גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.95 -4.82
תחילת השנה 2.83 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
03/2019 61.29
02/2019 61.36
01/2019 53.69
12/2018 41.58
11/2018 60.75
10/2018 58.94
תקופה היקף נכסים
09/2018 73.2
08/2018 71.51
07/2018 69.92
06/2018 63.77
05/2018 66.83
04/2018 63.45

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
03/2019 -1.95
02/2019 2.87
01/2019 1.9
12/2018 -2.93
11/2018 0.35
10/2018 1.32
תקופה גיוסים/פדיונות
09/2018 0.83
08/2018 -4.09
07/2018 -0.57
06/2018 -4.12
05/2018 -0.52
04/2018 0.65