גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.17 -0.24
תחילת השנה -0.11 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
02/2019 6.97
01/2019 6.99
12/2018 6.4
11/2018 7.14
10/2018 7.37
09/2018 8.22
תקופה היקף נכסים
08/2018 8.4
07/2018 8.94
06/2018 8.65
05/2018 8.95
04/2018 9.24
03/2018 8.93

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -0.17
01/2019 0.07
12/2018 -0.21
11/2018 0
10/2018 -0.13
09/2018 -0.17
תקופה גיוסים/פדיונות
08/2018 -0.22
07/2018 0
06/2018 -0.1
05/2018 -0.03
04/2018 -0.05
03/2018 -0.09