימין) יש לבצע את הפעולות הבאות
. (Hebrew) ולבחור בצלמית העברית (Start > Settings > Control Panel) להכנס ללוח הבקרה
.Font Association יפתח חלון קטן ובו משבצת הנקראת
.'OK' במשבצת זו יש להוריד את הסימון (לחיצה על המשבצת) וללחוץ על לחצן
.תצוץ הודעה על כך שיש להפעיל מחדש את המחשב, ניתן להתעלם מהערה זו
.המערכת תמשיך לעבוד והמידע מהרשם יודפס בצורה תקינה 'OK' לאחר לחיצה על

תעריפי קו מנחה, רשם החברות

להלן תעריפי המנויים על השרות לשליפת תדפיסים מעודכנים ממאגר רשם החברות

שאילתה שותפות   שאילתה חברה
10 ₪ אגרת רשם החברות (פטורה ממע"מ)
9.35 ₪ עמלת 'קו מנחה' (לא כולל מע"מ)
 
10 ₪ אגרת רשם החברות (פטורה ממע"מ)
9.35 ₪ עמלת 'קו מנחה' (לא כולל מע"מ)
להלן תעריפי לקוח מזדמן לשליפת תדפיסים מעודכנים ממאגר רשם החברות
שאילתה שותפות    שאילתה חברה
10 ₪ אגרת רשם החברות (פטורה ממע"מ)
15.38 ₪ עמלת 'קו מנחה' (לא כולל מע"מ)
 
10 ₪ אגרת רשם החברות (פטורה ממע"מ)
15.38 ₪ עמלת 'קו מנחה' (לא כולל מע"מ)
 
יצירת קשר
לפרטים על השירות נא להתקשר לטלפון: 6388222- 03 ניתן גם לשלוח דואר אלקטרוני בעמוד זה
מוקד תמיכה לפניות בכל שאלה טכנית - בטלפון 6388222-03 שלוחה 1 (טלפון רב קווי) פעיל בימים א' עד ה': 18:00 - 8:00