פרטי הקרן

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 5,255.36
  • 1.62%
  • 84
  • 03-7567878
  • 03-7567880
  • אבא הלל סילבר 12 , רמת גן 52008
  • http://www.ayalon-inv.co.il

רשימת קרנות מנוהלות