X

ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון
130.72
מחיר קנייה
130.72
 
0.31%
 
 (0.4  נק')
 • % החודש1.2%
 • % השנה1.2%
 • % 3 חודשים0.96%
 • % 12 חודשים5.29%
 • סטיית תקן (שנה)2.18
 • שארפ (שנה)2.06
 • מספר נייר:5116488
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 2B
 • דמי ניהול: 0.95
 • היקף נכסים (מ' ₪): 2,662.7
נכון ל - 10/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניה
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 24 34.16 708,658,085 874.38
אג"ח קונצרני 181 32.53 692,427,050 832.42
מניה 78 10.06 21,008,842 258.14
פיקדון בבנק 4 9.26 228,897,341 237.04
תעודת סל 6 7.07 6,381,048 181.01
מלווה קצר מועד 8 3.4 86,879,473 86.79
ני"ע שאינו סחיר 5 0.78 17,789,913 19.75
יחידת השתתפות 3 0.58 12,306,155 14.71
(ETF) קרן אינדקס 1 0.36 40,000 9.34
אג"ח להמרה 11 0.33 8,092,514 8.46
סה"כ 321 98.53 1,782,480,420 2,522.04
נכון ל - 10/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0118
ממשלתי שקלי 0120
ממשלתי שקלי 0323
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.