X

ילין לפידות 20/80

מחיר פדיון
128.8
מחיר קנייה
128.8
 
0.25%
 
 (0.32  נק')
 • % החודש-1.65%
 • % השנה4.44%
 • % 3 חודשים-0.29%
 • % 12 חודשים4.62%
 • סטיית תקן (שנה)2.03
 • שארפ (שנה)1.86
 • מספר נייר:5116488
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 2B
 • דמי ניהול: 0.95
 • היקף נכסים (מ' ₪): 2,690.6
נכון ל - 09/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדון בבנק
מניה
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
אג"ח מדינה 22 33.5 679,251,143 839.1
אג"ח קונצרני 180 28.48 587,410,277 713.5
פיקדון בבנק 4 12.89 321,852,376 322.59
מניה 77 10.3 17,994,796 260.41
תעודת סל 6 6.76 6,309,261 169.34
מלווה קצר מועד 9 3.58 89,265,477 89.15
ני"ע שאינו סחיר 10 2.28 52,047,493 57.5
יחידת השתתפות 3 0.6 11,674,780 14.82
(ETF) קרן אינדקס 1 0.38 40,000 9.43
אג"ח להמרה 10 0.24 5,560,514 5.94
סה"כ 322 99.01 1,771,406,116 2,481.78
נכון ל - 09/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0122
ממשלתי שקלי 0118
ממשלתי שקלי 0120
ממשלתי שקלי 0323
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.