גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.94 -1.37
תחילת השנה -0.5 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
02/2019 286.36
01/2019 279.78
12/2018 254.86
11/2018 312.54
10/2018 324.45
09/2018 379.79
תקופה היקף נכסים
08/2018 384.66
07/2018 383.31
06/2018 364.6
05/2018 337.48
04/2018 302.69
03/2018 294.33

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -0.94
01/2019 0.44
12/2018 -29.94
11/2018 -16.66
10/2018 -19.36
09/2018 -3.25
תקופה גיוסים/פדיונות
08/2018 2.66
07/2018 13.99
06/2018 35.61
05/2018 29.62
04/2018 7.48
03/2018 24.14