X

ילין לפידות גמישה ממוקדת

מחיר פדיון
158.45
מחיר קנייה
158.45
 
1.33%
 
 (2.08  נק')
 • % החודש-0.96%
 • % השנה3.5%
 • % 3 חודשים-0.32%
 • % 12 חודשים4.96%
 • סטיית תקן (שנה)6.27
 • שארפ (שנה)0.66
 • מספר נייר:5114087
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 4D
 • דמי ניהול: 1.94
 • היקף נכסים (מ' ₪): 487.1
נכון ל - 09/2014

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניה
תעודת סל
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שווי (מ ₪) 
מניה 77 49.98 13,365,329 262.98
תעודת סל 9 18.37 4,077,929 95.88
אג"ח מדינה 11 10.89 49,053,975 56.85
פיקדון בבנק 4 7.61 39,316,693 39.76
אג"ח קונצרני 26 6.64 31,195,271 34.67
יחידת השתתפות 3 4.45 13,824,425 23.25
אג"ח להמרה 5 2.1 9,888,131 10.99
ני"ע שאינו סחיר 8 1.89 9,409,702 9.87
מלווה קצר מועד 1 0.22 1,165,000 1.16
כתב אופציה 11 0.05 2,132,679 0.3
סה"כ 155 102.2 173,429,135 535.71
נכון ל - 09/2014
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים
קסם S&P 500י (`4Da)
פועלים
קסם S&P 500 שקלי (`40a)
מליסרון
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.